Subaru Forester var en populær mellomklasse-SUV i Norge tidlig på 2000-tallet.
Subaru Forester var en populær mellomklasse-SUV i Norge tidlig på 2000-tallet.

Siste service ble tatt i 2011 – det var ikke eneste problem...

Kjøpte bruktbil usett og fikk seg en stor overraskelse.

Bruktbilkjøp er fortsatt en dominerende årsak til klagesaker hos Forbrukerrådet – og etter hvert i Forbrukerklageutvalget. Uenigheten kan dreie seg om forskjellige sider ved bilkjøpet, noe som viser at fallgruvene er mange! Slett ikke alle klager får medhold, men mange gjør det – helt eller delvis.

Fullt medhold fikk han i alle fall, Bodøværingen som «fjernkjøpte» en eldre Subaru Forester fra en forhandler i Drammens-distriktet. Bilen kom han over på Finn.no, en 2004-modell som var kjørt 211.000 kilometer, og som sto sil salgs «som den er» for 59.000 kroner. Kjøpesummen endte på 63.000 kroner, men ifølge kjøperen, eller heller klageren, dekket denne summen også frakt av bilen til Bodø, og de 4.000 kronene dette utgjorde, hadde han fått tilbakebetalt.

Privat bruktbilhandel: Så lett er det å bli lurt

Ikke rustskader, nei...

Ifølge kontrakten var bilen hverken besiktiget eller prøvekjørt av klageren før den ble levert. I kontrakten var det krysset av «nei» for om bilen hadde rustskader, om det forelå mangellapp – og om bilen hadde problemer med bremsene. Disse opplysningene skulle etter hvert vise seg ikke å stå til troende – for å si det forsiktig.

I salgsannonsen som klageren fremla for Forbrukerrådet, og etter hvert Forbrukerklageutvalget, var bilen beskrevet som «spesielt pen og velholdt». Det fremgikk dessuten at «Alle servicer er fulgt. Leveres ferdig EU-godkjent. Blant annet nye bremser, service, lenkarmer, foringer osv.»

Det var mange grunner til at denne modellen var populær. God plass, store vindusarealer og komfortabel inn- og utstigning. Foto: Subaru
Det var mange grunner til at denne modellen var populær. God plass, store vindusarealer og komfortabel inn- og utstigning. Foto: Subaru

Siste service: November 2011

Her var det mer som, mildt sagt, stemte dårlig. Ifølge klageren hadde bilen en rekke feil, blant annet på bremser både foran og bak, ulovlig spacer montert foran for å øke sporvidden, nedre bærekule foran ga ulyd ved kjøring, og det var også ulyder bak ved kjøring.

Dessuten var begge støtdempere bak defekte, og kjørelyset var feilinnstilt, i tillegg til flere andre lysfeil. Radiatoren hadde vannlekkasje, det var utslitte og punkterte dekk – og en varsellampe som indikerte motorfeil.

Siste autoriserte service ved godkjent verksted var det kvittert for i serviceheftet i november 2011.

På hjemvei med bruktbil - så falt det ene hjulet av

Ville koste 14.000

Klageren reklamerte på de aktuelle feilene en snau måned etter at bilen ble kjøpt, og fremla dessuten en kontrollseddel som viste at bilen ikke ble EU-godkjent på grunn av 13 feil.

Et lokalt verksted gjennomgikk bilen et par måneder senere, og konstaterte at det måtte byttes bremserør fra midten og bak, at hovedlys måtte repareres og justeres, at det var eksoslekkasje midt under bilen og oppe ved katalysatoren av uvisse årsaker, at man fikk feilkode på «for mager blanding» som kanskje kunne skyldes eksoslekkasjen – pluss litt til.

Verkstedet tilbød seg å utbedre feilene for – i beste fall – cirka 14.000 kroner.

Selge bil? Da bør du passe deg for ID-tyveri

Ikke svar

Klageren utbedret selv mange av feilene etter å ha kjøpt inn deler for rundt 6.500 kroner, men fastslo at bilen «har mangler på grunn av det ovenstående,» og at den ikke samsvarte med det som var annonsert. Han anførte dessuten at bilen var blitt jukset gjennom EU-kontroll, fordi feilene ville blitt oppdaget ved en normal kontroll.

Han krevde deretter heving av kjøpet med tilbakebetaling av 59.000 kroner, og erstatning på 7.816 kroner. I tillegg ble det krevd forsinkelsesrenter.

Innklagde har ikke besvart Forbrukerrådets henvendelser, og heller ikke reagert på oppfordring om tilsvar fra Forbrukerklageutvalget.

Derfor bør du være på vakt når du kjøper bil

Mangel på mangel

Selv om bilen er «solgt som den er», foreligger det en mangel dersom selgeren har gitt uriktige opplysninger med betydning for kjøpet, eller unnlatt å opplyse om forhold ved bilen som selger burde kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få. Det ansees også som en mangel dersom bilen er i dårligere stand enn kjøperen hadde rimelig grunn til å forvente i forhold til blant annet kjøpesummens størrelse.

Utvalget peker også på at bilens servicehistorikk ikke samsvarer med opplysningene fra innklagde i markedsføringen. Her ble det opplyst at alle servicer var fulgt, mens serviceheftet viste at det ikke var utført service på verksted siden november 2011.

Krevde 6,5 millioner i erstatning - for bil han ikke fikk kjøpt

Kjøpet ble hevet

Forbrukerklageutvalget la også vekt på at EU-godkjenningen heller ikke stemte - og at opplysningen om nye bremser slett ikke stemte overens med bremser som var i dårlig stand.

Konklusjonen ble et enstemmig vedtak om at forhandleren plikter å tilbakebetale 59.000 kroner til klageren, mot at bilen stilles til disposisjon for forhandleren. I tillegg ble det vedtatt en erstatning på kr. 1.782,25, med forsinkelsesrenter for begge beløp.

Så «solgt som den er» gir altså ikke noen full frifinnelse fra alt ansvar, hverken for hva som blir sagt i markedsføring – eller hva som dukker opp av feil etter levering...

Kjøp og salg av bil: Her er tabbene du må unngå

Dette er saksgangen

Den vanlige gangen i klagesaker som gjelder bil, er at det starter med en klage til Forbrukerrådet eller Forbrukertilsynet. Dersom det ikke lykkes med å få en løsning på saken her, kan den havne i Forbrukerklageutvalget. Forbrukertilsynet kan hjelpe med utfylling av skjema til FKU, men klageren må selv signere, datere og sende inn skjemaet i posten.

Behandlingen i Forbrukerklageutvalget er gratis, og vedtak her er bindende dersom det ikke bringes inn for domstolene innen fire uker etter at vedtaket er forkynt. Dette betyr at det er enklere å få inn penger noen eventuelt skylder deg i en slik klagesak.

Ventetiden for å få en klagesak behandlet i Forbrukerklageutvalget er for tiden rundt to år.

Disse bilene klager vi mest på

Video: Rustfri bruktbil? Det stemmer nok ikke alltid...