Å kjøre veldig sakte på en sterkt trafikkert motorvei kan raskt skape svært farlige situasjoner, og er et straffbart lovbrudd dersom det er uaktsomt. Foto: Christer Williksen
Å kjøre veldig sakte på en sterkt trafikkert motorvei kan raskt skape svært farlige situasjoner, og er et straffbart lovbrudd dersom det er uaktsomt. Foto: Christer Williksen

Sinker som lager kø risikerer å betale dyrt

Unødig hindring av annen trafikk er straffbart.

Bilister som skaper kø har vi alltid hatt, men de siste årene har det blitt flere av dem.

Et forholdsvis nytt fenomen er elbiler som kjører oppsiktsvekkende sakte for å tyne ut de nødvendige siste kilometerne med rekkevidde for å nå neste ladestasjon. Dette skjer både på motorvei og vanlig landevei.

Irriterende er det uansett for andre trafikanter, og ikke sjelden kan det skape farlige situasjoner når en eller flere mister tålmodigheten og gjør risikable forbikjøringer. Aller farligst er det på motorvei, der trafikken går i 100 km/t - eller over det. Da skaper det fort farligheter dersom en bil holder stabilt 50 km/t i høyre fil, slik «Peder» nylig skrev til oss i Broom om:

Hva sier Vegtrafikkloven?

«Jeg opplevde nettopp noe som var veldig farlig. Dette var på motorveien mellom Kløfta og første avkjøring til Jessheim, der maksimalt tillatt hastighet er 100 eller 110 km/t. I høyre fil lå det en elbil i ca 50 km/t, og skapte stor kø. Vedkommende burde ha brukt nødblink for å varsle andre trafikanter om at han eller hun kjørte meget sakte, og var til stort hinder for øvrig trafikk, helt sikkert for å spare strøm!!!!», forteller «Peder», som undrer seg over hva Vegtrafikkloven sier om slik kjøring?

Politiet nedringt av irriterte bilister: Måtte stoppe lusekjører

Uaktsom handling

Broom forelegger UP-sjef Runar Karlsen spørsmålet, slik svarer han:

– Dersom annen trafikk unødig blir hindret, kan slik kjøring straffes, dersom atferden er uaktsom. Saktegående kjøring som forårsaker kø over tid uten å slippe forbi, er et typisk lovbrudd. Forutsetningen er altså at den lave farten er unødvendig, og for eksempel ikke forårsaket av nød/skade osv.

– Dersom man går tom for strøm på motorveien, er dette etter mitt syn i utgangspunktet en uaktsom handling som burde vært unngått, med mindre det er særlige grunner til at det skjedde, sier UP-sjef Karlsen.

– Å gå tom for strøm på motorvei er etter min mening en uaktsom handling som burde vært unngått, sier UP-sjef Runar Karlsen. Foto: UP
– Å gå tom for strøm på motorvei er etter min mening en uaktsom handling som burde vært unngått, sier UP-sjef Runar Karlsen. Foto: UP

Forelegg opp til 10.000 kroner

Det neste spørsmålet som naturlig melder seg, er hva slags straffereaksjon et slikt lovbrudd vil kunne medføre.

– Vil reaksjonen i slike tilfeller være anmeldelse og bøtelegging, eller forenklet forelegg?

– Det handler om bøter eller fengsel i inntil ett år. Hjemmelen finnes i Vegtrafikkloven §§ 31,1. ledd jfr 3.

Det er ingen faste satser for brudd på Vegtrafikklovens § 3, men utgangspunktet for et helt ordinært lovbrudd av denne sorten vil være et forelegg som nok kan ligge i området 4.000-10.000 kroner - litt avhengig av grovheten, andre forhold og inntekt, sier UP-sjefen.

Lett å feilberegne

Veksten i elbilparken har vært voldsom de siste årene, og mange ferske elbil-kjørere trenger sikkert litt tid til å bli fortrolig med hvor lang praktisk brukbar rekkevidde bilen deres faktisk har. Dette kan nok gi enkelte leie overraskelser:

Benny Christensen, Brooms bilekspert, deler langt på vei dette synspunktet:

– Ja, manglende kunnskap om elbilens faktiske rekkevidde kan sikkert være en årsak til slike tilfeller, spesielt vinterstid. I dette tilfellet er det nok en som har feilberegnet og fått seg en kjedelig overraskelse. Det kan være lett å gjøre, og gå tom, spesielt på lengre turer.

Utrolig viktig å bli sett!

– Jeg ser ikke bort fra at det er nettopp det som har skjedd. Her har vi en stakkar som kanskje har vært på langtur og vært litt for optimistisk med beregning av rekkevidden, sier Benny, som har følgende gode råd i slike tilfeller:

– På motorvei er det kjempeskummelt å kjøre så sakte. Risikoen for påkjørsel bakfra er skyhøy. Kommer man ut for en slik situasjon, og ser at man ikke har strøm nok, er det bare én ting å gjøre: Sett på nødblinken, legg deg lengst mulig ut til høyre, sving inn på nærmeste havarilomme og tilkall hjelp.

Det er utrolig viktig å bli sett, slik at andre forstår at man har et problem. Og stopp for all del ikke på selve motorveien, det er veldig farlig, slutter Benny.

Kjørte for sakte - da røk førerkortet i fire måneder

Se video: Vil gjøre som Tesla, på halvparten av tiden