Setter ny rekord i parkeringsskader

Vi småbulker mer enn noensinne!

Småbulker er irriterende, av og til uforskyldt og dessuten svært kostbart. – Denne skaden koster minst 10.000 kroner å fikse, forteller Svein-Arne Kausland i Tryg Forsikring. 
Småbulker er irriterende, av og til uforskyldt og dessuten svært kostbart. – Denne skaden koster minst 10.000 kroner å fikse, forteller Svein-Arne Kausland i Tryg Forsikring. 

Bil er dyrt i Norge. Derfor tar mange av oss godt vare på husstandens kjøretøy. Det er nemlig dyrt å fikse på det også, hvis noe går galt. Selv tilsynelatende små skader kan fort bli kostbare.

Ny statistikk fra Tryg Forsikring viser at vi småbulker mer enn noen sinne.

Økningen i antall parkeringsskader fra 2014 til i dag er på 36 prosent.

– Få ting er så irriterende som når noen har bulket eller ripet opp bilen din og stukket av, uten å legge igjen kontaktinformasjon. Den følelsen tror jeg mange har kjent på, og den er ikke god, sier Svein-Arne Kausland, bilskadedirektør i Tryg Forsikring.

Du store kineser for en ærlig bilfører

Uhell på parkeringsplassen kan raskt skje, og kan virke relativt uskyldige. Likevel kan kostnaden for å få dem reparert bli store.
Uhell på parkeringsplassen kan raskt skje, og kan virke relativt uskyldige. Likevel kan kostnaden for å få dem reparert bli store.

Skader for millioner

Forsikringsbransjens tall viser også at det på landsbasis er 160 rygge- og parkeringsskader hver dag. Tallet er økende. Skadene koster forsikringsselskapene i Norge 600 millioner kroner årlig

– De fleste av oss har opplevd slike bilskader, og det er fortvilende for enhver bileier. Skadene er ofte dyre å fikse, og man må i mange tilfeller bruke egen kaskoforsikring. Dermed får man bonustap, sier Svein-Arne Kausland.

NAF: – Ikke kjøp bil uten dette utstyret

Bulkeforsikring

Tryg Forsikring sine tall viser at drøyt 2.000 av deres kunder med bulkeforsikring fikk en slik bilskade i 2016.

– Hittil i år har 500 kunder med bulkeskadeforsikring meldt skade hos oss. Det er selvsagt mange flere kunder som blir rammet av at motpart stikker av og må bruke vanlig kaskoforsikring, men hvor mange kunder dette rammer har vi dessverre ikke tall på, sier Kausland.

Bonustap – dette koster det deg

Bonustap: Beregninger gjort av Tryg: Eksempler på kroner spart med ny dekning.

Utgangspunktet er en gjennomsnittlig årspremie, med ansvar og full kasko: Har kunde 40 prosent bonus når skaden inntreffer, vil det totale bonustapet inntil en er i samme bonusklasse som uten skade utgjøre cirka 50.000 kroner over 17 år.

Har kunde 70 prosent bonus på tredje året når skaden inntreffer, vil det totale bonustapet inntil en er i samme bonusklasse som uten skade utgjøre cirka 22.000 kroner over 14 år.

Har kunde 75 prosent bonus på fjerde året når skaden inntreffer, vil det totale bonustapet inntil en er i samme bonusklasse som uten skade utgjøre cirka 10.000 kroner over 12 år.

Slipper bonustap

I 2013 innførte Tryg Forsikring «bulkeforsikring». Den ble en del av Trygs beste bilforsikring, og sørger for at du ikke får bonustap ved bulkeskader.

– Egenandelen må du fremdeles betale, men du slipper bonustapet. Et bonustap medfører dyrere forsikringspremie. I verste fall kan det bety svært mange tusenlapper på en dyrere bilforsikring. Det er ekstra bittert når bonustapet ikke er din skyld. Derfor vil en bulkeforsikring gjøre dagen din litt bedre – om noen bulker eller skraper opp bilen din, sier Kausland.

Utover at bulkeforsikringen bare gjelder Trygs kunder med Bil Ekstra, er det også satt noen andre begrensninger på dekningen. Den gjelder nemlig kun for biler som ikke er eldre enn seks år, og det er en begrensning på skadedekning på 20.000 kroner.

Slik vil de løse et stort og kostbart problem

Kan bli politianmeldt

Bilsjefen i Tryg vil også advare dem som stikker av etter å ha bulket eller skrapet opp andres bil.

– Å stikke fra stedet uten å melde fra kan medføre politianmeldelse og i verste fall bøter. Dersom Tryg får gode beviser på hvem som har skadet bil og stukket av, vil vi alltid anmelde saken til politiet, og kreve regress for våre utlegg, sier Kausland.

Derfor bør du ikke parkere med fronten inn ...