Det kan bli rådyrt å 'glemme' å ta service på leasingbilen. Illustrasjonsfoto.
Det kan bli rådyrt å "glemme" å ta service på leasingbilen. Illustrasjonsfoto.

Service-slurv med leasingbil kan bli rådyrt

Og dette er kundens ansvar.

Privatleasing vokser i rekordfart for tiden. Mye av årsaken er usikkerhet hos bilkjøperne om bruksverdien av bilen noen år frem i tid. Da blir det enklere og tryggere når bilen bare kan leveres tilbake til forhandler når leasingperioden er over!

Men det finnes fallgruver du må være ekstra oppmerksom på når du inngår en leasingavtale.

Her får du vite hva du må passe spesielt godt på:

Det kan i verste all koste deg titusener å ikke følge serviceprogrammet for leasingbilen:

A) Leasingavtalen kan bli sagt opp av leasingselskapet som eier bilen.

B) Kostnadene for utelatte servicer kreves dekket.

B) Garanti fra produsent kan bortfalle helt eller delvis.

Dessuten får en leasingbil uten full servicehistorikk redusert bruktverdi. Regningen får kunden som ga blaffen i å passe på å gi bilen service.

Mindre verdt brukt

Det skumleste punktet er likevel om garantien bortfaller. Det betyr nemlig i praksis at du som leietaker må betale for reparasjoner som garantien ellers ville ha dekket, fremgår det i en artikkel fra Norges Bilbransjeforbund (NBF).

"Behovet for slike reparasjoner vil ikke alltid vise seg når bilen leveres tilbake, men en bil som leveres tilbake med mangelfullt vedlikehold, har risiko for latente skader som kan vise seg på et senere tidspunkt," heter det i artikkelen.

En slik bil vil ha redusert verdi ved videresalg i forhold til tilsvarende biler med komplett servicehistorikk. Selger må opplyse om manglende service ved videresalg.

Leasing-smutthull kan spare deg for mye penger

Leietaker må dekke tapet

Ved videresalg til forbruker gjelder forbrukerkjøpslovens reklamasjonsfrister på inntil fem år, og mange bilforhandlere mener risikoen ved å selge slike biler til forbruker blir for høy. Forhandler må tross alt innestå for latente skader som skyldes manglende vedlikehold.

Biler med mangelfull servicehistorikk blir derfor ofte videresolgt til oppkjøpere som vurderer risikoen manglende vedlikehold og bortfalt garanti utgjør - og priser bilene deretter.

Det er forskjellen mellom den prisen oppkjøper er villig til å gi, og den prisen tilsvarende biler med komplett servicehistorikk kan selges for i markedet, som utgjør det økonomiske tapet ved manglende vedlikehold. Dersom dette tapet dokumenteres, kan det kreves tilbakebetalt av leietakeren.

Plutselig sto bilen til salgs – for 50.000 kroner mer

Betaler for noe de ikke benytter

Det er slett ikke uvanlig at leasingbiler tilbakeleveres uten at alle - eller noen - servicer er gjort.

– Nei, dette skjer ikke så sjelden. Selv om serviceavtale vanligvis er inkludert i månedsleie på bilene vi leaser ut, så slurves det mye med dette. Vi jobber derfor akkurat nå med ekstra påminnelser til kundene våre om hvor viktig det er å følge serviceintervallene, sier Haakon J. Marthinsen, leder Autolease Norge, som er DNBs biladministrasjonsselskap.

Autolease opererer i næringsmarkedet, og har i dag en rullende bilpark på ca. 40.000 biler i Norden, hvorav 20.000 i Norge. Selskapet tegner avtaler på ca. 5.000 nye leasingbiler hvert år, og selger rundt 4.000 tilbakeleverte biler som bruktbiler årlig.

– Faktum er jo her at kundene betaler for et produkt de ikke fullt ut benytter. Dette gjelder påfallende mange, og konsekvensene kan bli store, understreker han.

Kunden må dekke verditapet

– Det er flere uheldige konsekvenser som kan følge av mangelfull servicehistorikk. En ting er påkost som burde vært unødvendig. En annen ting at bilen kan stoppe, og ikke utføre den jobben den skal for bedriften.

– Det verste er likevel at garantien kan falle bort, og alle forstår at det da er vanskelig for Autolease å kjempe for det som normalt ville vært en garantisak, sier Marthinsen, som legger til at det er forbedringspotensial for alle parter - ikke bare for leasingtaker:

– Autolease kan informere bedre, og leverandøren kan bli flinkere med informasjon når bilen leveres ut. Men til syvende og sist er det likevel kundens ansvar, og der havner også kostnaden for verdiforringelse.

Fort 15.000 - eller mer!

– Det er NAF som utfører påkostvurdering på alle våre biler etter endt leasing, og i utgangspunktet er 6000 kroner fast takst for manglende service fra vår side. Hvis manglende service medfører garantibortfall, må dette i tillegg vurderes i hvert enkelt tilfelle, sier han videre.

Uansett vil forhandleren som leverte ut bilen kunne kreve betalt for utelatte servicer. Har bilen ikke sett service på tre år, blir regningen fort 15.000 kroner eller mer bare for dette.

Ingen service? Da blir det heller ingen garanti