Selv med tom tilhenger kan du få saftig bot

Mange skjønner ikke reglene her.

Vegvesenets kontrollører traff mange trafikksyndere under en kontroll i Stjørdal nylig. Foto: Statens vegvesen
Vegvesenets kontrollører traff mange trafikksyndere under en kontroll i Stjørdal nylig. Foto: Statens vegvesen

Tilhengerfeste er noe av det mest etterspurte som finnes av ekstrautstyr til biler i Norge,. Det er neppe mange nye biler som forlater forhandleren uten dette på plass. Veldig mange bileiere eier også sin egen tilhenger.

Tilhengerens store popularitet her i landet har sikkert sammenheng med fritidsvaner, der hytte eller båt er viktige innslag.

Mange har også mye hageavfall som skal fraktes bort vår og høst, og biler med tilhenger på slep er et svært vanlig syn på norske gater og veier. Dette vet også Statens vegvesens kontrollører, som har et våkent øye til nettopp tilhengere. Dessverre syndes det ganske mye mot gjeldende regelverk for kjøring med tilhenger, viser kontrollvirksomheten.

Det syndes også en del mot fartsgrensene, og mye tyder på at langt fra alle vet at det ikke er lov å kjøre fortere enn 80 km/t med tilhenger med brems. Dette gjelder også tilhenger uten brems med samlet vekt under 300 kg.

Forslag om 100 km/t

– Vi treffer ganske ofte på bilister som kjører for fort med tilhenger, spesielt på motorvei, bekrefter UP-sjef Steven Hasseldal overfor Broom.

– Det er nok en del som ikke er tilstrekkelig bevisste på at fartsgrensen med tilhenger er høyst 80 km/t.

Nå kan det imidlertid bli en forandring på dette, dersom et forslag som nettopp har vært ute til høring blir vedtatt.

Det var etter hvert mange tilhengere som ble stående igjen på kontrollplassen i Stjørdal. Foto: Statens vegvesen
Det var etter hvert mange tilhengere som ble stående igjen på kontrollplassen i Stjørdal. Foto: Statens vegvesen

Pliktig til PKK

– Hva går dette ut på?

– I hovedsak at fartsgrensen for kjøring med tilhenger med brems økes fra dagens 80 km/t, til 100 km/t. Dette forutsetter at flere definerte tekniske krav må tilfredsstilles, og tilhengeren må gjennomføre en teknisk tilleggsgodkjenning hos Statens vegvesen.

Det må dokumenteres at tilhengeren tåler en hastighet på 100 km/t, dekkene må være hastighetsmerket på minst 120 km/t og være nyere enn seks år. Når tilhengeren er godkjent, får den et 100-merke som monteres bak – og den omfattes deretter av periodisk kjøretøykontroll (PKK), sier UP-sjefen, og legger til at endringen tidligst vil komme til vinteren, forutsatt at forslaget blir vedtatt.

Ikke rart kontrollørene reagerte da denne kom kjørende

Mangler førerrett

Likevel kan det se ut til at forvirringen faktisk er størst når det gjelder hva man har lov til å kjøre med av tilhenger. Det tyder i alle fall en kontroll i Stjørdal for kort tid siden på, der ikke mindre enn ni bilister måtte sette igjen tilhengeren på kontrollplassen.

Syv av disse manglet førerrett til tilhengeren de dro på, mens de to siste ikke hadde koblet til lyskontakten. Felles for alle er at de ble anmeldt, og kan vente seg en bot for forholdet.

– Det er ikke uvanlig å støte på folk som mangler førerrett for tilhengeren, men det er absolutt ikke vanlig at vi treffer på så mange som dette i løpet av et par timers kontroll, sier kontrolleder Cato Andre Bakken til Broom.

Han bekrefter at dette er den vanligste årsaken til reaksjoner i forbindelse med kjøring med tilhenger.

Hageavfall er populær tilhengerlast. Foto: Statens vegvesen
Hageavfall er populær tilhengerlast. Foto: Statens vegvesen

Tar sjansen

– Dessverre ser det ut til at ganske mange ikke vet hva førerkortet deres tillater av kjøring med tilhenger. Noe er nok ren uvitenhet, og noe er at man rett og slett ikke skjønner regelverket. Dette er det lett å finne ut av. Vegvesenet har en app som kan lastes ned og er enkel å bruke. Den anbefaler jeg på det sterkeste, slik at man sparer seg for alt ekstra plunder og heft ved å måtte sette igjen tilhengeren langs veien.

På Vegvesenets hjemmeside finnes også en tilhengerkalkulator som gir gode og raske svar.

– Når det gjelder bilister som kjører uten å ha koblet til lyskontakten, handler det derimot ikke om uvitenhet – da er det mer snakk om at man mangler overgang, og tar sjansen på å kjøre likevel, sier Bakken.

Her bryter mange loven - uten å vite det

Opp til 8.000 i bot

– Hva slags reaksjon kan de anmeldte vente seg?

– Det er det opp til politijuristen å avgjøre, men vår erfaring er at det ikke er uvanlig med forelegg i området 5.000 – 8.000 kroner, sier han til slutt.

Dette er gjeldende regler for kjøring med tilhenger med førerkort klasse B ifølge Statens vegvesen:

1. Motorvogn (unntatt motorsykkel og moped) med en tillatt totalvekt på høyst 3.500 kg og godkjent for transport av høyst 8 passasjerer i tillegg til fører.

2. Vogntog bestående av motorvogn som omfattes av nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 750 kg.

3. Vogntog bestående av motorvogn som omfattes av nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg, forutsatt at samlet tillatt totalvekt for vogntoget ikke overstiger 3.500 kg.

4. Vogntog bestående av motorvogn som omfattes av nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg, forutsatt at samlet tillatt totalvekt for vogntoget ikke overstiger 4.250 kg, og vedkommende har fellesskapskode 96 påført førerkortet.

Det burde vært fartssperre på bil med henger

Video: Slik går det når prinsessen bråbremser med henger