VIKTIGE: Forhandlere vil spille en viktig rolle for bilkjøpere også i årene som kommer, om vi skal tro en undersøkelse i regi av Ernst & Young (EY). Foto: iStock
VIKTIGE: Forhandlere vil spille en viktig rolle for bilkjøpere også i årene som kommer, om vi skal tro en undersøkelse i regi av Ernst & Young (EY). Foto: iStock

Seks av ti vil fortsatt kjøpe bilen hos forhandler

Personlig kontakt vil være viktig for bilkundene, viser undersøkelse.

Selv om digitaliseringen går fort også i bilbransjen, er det fortsatt slik at flertallet helst vil forholde seg til personlig kontakt hos en forhandler.

Det kommer frem i en stor internasjonal undersøkelse av kjøpsvaner i bilbransjen. I den nyeste undersøkelsen av dette slaget er Norge med for første gang.

Mobility Consumer Index gjennomføres 1-2 ganger årlig av Ernst & Young (EY), som er et globalt revisjons- og rådgivningsselskap.

Vil ha flere tilbud

I den nyeste undersøkelsen kommer Norge ut på topp i verden med bilkjøp på nett (36 prosent), men svarene fra omkring 500 spurte her i landet viser likevel at et klart flertall av bilkjøpere fortsatt helst vil forholde seg til en fysisk forhandler.

Sterkest er dette behovet for innhenting av informasjon (62 prosent), prøvekjøring (61 prosent) og kjøp av ny bil (57 prosent). Globalt er de tilsvarende tallene 63 prosent, 63 prosent og 64 prosent.

Markant færre oppgir ønsket om å kjøpe den nye bilen hos forhandler enn gjennomsnittet for undersøkelsen. Til gjengjeld ønsker langt flere norske bruktbilkjøpere å holde seg til en forhandler enn gjennomsnittet globalt – 47 prosent mot 39 prosent.

Utlendingene er også litt hissigere på å innhente flere tilbud – 55 prosent mot 52 prosent i Norge.

Snart kan det være slutt på å prute på ny bil

HELST FORHANDLER: Også bruktbilkunder foretrekker å kjøpe bil hos en forhandler. (Ill.foto)
HELST FORHANDLER: Også bruktbilkunder foretrekker å kjøpe bil hos en forhandler. (Ill.foto) Foto: Frank Williksen

Muligheten til prøvekjøring

Digitale løsninger tas mer og mer i bruk av bilbransjen, både fordi det er effektivt for å spre informasjon og kommunikasjon – og fordi det er kostnadsbesparende.

I undersøkelsen blir det derfor også spurt hva kundene vil savne mest dersom de skal kjøpe bil annet sted enn hos en forhandler – for eksempel på nett. Dette er de viktigste svarene:

58 prosent – muligheten til prøvekjøring.

49 prosent – muligheten til å se og gjennomgå bilen fysisk.

47 prosent – muligheten til å forhandle om pris.

Hvorfor tar bilforhandlerne seg så godt betalt?

Snakk om evolusjon

Ifølge undersøkelsen bruker 58 prosent av de som har svart online-kanaler som apper, hjemmesider og sosiale media til å skaffe seg informasjon om aktuelle biler. Det mest populære online-verktøyet er booking av tid for prøvekjøring av bil. Denne overgangen til digitale verktøy har ført til færre og kortere besøk hos forhandlere, med mindre kjøpslåing og raskere salg.

Vil så denne utviklingen skyte enda mer fart i tiden som kommer?

– Vi vil nok se en økende andel bilkjøp online, men slik jeg ser det vil det nok mer bli snakk om en evolusjon enn en mer voldsom økning, svarer Martin Cardell, ekspert på bilbransjen og leder for mobilitet i EY, til Broom.

Spår at halvparten av bilbutikkene blir borte

Senter for prøvekjøring

Han ser også for seg at bilbransjen vil gjennomgå endringer.

– Om vi ser 10 år frem i tid, tror jeg behovene hos bilkjøperne vil se ganske annerledes ut enn i dag. Vi har fortsatt godt over 50 prosent som ønsker å forholde seg til forhandlere, men hvis denne andelen fortsetter å synke, vil dette ha en påvirkning.

– Dersom stadig færre faktisk ønsker fysisk kontakt og prøvekjøring, blir det for eksempel et spørsmål om bransjen trenger så store og dyre anlegg. Kanskje vil det være nok med mindre sentre for prøvekjøring? Kanskje vil prøvekjøring på hjemmeadresse bli et mer aktuelt tema, mener Cardell.

NYE TIDER: Mye vil endres i årene som kommer, også forhandlerrollen. Men til hva, er fortsatt litt diffust. Foto: iStock
NYE TIDER: Mye vil endres i årene som kommer, også forhandlerrollen. Men til hva, er fortsatt litt diffust. Foto: iStock

Forhandlerrollen vil endre seg

– Kundene i dag venter at ting skal være enkelt, lettvint og smidig. For noen vil det være lett å komme seg til en forhandler, men forskjellige krav gjør at vi også vil få andre modeller. Prøvekjøring vil uansett fortsette å være viktig, ikke minst i lys av den økende konkurransen i markedet. Da må det være lett å få gjennomført slikt, fastslår Cardell.

– Ser vi litt frem i tid, vil det kreves endringer. Det er ikke så lett å si nøyaktig hvilke endringer, men at forhandlerens rolle vil forandre seg, er det ingen tvil om, slutter Martin Cardell i EY.

Krevde 6,5 millioner i erstatning for bil han ikke fikk kjøpt

Video: Broom-Benny mener noen bilselgere må skjerpe seg