Se opp for flygende juletrær

Det er slett ikke likegyldig hvordan du fester juletreet på biltaket ditt. Les mer her:

Et dårlig festet juletre på biltaket fortsetter med voldsom kraft hvis bilen kolliderer, sier Ketil Voll i TrygVesta.  (Foto: TrygVesta)
Et dårlig festet juletre på biltaket fortsetter med voldsom kraft hvis bilen kolliderer, sier Ketil Voll i TrygVesta. (Foto: TrygVesta)

Nær halvparten av befolkningen er redd for å bli truffet av last fra andre biler i trafikken. Det svarer 46 prosent av de spurte i TrygVestas bilistundersøkelse.

– Løse gjenstander i bilen kan få svært alvorlige konsekvenser selv i svært lav fart hvis du må bråbremse. Vi registrerer mange skader hvert år som skyldes last på avveie. Dette er ulykker der helt uskyldige mennesker rammes av andres uvitenhet eller slurv, sier Ketil Voll, leder for bilskadeoppgjør i TrygVesta.

I disse dager risikerer du å bli truffet av et juletreprosjektil, om det går riktig galt.

Toppen framover

– Et dårlig festet juletre på biltaket fortsetter med voldsom kraft hvis bilen kolliderer, sier Ketil Voll, som anbefaler å laste juletreet med toppen framover.

– Juletretoppen er bøyelig, i motsetning til den kraftige stammen, forklarer han.

Kontroller utført av politi og vegvesen viser at det er både yrkessjåfører og privatbilister blant dem som tar snarveier når de laster bil eller tilhenger. Ketil Voll tror mange ikke er klar over hvilken risiko de utsetter seg selv og andre for.

Risikerer førerkortet

– Det skjer dessverre av og til tragiske ulykker der liv går tapt, sier Voll. Han peker på at det er føreren av bilen som har ansvaret for at bilens last er forsvarlig og forskriftsmessig sikret.

– Du risikerer mye hvis du ikke sikrer lasten skikkelig, advarer Voll. Han påpeker bilister som blir tatt i kontroll eller etter ulykker der last er kommet på avveie, kan bli straffet med bøter og inndragning av førerkort.

Regresskrav

I tillegg risikerer du regresskrav dersom personer eller gjenstander blir skadet.

– En annen gjenganger er stående sykler på biltaket, som tar oppi taket i tunneler eller garasjer og ramler ned på panseret til bilen bak eller skader garasjeporter og lignende. Vi ser også en del uhell der høy last på vogntog skader skilt eller lamper i tunneltak, forteller Voll.

Airbag kan være livsfarlig - les mer her: