For kort rekkevidde stanser mange elbilkjøp fremdeles. Samtidig er heller ikke bademulighetene optimale.
For kort rekkevidde stanser mange elbilkjøp fremdeles. Samtidig er heller ikke bademulighetene optimale.

Særlig én ting stopper mange fra å kjøpe elbil

For dårlige lademuligheter er også en viktig utfordring.

Helt siden elbil-salget begynte å ta av for alvor her i landet for noen år siden har rekkevidde vært en veldig viktig faktor. For kort rekkevidde har fått mange til å skrinlegge planer om elbil-kjøp. En del nybakte elbileiere har også fått en negativ overraskelse over hvor mange kilometer de faktisk har fått ut av bilen sin, i forhold til hvilken rekkevidde leverandøren har oppgitt.

Her har forskjellen i mange tilfeller vært veldig stor, ikke minst takket være den tidligere urealistiske målemetoden NEDC. Dette vil endre seg etter hvert nå, med den mer realistiske nye WLTP-målemetoden.

For kort rekkevidde

Mange elbilkjøpere har også hatt lite realistiske forventninger til hvor langt man kan kjøre før man igjen må lade bilen. Det er mye som påvirker strømforbruket og trekker faktisk rekkevidde ned. Fart er en svært viktig faktor her, i tillegg til vær og temperatur, føreforhold, kjørestil og hva man benytter av strømforbrukere i bilen utover fremdriften til enhver tid.

Rekkevidde et fortsatt et kjernepunkt. En undersøkelse gjennomført av meningsmålingsbyrået TNS Kantar tidligere i høst viser at av drøyt 2.000 spurte, mener halvparten at for kort rekkevidde er den viktigste grunnen til at de ikke velger elbil.

Topp 10: Elbilene med lengst rekkevidde

Tesla satte en ny standard for rekkevidde for elbiler, her Model X. Foto: Frank Williksen
Tesla satte en ny standard for rekkevidde for elbiler, her Model X. Foto: Frank Williksen

Dårlige lademuligheter

Her er de andre viktigste grunnene til at folk ikke velger elbil:

– Dagens elbiler dekker ikke mitt behov for fremkommelighet (32%)

– Jeg tror de praktiske fordelene vil forsvinne (kjøring i kollektivfelt mm) (30,3%)

– Jeg tror statens økonomiske incentiver til elbilen vil forsvinne (moms-fritak, fritak for engangsavgift mm) (30,3%)

– Lademulighetene på de strekningene jeg kjører er for dårlige (28,2%)

– Jeg er usikker på bilens vinteregenskaper (27,7%)

– Det tar for lang tid å lade (19,4%)

– Jeg har ikke lademuligheter hjemme (18,7%)

– Dagens elbiler dekker ikke mitt behov for plass (17,5%)

– Det er få eller ingen lademuligheter ved mitt arbeidssted (14,7%)

– Det er få eller ingen lademuligheter i min kommune (11,0%)

Mitsubishi i-Miev var en av de første elbilmodellene som ble solgt i noe særlig antall. Men bilen var liten og rekkevidden kort, en typisk bybil.
Mitsubishi i-Miev var en av de første elbilmodellene som ble solgt i noe særlig antall. Men bilen var liten og rekkevidden kort, en typisk bybil.

Frykter fordelene vil bli borte

Undersøkelsen viser at rekkeviddeskepsisen er størst i Buskerud, Møre og Romsdal og Telemark, og minst i Oslo, Rogaland og Aust-Agder.

Størst tvil om vinteregenskaper er det i Finnmark, Hedmark og Troms, mens dette nevnes minst i Aust-Agder, Rogaland og Oslo.

Mest skepsis til fremkommelighet er det i Vestfold og Agder-fylkene, minst i Troms, Telemark og Møre og Romsdal.

Frykten for avvikling av praktiske fordeler er størst i Aust-Agder, Møre og Romsdal og Østfold, mens det er mindre engstelse for dette i Finnmark, Sogn og Fjordane og Troms.

Avvikling av økonomiske fordeler er det flest som venter seg i Møre og Romsdal, Hedmark og Hordaland – færrest i Oslo, Sogn og Fjordane og Finnmark.

Stor test: Så langt går elbilene egentlig

Elbiler må bli billigere

«For få lademuligheter langs veien jeg ferdes» nevnes av flest finnmarkinger, fulgt av elbilfolk i Telemark og Troms. Best er situasjonen her tydeligvis i Agder-fylkene og Rogaland.

Ikke uventet er utfordringen med manglende mulighet for hjemmelading størst i Oslo.

– Om lag halvparten av Norges befolkning over 18 år mener at elbilenes rekkevidde må bli bedre for at de vil ønske å disponere en elbil. Videre er det ikke uventet at man jevnt over venter på større biler jo flere man er i husholdningen, og at elbilene må bli billigere, spesielt for å få med seg de under 30 år, sier Anders G. Hovde i TNS Kantar.

Vinteregenskaper trekkes i tvil

Hovde peker på at barrierene for kjøp av elbil kan bygges ned dels av produsentene, og dels av myndighetene:

– Produsenter og importører av biler til Norge må sørge for biler med lengre rekkevidde enn dagens modeller. Med unntak av Tesla blir rekkevidden til elbiler i dagens marked vurdert å være for lav, og blir sett på som den viktigste barrieren mot å kjøpe elbil – og som den viktigste utfordringen ved å eie en slik bil.

– Videre må markedet overbevises om at elbilen vil dekke transportbehovet også om vinteren, siden vi ser at elbilens vinteregenskaper trekkes i tvil, legger han til.

Klassikeren VW Golf har blitt en vinner også som elbil.
Klassikeren VW Golf har blitt en vinner også som elbil.

Mange gode nyheter

– Fra myndighetenes side handler dert om å gi garantier for at dagens økonomiske og praktiske incentiver blir videreført. Det må også planlegges og informeres om videre utbygging av ladestasjoner rundt om i landet.

– Med unntak av Oslo og Akershus er det tvil om incentivordningene videreføres, og man er skeptiske til lademulighetene. Spesielt gjelder det siste resten av Østlandet og Nord-Norge, slutter Anders G. Hovde.

For alle som vurderer å kjøpe elbil, men som har vært skeptiske til rekkevidden, kommer det gode nyheter stadig oftere. Det lanseres nå en rekke nye elbil-modeller med betydelig lengre rekkevidde enn det som hittil har vært vanlig.

Audi e-tron er et eksempel, Jaguar I-Pace et annet, og rett rundt hjørnet kommer også Mercedes kjørende med sin første store elbil, EQC. Felles for alle er god rekkevidde – men også høy pris. Det er imidlertid ingen grunn til å fortvile, for i den andre enden av prisspekteret kommer nå biler som Hyundai Kona og Kia Niro med rekkevidde opp mot Tesla-nivå, og til høyst folkelige priser. Leveringstid er likevel en utfordring her.

Topp 10: Årets mest spennende elbil-nyheter

Video: Bli med oss til elbilutstilling i Sverige