På dette møtet ble avstanden mellom bilene målt til kun 4,5 centimeter Foto: Ole Sylte Heggset
På dette møtet ble avstanden mellom bilene målt til kun 4,5 centimeter Foto: Ole Sylte Heggset

Så trangt er det på en av Norges travleste veier

Her er det bare 4,5 centimeters klaring.

Statssekretær Bård Hoksrud (Frp) besøkte nok en gang Nord-Østerdalen og riksvei 3, og fikk nærkontakt med møtende trailere i Lonåsen.

- Et nytt og ekte møte med regionen deres, og jeg har fått mye god ballast med meg tilbake til departementet, sa Hoksrud.

Vegforum Rv 3 og Jernbaneforum Røros- og Solørbanen hadde fredag samarbeidet om et tungt program med tanke på å sette utfordringene for både vei og bane på agendaen. Det skriver Arbeidets rett.

Statssekretær Bård Hoksrud var den tyngste tilreisende i så måte, og statssekretæren med veiansvaret i Samferdselsdepartementet fikk på nært hold oppleve utfordringene langs rv. 3, der både den ulykkesbelastede strekningen i Lonåsen nord for Motrøkrysset i Tynset, samt kampen om gang- og sykkelvei på Kvikne, gjorde inntrykk.

Full forståelse

- På ny må jeg understreke at besøk til Nord-Østerdalen er godt anvendt tid. Dere syr sammen et godt opplegg der vi får brukt tiden effektivt, og i så måte er det for min del to svært viktige problemstillinger langs rv. 3-strekningen som jeg tar med meg hjem til departementet i dag, sa Hoksrud etter sin hittil lengste ferd på riksveien.

Geleidet i vogntoget til leder i Østerdalen lastebileierforening, Erik Aaen, fikk nemlig Hoksrud kjøre tur-retur mellom Tynset og Kvikne fredag, og selv om vær- og føreforholdene var bedre enn vertskapet kanskje hadde ønsket seg for en mest mulig reell demonstrasjon av veistrekningen, fikk Hoksrud mer enn nok ballast til å forstå alvoret.

- Jeg har full forståelse for at strekningen gjennom Lonåsen er krevende, både for privatbilister men enda mer for vogntogsjåførene, og de mange møtene mellom stor og stor, samt liten og stor krever sin årvåkenhet og sine kjøreferdigheter uansett årstid. Veibredden, stigningene og de mange kurvene på fjellovergangen stiller store krav til Aaen og hans kompanjonger med tunge kjøretøy, sa Hoksrud.

Må inn i NTP

- Selv om det de siste årene er gjort betydelige løft på rv. 3 sør i fylket, er det helt klart at de to stedene jeg i dag har vært på, må få fokus når vi nå starter arbeidet med neste nasjonale transportplan (NTP). Når vi i 2014 får fire dødsfall i trafikken på en så kort strekning, er det i seg selv nok til å sette dagsorden, fortsatte Hoksrud da han etter endt kjøretur ankom det felles samferdselsmøtet mellom Jernbaneforum Røros- og Solørbanen og Vegforum Rv3.

Det ordnede møtet mellom Aaen og Hoksruds vogntog, og Pål Narve Mælens lastebil midt på Tunna bru ved krysset til Lonåsen, hadde brent seg fast hos statssekretæren.

- Vi kan ikke regne med at alle sjåførene er like dyktige som dette, sa han, etter at det kun ble målt 4,5 centimeters klaring mellom speilene da de to bilene stoppet et kort øyeblikk.

Stamveg og livsnerve

Rv. 3 er stamvegen for gods mellom nord og sør.

- Selv om det parallelt jobbes med elektrifisering på Røros- og Solørbanen, som på sikt kan bidra til å flytte noe av godset over på bane, vil veien uansett forbli en livsnerve for næringslivet, mente Hoksrud.

- E 6 gjennom Gudbrandsdalen er jo den strekningen de fleste prater om som hovedferdselsåre nord/sør, men for gods er det ingen tvil. Rv 3 har urettmessig kommet i bakleksa, sa Hoksrud og inviterte alle med på laget.

- Vi har alle en jobb å gjøre for å få dette til, og det skal vi klare, sa han og skrøt samtidig av Statens Vegvesen som har klart å finne midler utenfor NTP til å starte en mulighetsstudie omkring rv. 3 gjennom Lonåsen. Hurtige, trafikksikkerhetstiltak kan bli aktuelt, men den mulighetsstudien som her er initiert er utrolig viktig på veien mot å få strekningen med i neste NTP, avrundet Hoksrud.

Vei og bane må samsnakke

Geir Jarle Sirås fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune utfordret Hoksrud, samt Statens Vegvesen og Vegdirektoratets frammøtte om at både vei og bane blir avgjørende for at Midt-Norge og de nordlige landsdelene skal kunne utvikle seg videre.

- Robustheten til næringslivet nord for Fjellregionen avhenger av at det satses på begge typer infrastruktur, og derfor er det så viktig at vei og bane prater sammen, slik som i dag, sa Sirås.

Dette ble understreket av flere i salen, og var noe Hoksrud også fikk med seg ordre om å ta med inn til Oslo, selv om jernbanenettet ikke er hans bord i departementet.

Flere bil og motorsaker fra Arbeidets Rett finner du her: 

Les også: Nytt superdekk er egentlig forbudt i Norge

Laster inn forumet...