Så mye sikrere er nye biler

Markant forbedring for hvert år.

Kollisjonssikkerheten har blitt vesentlig bedre de siste årene, det viser tall fra en ny, norsk undersøkelse.. Foto: Euro NCAP.
Kollisjonssikkerheten har blitt vesentlig bedre de siste årene, det viser tall fra en ny, norsk undersøkelse.. Foto: Euro NCAP.

Kollisjonssikkerhet har vært et fokusområde for bilbransjen i mange år. Bilene har blitt stadig sikrere, samtidig som de også har fått mye utstyr som skal hindre en kollisjon.

Det europeiske krasjtest-institutten Euro NCAP er også svært viktig her. De krasjtester så godt som alle biler som kommer på markedet i vår del av verden, og gir poeng i en rekke kategorier. Dermed har også bilprodusentene noe å strekke seg etter, dårlig resultat i Euro NCAP-testen er absolutt ikke noe de ønsker seg.

Svart på hvitt

Men hvor store forskjeller er det egentlig i kollisjonssikkerheten på nye biler, kontra gamle? Det har Statens vegvesen sett nøyere på. Konkret ved at rundt 100.000 personbilulykker fra 2000–2016 er sammenholdt med bilparken fra 1980 til 2016.

– Vi vet jo at nyere biler er sikrere enn eldre, men det er første gang vi får svart på hvitt hvor mye bilens alder har å si for risikoen. Nå vet vi at uavhengig av førerens kjønn, alder og adferd, så er risikoen minst i nye biler.

Det sier Arild Ragnøy og Arild Engebretsen i Statens vegvesen som har ledet arbeidet med undersøkelsen.

Denne ble kåret til sikreste nybil i 2017

20 år skiller dem. Det er også store forskjeller på kollisjonssikkerhet mellom en 1997-modell og en 2017-modell.
20 år skiller dem. Det er også store forskjeller på kollisjonssikkerhet mellom en 1997-modell og en 2017-modell.

Tunge biler er sikrere

Det er Transportøkonomisk Institutt (TØI) som har gjort analysen for å sjekke om sammenhengen mellom risiko og bilens vekt og alder stemmer.

– Vi ser blant annet at det er 70 prosent mindre risiko for å bli drept eller hardt skadd i nye biler kontra gamle. Det viser en sammenligning med ulykker i 2014-16 sammenlignet med ulykker mellom 1980 og 1990. Analysen viser også at hvis alle hadde kjørt nye biler i dag, ville vi fått 30 prosent færre drepte og hardt skadde, sier Ragnøy.

I rapporten fra TØI heter det blant annet at antall drepte og hardt skadde personbilførere i gjennomsnitt er 4,2% lavere i biler fra et registreringsår X, enn i biler fra det forrige året. Ulykker med tyngre biler er i gjennomsnitt mindre alvorlige for bilføreren, men mer alvorlige for motparten i kollisjoner (bilførere i bil-bil kollisjoner og fotgjengere/syklister i ulykker med fotgjengere/syklister).

Så farlig kan det være å krasje i gammel bruktbil

Euro NCAPs omfattende tester sjekker blant annet også sikkerheten for barn. Foto: Euro NCAP.
Euro NCAPs omfattende tester sjekker blant annet også sikkerheten for barn. Foto: Euro NCAP.

Mange gamle biler i Norge

Brooms bilekspert Benny Christensen sier han ikke er overrasket over hovedtrekkene i det som kommer fram her, men at utviklingen nok går fortere enn mange vet:

– Ja, over fire prosent forskjell fra år til år, det er mye. Det forteller også hvor fort utviklingen går her. Nye biler er virkelig mye sikrere enn eldre biler. Det er absolutt noe som bør være med i vurderingen når man velger bil, sier Benny.

– For det er mange gamle biler på norske veier?

– Ja, vi har en av de eldste bilparkene i Europa. Det skyldes nok i hovedsak at bil er så kostbart her i Norge. Vi har rekord-høye bilavgifter, med unntak av for elbiler og ladbare hybrider. Det gjør også at vi generelt tar godt vare på bilene våre og får dem til å vare i mange år. Dermed kjører også mange rundt i eldre biler som altså er langt mindre kollisjonssikre enn de nye, sier Benny.

Utstyr som redder liv

Årtusen-skiftet blir gjerne regnet som et lite vannskille for kollisjonssikkerheten i biler. Fram til da var det ikke like mye fokus på dette hos alle verdens bilprodusenter.

– Euro NCAP ble grunnlagt i 1997, og fikk raskt stor betydning.Generelt kan vi si at biler fra før 2000 har betydelig dårligere kollisjonssikerhet enn biler nyere enn dette. Det handler både om den passive sikkerheten, altså hvordan bilene er konstruert, og om viktig sikkerhetsutstyr. På det siste området har det skjedd veldig mye de siste årene. Nye biler er spekket med utstyr som skal hindre at kollisjoner og ulykker skjer. Og det redder helt klart mange liv i trafikken, sier Benny.

Slik finner du ut hvor sikker bilen din er

Se video: Kriseresultat, denne bilen fikk null stjerner!