Så mange utenlandske sjåfører har ulovlig lav lønn

Tall fra Arbeidstilsynet avdekker store forskjeller.

Arbeidstilsynet har intensivert kontrollen av utenlandske sjåfører og deres betingelser. Deres funn viser at hele syv av ti har ulovlig lav lønn. Illustrasjonsfoto: Scanpix
Arbeidstilsynet har intensivert kontrollen av utenlandske sjåfører og deres betingelser. Deres funn viser at hele syv av ti har ulovlig lav lønn. Illustrasjonsfoto: Scanpix

Almenngjøringen ble vedtatt i mai 2015. Fra sommeren samme år ble både norske og utenlandske sjåfører omfattet av minstelønnskravet som i skrivende stund skal utgjøre 167 kroner og 50 øre timen.

For utenlandske sjåfører betyr det at når de kjører innenlandstransport i Norge, typisk kabotasje, skal de altså ha samme lønn som norske sjåfører. Det skriver tungt.no.

Mange med ulovlig lav lønn

Det har helt siden innføringen vært etterlyst kontroller og tall på hvor mange som faktisk får dette. Da tungt.no møtte seniorrådgiver Morten Lien i Arbeidstilsynet for omkring et års tid tilbake, fortalte han at de nå var i gang med kontroller og hadde fokus på området.

Nå er tallene klare og viser at bare tre av ti kontrollerte utenlandske sjåfører hadde lovlige betingelser. Syv av ti kjørte altså med ulovlig lav lønn i perioden 2016-2017.

Les også: Dette er minstlønnen for sjåfører i Norge

For lav lønn og diett

I et intervju med NRK i helgen fortalte Lien at arbeidstilsynet har utført 184 tilsyn av utenlandske sjåfører på kabotasjetur.

Morten Lien i Arbeidstilsynet har tall som viser at syv av ti utenlandske sjåfører har ulovlig lav lønn. Foto: Svein-Ove Arnesen/tungt.no
Morten Lien i Arbeidstilsynet har tall som viser at syv av ti utenlandske sjåfører har ulovlig lav lønn. Foto: Svein-Ove Arnesen/tungt.no

– Når de utenlandske sjåførene kjører med for lav lønn og diett, virker det konkurransevridende fordi de fleste norske sjåfører lønnes langt over minstelønnen, fortalte Lien til NRK.

Fra i år er for øvrig kontrollene utvidet.

Arbeidstilsynet jobber nå også sammen med vegvesenet, politi, toll og skatteetaten for bedre å avsløre ulovligheter.

LES OGSÅ: Det holder ikke å si at "vi ikke visste"

Se video: Kontrollørene syntes det luktet rart av vogntoget...