Så mange tar selfie mens de kjører bil

Og gutta er verstingene.

Det er veldig vanlig å ta både selfie og sende SMS mens men kjører, men lovlig er det ikke!
Det er veldig vanlig å ta både selfie og sende SMS mens men kjører, men lovlig er det ikke!

2 av 10 mannlige bilførere i alderen 18-29 år har tatt selfie under kjøring, mens 24 prosent har brukt sosiale medier eller e-post. 37 prosent av de spurte bilførerne medgir at de har sendt tekstmeldinger bak rattet, viser en ny undersøkelse om kjørevaner i Norden.

– Vi ønsker å sette søkelyset på dette viktige trafikksikkerhetsspørsmålet og oppfordre bilistene til å fokusere på kjøringen og ikke mobilskjermen – det kan redde liv, sier informasjonssjef Carl Stenson i Michelin. Det skriver siste.no

Mobilaktiviteter

Mannlige, norske bilførere bruker mobiltelefonen mye mer enn kvinnene. I alderen 18-29 år sier 6 av 10 at de har sendt SMS bak rattet. 2 av 10 har tatt selfie i bil mot 17 prosent av kvinnene i samme aldersgruppe. Blant menn mellom 30 og 49 år svarer over halvparten at de har sendt tekstmeldinger under kjøring.

E-post og sosiale medier er de nest mest populære mobilaktivitetene under bilkjøring. 14 prosent av de spurte har brukt e-post under kjøring, mens 10 prosent har brukt sosiale medier som Facebook eller Instagram.

– I høstmørket er det spesielt viktig å ha blikket på veien og ikke på den sterkt lysende mobilskjermen, understreker Stenson.

Bryter loven

1 av 3 unge mannlige bilførere bruker sosiale medier under kjøring, mens 1 av 4 leser e-post. Bilførere over 65 bruker mobiltelefonbruken mindre, men selv her oppgir 8 prosent av menn og 2 prosent av kvinnene at de har sendt SMS under kjøring.

Til sammen har 30 prosent av norske bilførere brukt mobiltelefonen til e-post, sosiale medier eller selfie.

– Ifølge norsk lov er det forbudt for bilførere å bruke mobiltelefonens funksjoner under kjøring, og det gjelder også SMS og annen tasting. Det er bare tillatt å starte og stoppe samtaler og spille musikk, men kun dersom mobiltelefonen kan brukes håndfritt, påpeker Carl Stenson.

Danske, mannlige bilførere mellom 18 og 50 år sender aller mest SMS i trafikken. Nesten 7 av 10 sier de har sendt tekstmelding i bil. Det høyeste norske SMS-tallet står norske mannlige bilførere i alderen 18-29 år for: 59 prosent.

Flere bil og motorsaker fra siste.no finner du her: 

Les også: Dette er verdens mest verdifulle bilmerker: