635.677 norske bilister ble kontrollert for rus og fart i fjor, mot 528.532 i 2018. Det ga også resultater.. Foto: Scanpix
635.677 norske bilister ble kontrollert for rus og fart i fjor, mot 528.532 i 2018. Det ga også resultater.. Foto: Scanpix

Så mange nordmenn ble tatt for råkjøring i fjor

UP har lagt et travelt år bak seg.

Fart er et av Utrykningspolitiets (UP) viktigste satsingsområder, slik det har vært det i en årrekke. Bakgrunnen for dette er at for høy hastighet er en av de viktigste enkeltårsakene til alvorlige trafikkulykker.

– I 2018 var fart en viktig årsak i 40 prosent av de alvorlige ulykkene. Trolig er denne andelen ikke mye forskjellig i 2019, men det endelige tallet her er ikke klart riktig ennå, sier UP-sjef Steven Hasseldal til Broom.

– Vi prøver til enhver tid å spisse tjenesten mot de områdene der effekten er størst, og slik vil det være også i tiden som kommer. Hovedprioritetene våre vil fortsatt være fart og rus, fastslår UP-sjefen.

Flere enn 635.000 kontrollert

UP har en lang tradisjon som viktige vakthunder i trafikken, og er en sentral bidragsyter i innsatsen for å virkeliggjøre den norske null-visjonen: At ingen skal miste livet eller bli alvorlig skadet ved trafikkulykker her i landet.

Et mannskap på nærmere 300 tjenestemenn er til enhver tid ute på veiene våre for å bidra til høyest mulig trafikksikkerhet og færrest mulig ulykker.

I løpet av 2019 ble gjennomsnittlig mer enn 1.740 bilførere kontrollert av UPs folk hver eneste dag, hele året igjennom. I alt ble 635.677 kontrollert for rus og fart mot 528.532 i 2018 – en økning på solide 20 prosent.

UP advarer mot livsfarlig trend bak rattet

Det er kostbart å bli tatt for råkjøring i Norge, likevel tar mange sjansen. Foto: Scanpix.
Det er kostbart å bli tatt for råkjøring i Norge, likevel tar mange sjansen. Foto: Scanpix.

All time high

– Dette skyldes først og fremst at mange flere blir ruskontrollert enn tidligere, forteller UP-sjefen.

Året 2019 gikk over i historien som «all time high» for fartsovertredelser hos UP, med i alt 97.183 forelegg, sammenlignet med 91.589 i 2018. Tyngden av disse sto veikontroller for, men også sivile biler hanket inn mange fartsbøller siste år.

Her var det med andre ord en solid «rekordforbedring» – opp 6 prosent. I alt ble det i gjennomsnitt skrevet ut 266 forelegg av UP per dag i fjor, noe som altså var en solid økning fra 2018, da det tilsvarende tallet var 251 pr dag i snitt.

Det ble gjennom året gjort 5.059 førerkortbeslag for fart, 3 prosent flere enn i 2018.

– Ønsket er at 70 prosent skal kjøre innenfor fartsgrensene før utgangen av 2022, sier UP-sjef Steven Hasseldal. Foto: UP
– Ønsket er at 70 prosent skal kjøre innenfor fartsgrensene før utgangen av 2022, sier UP-sjef Steven Hasseldal. Foto: UP

Flere kjører lovlig

– Tall fra ATK – fotobokser, både faste og gjennomsnittsmålinger – er ikke medregnet i disse tallene. ATK-tall for 2019 kommer litt senere.

– Det er store tall. Hvor stor er egentlig utfordringen med fart nå?

– Selv om vi ser bedringstegn, så er det fortsatt mye å hente, slik vi har sagt tidligere.Vi ser likevel nå at i gjennomsnitt 61,5 prosent av bilistene overholder fartsgrensene. Denne andelen er stigende, så det går i riktig retning, og det er positivt. Ønsket er å nå 70 prosent som kjører lovlig innen utgangen av 2022, sier UP-sjef Steven Hasseldal.

Fortsatt prioritet på fart

– Likevel ble det ny rekord i antall fartsovertredelser siste år?

– At så mange ble tatt i 2019 er ikke et uttrykk for at flere kjører fortere enn før, men at vi avdekker stadig flere fartsovertredelser gjennom vår kontrollvirksomhet, fastslår UP-sjefen, som lover at innsatsen for å knipe fartssyndere vil være høy også i året vi nå har gått inn i.

– Våre hovedprioriteter vil være uendret også i 2020, understreker han.

I tillegg til rent nasjonale aksjoner og kontroller, vil det også i år bli en rekke felles-europeiske aksjoner i trafikken som også UP vil være med på.

Den første av disse kommer i uke 7 og gjelder kontroll av tungbiler.

– I tillegg blir det en aksjonsuke med verneutstyr som tema i uke 11, for fart i uke 17 og ruskontroll i uke 25, opplyser UP-sjef Steven Hasseldal til Broom.

UP: Nå blir det flere kontroller

Se video: Slik måler de farten din ute i trafikken