Så mange ble tatt i fotoboks på norske veier i fjor

Ga nærmere 193 millioner til Statskassen.

Mange ble foreviget på kostbart vis av fotobokser også siste år.
Mange ble foreviget på kostbart vis av fotobokser også siste år. Foto: NTB Scanpix/Lien, Kyrre

Automatisk trafikkovervåking (ATK) med fotobokser, både punktmåling og strekningsmåling, har lenge vært et viktig verktøy i arbeidet for å øke trafikksikkerheten på norske veier.

I Norge, i likhet med mange andre land, har det vist seg at automatisk kontroll av fart har stor trafikksikkerhetseffekt. De velkjente fotoboksene reduserer fartsovertredelsene på det stedet de står, eller på den strekningen som gjennomsnittsmåles. Spesielt gjelder dette for de høye fartsovertredelsene, og det har vist seg at ATK har størst effekt på de mer alvorlige ulykkene, med drepte og hardt skadde.

Tallene viser at punkt-ATK halverer antall drepte og hardt skadde inntil 1 km etter fotoboksen og ca 40 produsent reduksjon inntil 3 km etter fotoboksen. For personskader er tallene henholdsvis 32 prosent og 9 prosent.

Streknings-ATK halverer antall drepte og hardt skadde på hele strekningen mellom punkt A og B og reduserer personskadeulykkene med 15 prosent. For anlegg i tunnel er effektene trolig større.

ATK inngår siden i fjor som en del av UPs virksomhet.

Satte opp ny fotoboks in tunnel - 26 mistet lappen første helgen

Store tall

ATK-tallene for 2019 er nå klare, og viser at denne kontrollvirksomheten i løpet av fjoråret endte med 65.980 forenklede forelegg og 2.919 anmeldelser. I tillegg til dette kommer 7.718 saker som ikke var endelig avgjort innen årets utgang. Dette tallet vil føre til noe økning av antallet forenklede forelegg, kanskje også av antall anmeldelser.

Kontrollerte kjøretøy var totalt 199.806.893 mot 182.133.438 i 2018. ATK hadde i 2019 en driftstid på totalt 1.051.373 timer, mot 972.052 timer året før.

Greit å ta slike skilt på alvor... Foto: Statens vegvesen
Greit å ta slike skilt på alvor... Foto: Statens vegvesen

192,5 millioner til statskassen

– Vi kjører stadig penere. Dette ser vi blant annet ved at antallet forenklede forelegg er lavere for 2019 enn for 2018. Tallene forteller også tydelig at vi nå må ha boksene mer i drift for å oppnå samme resultat som før.

– Et tydelig tegn er det også at andelen bilister som etterlever fartsgrensene har steget jevnt og trutt, og nå er kommet opp i 61,5 prosent, sier UP-sjef Steven Hasseldal i en kommentar til Broom.

De 65.980 forenklede foreleggene som var klare frem til årsskiftet, innbragte til sammen 192.594.800 kroner til statskassen. Dette ga et gjennomsnitt pr. forelegg på 2.919 kroner.

Snart kan denne ta deg "på fersken"

Dyrt å kjøre for fort

Bøtesatsen for laveste fartsovertredelse er for tiden 800 kroner, som gjelder til og med 5 km/t for fort.

De norske bøtesatsene er ellers generelt høye. Bortsett fra det laveste forelegget, spenner «prislisten» fra 2.100 kroner til 10.650 kroner for forenklet forelegg.

Fotobokser i tunneler har også vist seg å være svært effektive for å få ned farten: Denne står i i Oslofjordtunnelen mellom Frogn og Hurum.
Fotobokser i tunneler har også vist seg å være svært effektive for å få ned farten: Denne står i i Oslofjordtunnelen mellom Frogn og Hurum. Foto: Scanpix

Dette er listen:

60 km/t eller lavere – til og med 5 km/t over – kr. 800,-

60 km/t eller lavere – 6 til og med 10 km/t over – kr. 2.100,-

60 km/t eller lavere – 11 til og med 15 km/t over – kr. 3.800,-

60 km/t eller lavere - 16 til og med 20 km/t over – kr. 5.500,-

60 km/t eller lavere – 21 til og med 25 km/t over – kr. 8.500,-

70 km/t eller høyere – til og med 5 km/t over – kr. 800,-

70 km/t eller høyere – 6 til og med 10 km/t over – kr. 2.100,-

70 km/t eller høyere - 11 til og med 15 km/t over – kr. 3.400,-

70 km/t eller høyere – 16 til og med 20 km/t over – kr. 4.700,-

70 km/t eller høyere - 21 til og med 25 km/t over – kr. 6.400,-

70 km/t eller høyere - 25 til og med 30 km/t over – kr. 8.500,-

70 km/t eller høyere - 31 til og med 35 km/t over – kr. 10.200,-

Motorvei 90 km/t eller høyere - 36 til og med 40 km/t over – kr. 10.650,-

Ved de høyeste overtredelsene inndras også førerkortet for noen måneder.

– Avhengig av hvilken hastighetssone man tas i, er grensen for førerkorttap 25 – 35 km/t fartsovertredelse. I en 80-sone ryker for eksempel førerkortet om du kjører 116 km/t, sier UP-sjef Steven Hasseldal til slutt.

Her blir du snart snittmålt på fart

Video: Slik måler UP deg ute i trafikken