Går forhandleren du kjøpte bruktbil av konkurs, er garantiene du fikk ingen ting verdt. (Illustrasjonsfoto)
Går forhandleren du kjøpte bruktbil av konkurs, er garantiene du fikk ingen ting verdt. (Illustrasjonsfoto) Foto: iStock

Så ille kan det gå hvis forhandleren går konkurs

Forbrukerrådet maner til forsiktighet ved bruktbilkjøp.

Over 100 bedrifter i bilbransjen gikk konkurs i fjor. Dette omfatter alt fra små virksomheter, til bedrifter med flere titalls millioner i årsomsetning. Et fellestrekk er at et flertall av dem var bruktbilforhandlere, eller hadde bruktbilomsetning som en viktig del av driften.

For kunder som nylig har kjøpt brukt bil hos et firma som går konkurs, kan dette bety svært dårlige nyheter. Når en virksomhet går over ende, er som regel underbalansen stor – og de som sitter igjen med den største regningen er ofte kundene. Det første som ryker, er garantiene – de er ikke lenger verdt papiret de er skrevet på.

Er konkurs åpnet, er forhandlerens garantier borte. Foto: iStock
Er konkurs åpnet, er forhandlerens garantier borte. Foto: iStock

Ingen å gå til

– Kan kundene gjøre noe for å redusere de økonomiske følgene av en konkurs hos bilforhandleren?

Broom stiller spørsmålet til forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

– Svaret på dette er litt flerdelt. Men uansett om det handler om en forhandler med lange tradisjoner, eller en enkeltstående aktør med kortere historikk, er det jo slik at den reklamasjonsfristen kunden fikk ved kjøp blir borte ved konkurs hos forhandleren. Som kunde har man rett og slett ingen å fremsette krav mot, siden det aktuelle firmaet er borte med konkursen.

– Dette gjelder også om man skulle befinne seg midt i en reklamasjonssak, understreker Iversen.

– En konkurs er en kaotisk situasjon for mange, sier forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet
– En konkurs er en kaotisk situasjon for mange, sier forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet

En kaotisk situasjon

Men to unntak finnes uansett:

– For det første kan den aktuelle bilen være så ny at den fortsatt har nybilgaranti, som vil gjelde uansett innenfor garantiens rammer. I Norge er det vanlige 5 års nybilgaranti, men enkelte har også opptil 7 år, sier Thomas Iversen.

– For det andre kan også forbrukeren i noen tilfeller rette krav mot tidligere yrkessalgsledd. Slike krav vil typisk gjelde skjulte mangler som fabrikasjonsfeil. Feilopplysninger gitt av bruktbilselgeren du kjøpte bilen av, kan ikke rettes til tidligere salgsledd, sier Iversen.

– Forhandlerens egne garantier forsvinner uansett?

– Ja, de gjør det. De største problemene for kunder i konkurssituasjoner, er biler som er eldre enn gyldigheten på fabrikkgarantien. En konkurs er uansett en kaotisk situasjon som rammer mange. Aller verst er det ofte for firmaet som går under, med tap av arbeidsplasser og gjeld som ofte ender med å bli slettet.

Frykter å miste bilen etter konkurs

OK – hvis premien er betalt

– Men situasjonen er kritisk for kundene også. Dette gjelder selvsagt ikke bare reklamasjonsmuligheter og garantier, men det gjelder også vedlikeholdet av bilen. Dersom firmaet for eksempel har slurvet og levert mangelfullt vedlikehold, kan resultatet i verste fall bli at bilen holder kortere tid enn kunden burde kunne regne med. Heller ikke i slike tilfelle er det noe å hente etter en konkurs, sier Thomas Iversen videre.

– Hva med garantiforsikringer som flere aktører tilbyr?

– Dersom en slik tredjeparts-garanti finnes, er kunden selvsagt tryggere – i alle fall forutsatt at premien er betalt. Hvis ikke, kan dette også handle om villedende markedsføring, ved at bilen er solgt med en tilleggsytelse som faktisk ikke finnes. Da er det ikke noe å hente der heller.

Har verkstedet hos forhandleren gjort en for dårlig jobb, kan dette skape ekstra problemer etter konkursen. Foto: iStock
Har verkstedet hos forhandleren gjort en for dårlig jobb, kan dette skape ekstra problemer etter konkursen. Foto: iStock

Konkurs kan komme fort

– Finnes det ingen enkel og trygg måte å forebygge konkursproblemer på?

– Nei, det gjør ikke det. En vanlig forbruker tenker nok lite på en potensiell konkurs for forhandleren når han handler. Selvsagt er det enkelte grep man kan ta, dersom man mistenker økonomiske problemer. Man kan sjekke hvordan forhandleren fremstår i offentlige arkiver og dokumenter. Dette er likevel avansert og tidkrevende. Man kan selvsagt få sett siste års regnskap, men dette er tross alt historie. En konkurs følger ikke et fastlagt mønster – den kan komme snikende over tid, og den kan komme mer akutt.

Korona-konkurs: Disse vil mange savne

Ikke betal forskudd!

– Uansett er det mye som kan lede til konkurs, for eksempel dramatiske pris- og kostnadsøkninger slik vi har sett i den senere tid. Slikt er det vanskelig å gardere seg mot, fastslår Thomas Iversen, som nevner «jungeltelegrafen» som et siste vern:

– Hvis ryktene går om økonomiske problemer hos en forhandler, kan det være lurt å la være og handle der. Men også dette er annerledes enn før. I dag kjøper vi biler overalt i landet, og uavhengig av hvor vi selv bor, fastslår han.

– Uavhengig av konkursrisiko er det svært viktig at du som kunde ikke betaler inn noe på forskudd før du skal hente bilen du har kjøpt. Det er smart å gjøre alle ting sammen med selger og synkront frem til den digitale omregistreringen, anbefaler Iversen til slutt.

Her får du bruktbil med konkursrabatt

Video: Dette var drømmebil – nå får du den billig