Her er solfilmen på vei av, dermed kunne vogntogsjåføren kjøre videre. Foto: Statens vegvesen.
Her er solfilmen på vei av, dermed kunne vogntogsjåføren kjøre videre. Foto: Statens vegvesen.

Rutene var for mørke – da fikk ikke vogntoget kjøre videre

Her var det bare å få av solfilmen.

Visste du at det er strenge regler for hvor mørke ruter du kan ha på bilen din?

Dette gjelder både frontrute og sidevinduer foran. Blir du stoppet i kontroll og disse er for mørke, da er det ingen bønn.

Det fikk en vogntog-sjåfør fra Polen erfare i dag, da han ble stoppet i kontroll ved Husum i Løten.

Her sto kontrollørene fra Statens vegvesen klare for å sjekke en rekke tunge kjøretøy.

«Det ble gitt bruksforbud på et polsk vogntog med solfilm på siderutene», står det i kontroll-loggen.

Og som det vedlagte bildet viser: Her måtte solfilmen av, før vogntoget fikk kjøre videre.

Ikke påklebet film

Dette er hjemlet i kjøretøyforskriftens paragraf 31-1. Her heter det blant annet dette:

Vindu skal være tilstrekkelig solid og godt gjennomsiktig fra begge sider. Det må være slik utført at gjenstander som sees gjennom det ikke blir forvrengt. Det samme gjelder for vindskjerm som fører skal se gjennom.

Som solfilter godtas svakt farget glass som ikke gir større reduksjon av lysgjennomslipp enn angitt i den amerikanske standarden ASA Z-26.1 - 1966, July 15 1966. Andre former for solfilter som f.eks. påsprøytet eller påklebet film tillates ikke på noen del av vinduene som fører skal ha sikt gjennom (frontvindu og sidevinduer foran). Utrykningskjøretøys blå lys skal i alle tilfelle kunne ses gjennom bakvindu i motorvogn hvor innvendig speil kreves.

Mørke ruter: Se hva de tar patent på nå

Her lastes det om, to lastebiler ble stoppet med overlast underveis i denne kontrollen. Foto: Statens vegvesen.
Her lastes det om, to lastebiler ble stoppet med overlast underveis i denne kontrollen. Foto: Statens vegvesen.

22.700 kroner i gebyr for overlast

Til sammen 152 tunge kjøretøy rullet over kontrollplassen, 22 av disse ble nærmere kontrollert. Det endte med seks kjøreforbud, to gebyr for overlast – mens ett kjøretøy hadde skriftlige mangler.

Overlasten gjaldt to norskregistrerte lastebiler som fikk gebyr på henholdsvis 3.800 og 22.700 kroner.

Mørke ruter: Nei, dette er ikke lov

Se video: Her smeller Teslaen inn i lastebilen