Roger kjøpte denne – endte med politirazzia og beslaglagt bil

Men Tingretten var ikke helt enig med politiet...

Denne mente politiet kunne forveksles med dagens politibiler. Nå er anmeldelsen henlagt. Foto: Privat
Denne mente politiet kunne forveksles med dagens politibiler. Nå er anmeldelsen henlagt. Foto: Privat

Trønderen Roger Arntzen er ihuga veteranbilsamler. Han var kjempefornøyd da han for noen måneder siden kom over en 1972-modell politibil, en Volvo 144 med politimerking slik vi husker fra Olsenbanden-filmene. Eieren i Biri takket ja til et bud på ca. 30.000 kroner for bilen, og den fornøyde kjøperen fikk noen samtidige uniformseffekter med på kjøpet.

En kisteglad Arntzen lastet opp Volvoen på bergingsbil, og fraktet den til eiendommen i Trøndelag der han har veteranbilsamlingen sin. Han gledet seg til han kunne ta nyervervelsen ut på en og annen kjøretur, for bilen er registrert, og EU-godkjent nylig.

Ikke så kul i Trøndelag...

– Den forrige eieren brukte den på utstillinger, og hyggeturer i distriktet. Der hendte det også at han ble stanset av politiet, som syntes bilen var kul, og gjerne tok bilder av den, forteller han.

I Trøndelag syntes politiet tydeligvis ikke at bilen var så veldig kul, og Arntzen ble sjokkert da en nabo ringte og fortalte at det hadde vært politi-razzia på eiendommen hans, og at de hadde tatt med seg Volvoen.

Stor oversikt: Dette er politibilene på norske veier

Beslaget opphevet

For Arntzen ble det å engasjere advokat for å få hjelp til å få bilen tilbake. Advokat Trond Sivertsvik handlet raskt, og gikk til retten for å prøve lovligheten av beslaget. Sør-Trøndelag Tingrett avsa 1. september følgende kjennelse:

Politiets begjæring om å opprettholde beslag av

- Volvo 144 De Luxe 1972-modell

- Politijakke - Politikjeledress - Politilue med hvit pull og

- Håndholdt stoppskilt merket politi, tilhørende Roger Storli Arntzen,

tas ikke til følge.

Lite igjen

I tingrettens kjennelse heter det blant annet at «siktedes bil kan, etter rettens mening, ikke forveksles med dagens polititjenestebiler og er ikke egnet til å villede omgivelsene eller svekke tillitten til den offentlige myndigheten.

Det foreligger ikke skjellig grunn til mistanke om overtredelse av det objektive straffbarhetsvilkåret etter straffeloven § 165, bokstav a.»

Det eneste som gjenstår da, er til slutt bruken av Norges riksvåpen på bilen: «Retten er kommet til at bruk av Norges riksvåpen på bilen, gir skjellig grunn til mistanke om overtredelse av straffeloven § 165, bokstav b.»

Kappet taket av bilen - politiet ble ikke imponert

Saken henlagt

Broom har bedt om en kommentar fra påtaleansvarlig, politiadvokat Anette Strøm Røsholdt, og hun svarer slik:

– Tingretten har funnet det mest sannsynlig at straffeloven § 165 b er overtrådt, slik at grunnlaget for beslag i utgangspunktet er til stede. Likevel er tingretten kommet frem til at beslaget i denne sammenheng ikke anses å være forholdsmessig, og derfor ikke tatt politiets begjæring til følge.

– Tingrettens kjennelse vil ikke bli anket av politiet, og beslaget vil følgelig bli utlevert. Saken er for øvrig ferdig etterforsket, og jeg som påtaleansvarlig skal nå ta en vurdering av påtalespørsmålet.

To dager senere kom meldingen om at saken var henlagt. Politiadvokat Anette Strøm Røsholdt sier i en kommentar at

– Saken er henlagt for siktede både for straffelovens § 165 a og b. Henleggelsen er begrunnet i bevisets stilling.

– Til vern for allmennheten

– Det presiseres imidlertid at politiet finner bruk av det aktuelle kjøretøy som straffbart, og en overtredelse av både straffeloven § 165 a og b. Henleggelsen skyldes tvil om det subjektive vilkår til fortsett er til stede. Altså tvil om siktede var bevisst at handlingen var egnet til å villede publikum.

Tilsvarende handlinger må dermed påregnes å bli møtt med en strafferettslig forfølgelse. Bestemmelsen er til vern for allmenheten og deres forventninger til politiet og andre beredskaps- og myndighetsorganer.

Da er det viktig at man tar høyde for en hver oppfatning, herunder også for utenlandske turister som ankommer Norge. Slik sett blir det nødvendig å få kontroll på politieffekter i privat eie, sier politiadvokat Strøm Røsholdt til Broom.

Det var synet av denne bilen i en hage i Trøndelag som skapte oppstyr - og anmeldelse. Foto: Privat
Det var synet av denne bilen i en hage i Trøndelag som skapte oppstyr - og anmeldelse. Foto: Privat

Sett av forbipasserende

– Heller ikke punktet om bruk av riksvåpenet skal forfølges videre, slik at hele saken vil bli henlagt. Det som gjenstår herfra er å se på om ransakingen var rettmessig, eller om den gir grunnlag for erstatning, sier advokat Sivertsvik til Broom.

– Arntzen er en ekte samler som har brukt mye penger og tid på blant annet veteranbiler. Den 48 år gamle politibilen ble tydeligvis sett av en forbipasserende polititjenestemann mens den sto parkert i hagen. Dette førte altså til beslaget, fordi man mente at bilen kunne brukes til å forlede folk til å tro at dette fortsatt var en aktiv politibil i tjeneste i dag, sier Sivertsvik til Broom, og forteller at en dom for et slikt forhold kan ha en strafferamme på opptil 6 måneders fengsel, forutsatt at det kan bevises forsett.

Dette er Norges ukjente politibil

– Veldig merkelig

– Jeg må innrømme at jeg ble litt målløs da Arntzen ringt meg om dette, og det er svært vanskelig å tro at folk vil kunne ta dette for en aktiv politibil i dag, sier han videre.

– Ikke nok med at selve bilen ble beslaglagt og fraktet bort av Viking. Det var også gitt tillatelse til ransakelse av bl.a. et stabbur på eiendommen, på leting etter politieffekter.

– Jeg synes hele greia var veldig merkelig, sier Roger Storli Arntzen selv til Broom.

– Jeg kjøpte bilen av en privatperson, som selv hadde brukt den en god del – og også møtt politi flere ganger uten noen form for negative reaksjoner.

– Jeg synes hele saken er veldig merkelig, sier Roger Arntzen. Foto: Privat
– Jeg synes hele saken er veldig merkelig, sier Roger Arntzen. Foto: Privat

Ingen likhet med dagens politibiler

– Det er helt uforståelig for meg at noen kan tro at det finnes folk som vil tro at dette er en ekte politibil i dag? Tross alt er det minst 25 år siden sort/hvit merking av politibiler ble borte her i landet, og det har vært flere forskjellige utforminger av dette senere. Bilen har jo absolutt ingen likhetstrekk med dagens politibiler, sier en oppgitt Arntzen.

Han legger til at veteran-politibiler slett ikke er noe ukjent fenomen.

– Det finnes mange gamle politibiler som dukker opp på utstillinger og veteranbiltreff, for eksempel Volvo PV og Amazon, Ford 20 M og Boble, for å nevne noen. Dette er første gang jeg opplever at en slik veteranbil blir beslaglagt. De kunne vel ha nøyd seg med å ta skiltene, så hadde jeg spart mye arbeid og ergrelser, sier Arntzen.

Brukte rullegardin foran bilskiltene - tatt på fersken av politiet

Video: Slik tester politiet før de velger nye biler i dag