Rekordøkning: Mye dyrere å eie bil i Norge

– Den største kostnadsøkningen vi har registrert fra et år til et annet,

SPARER PENGER: Det er nesten uten unntak rimeligere å kjøre på strøm, enn bensin og diesel. Men dette er bare en del av hva det koster å eie og bruke en bil. Foto: Cirkle K.
SPARER PENGER: Det er nesten uten unntak rimeligere å kjøre på strøm, enn bensin og diesel. Men dette er bare en del av hva det koster å eie og bruke en bil. Foto: Cirkle K.

Å kjøpe bil er en stor investering for de fleste av oss. Samtidig koster det også penger å eie og bruke bilen. Og her er det klare forskjeller mellom de ulike biltypene.

Hvert år lager Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) publikasjonen «Kostnader ved bilhold – eksempler på beregning» hvor de presenterer oversikter over de faktiske kostnadene for ulike drivlinjer, nybilpriser og kjørelengder.

– Årets rapport viser den største kostnadsøkningen vi noensinne har registrert fra et år til et annet, sier spesialrådgiver Jan Petter Røssevold i OFV.

Elbil er billigst

Rapporten dokumenterer en kraftig kostnadsøkning i alle priseksemplene OFV har regnet på – også for elbiler.

– De totale bilkostnadene øker merkbart. Ikke uventet drar både drivstoff- og økte rentekostnader opp, men også de øvrige kostnadene har økt. Vi har fått «full pakke» med kostnadsøkninger, sier Røssevold, i en pressemelding.

En rekordstor økning i konsumprisindeksen (KPI) gjennom 2022, med en årsvekst på 5,9 prosent, preger også bilholdskostnadene, og blant annet har høyere bensin-, diesel- og strømpriser stadig vært i søkelyset.

Byttet til elbil, sparer over 6.000 i måneden

KOSTBART: Det er dyrt å eie bil – i fjor økte denne kostnaden betydelig, det viser en ny rapport fra OFV: (Foto: Fotomontasje: Ole Martin Lundefaret)
KOSTBART: Det er dyrt å eie bil – i fjor økte denne kostnaden betydelig, det viser en ny rapport fra OFV: (Foto: Fotomontasje: Ole Martin Lundefaret)

Sparer over 20.000 kroner

Elbil er fortsatt en klar kostnadsvinner – med tydelig margin – sammenlignet med bensin- dieselbiler og ladbare bensinhybrider.

– Kjøper du for eksempel en ny elbil til 480.000 kroner, og kjører 15.000 kilometer i året, er kostnadene 23.291 kroner lavere i året, enn for en bensinbil til samme pris. Og med de forutsetningene OFV har lagt til grunn, har elbilen de laveste kostnadene i alle våre eksempler, fulgt av ladbar hybrid, diesel og bensinbiler, sier Røssevold.

Topp 5: Disse gikk lengst i den store rekkeviddetesten

FORTSATT GUNSTIG: Strømprisene har gått i været i Norge, likevel er elbil fortsatt rimeligere å eie enn bensin- og dieselbiler.
FORTSATT GUNSTIG: Strømprisene har gått i været i Norge, likevel er elbil fortsatt rimeligere å eie enn bensin- og dieselbiler.

Ulike priser

Eksempelvis utgjør kostnadene per år for en elbil til 640.000 kroner, og med 15.000 km kjørelengde, 126.180 kroner, hele 27.266 kroner lavere enn for en bensinbil. Tilsvarende kostnader for en bensinbil er 153.446 kroner, differansen tilsvarer 2.272 kroner mer per måned, sammenlignet med elbil.

En ladbar bensinhybridbil med samme kjørelengde og pris har 15.883 kroner lavere kostnader årlig i forhold til bensinbilen. For en dieselbil med samme kjørelengde og pris, utgjør kostnadene 149.014 kroner per år.

OFVs beregninger av hva bilholdet faktisk koster, tar gjennom en rekke eksempler for seg elbiler, bensin- og dieselbiler samt ladbare bensinhybrider. For alle drivlinjene er det tatt utgangspunkt i biler som nye koster 320.000, 480.000, 640.000, 850.000, 1.070.000 og 1.600.000 kroner.

Økt rente: Det kan bety mye for billånet

ULIKHETER. Slik ser tallene ut når OFV sammenligner biler til 480.000, med forskjellige drivlinjer. Tabell: OFV.
ULIKHETER. Slik ser tallene ut når OFV sammenligner biler til 480.000, med forskjellige drivlinjer. Tabell: OFV.

Renteøkning merkes

Kostnadsberegningene er utført for årlig kjørelengde på 10.000, 15.000, 20.000 og 30.000 kilometer. Eksemplene viser blant annet verditap (avskrivning), kostnader til drivstoff (bensin, diesel, elektrisitet eller kombinasjonen bensin og elektrisitet), rentekostnader, forsikring og servicekostnader. I tillegg vises også andre kostnadssteder som har betydning for hva bilen faktisk koster i året.

Prisene på nye personbiler økte i sum med 6,8 prosent i 2022. Elektriske personbiler har hatt den laveste prisøkningen gjennom 2022 med 3,9 prosent, trolig grunnet flere nye modeller i et marked som har blitt mer konkurranseutsatt. Det har vært til dels store prisendringer for enkelte modellvarianter.

– Dersom renten øker med én prosent på en ny bil til 640.000 kroner, betyr det en økning bare i rentekostnadene på vel 3.800 kroner i året. Det er usikkerhet rundt rentenivået i tiden som kommer, sier Røssevold.

LES MER: På noen biler er det halv pris etter tre år

Video: Vi fikk møte ukens store bilnyhet – før tiden