Politiet har hatt fokus på fart i 2020, det har også ført til rekordmange førerkortbeslag Foto: NTB Scanpix
Politiet har hatt fokus på fart i 2020, det har også ført til rekordmange førerkortbeslag Foto: NTB Scanpix

Rekordbeslag av førerkort for grov råkjøring

Mer enn 6.100 hittil i år.

Sammen med rus er fart viktigste årsak til alvorlige trafikkulykker her i landet. Det er ikke uten grunn at UP har spesiell fokus på hvor fort folk kjører.

2019 ga «all time high» for fartsovertredelser hos UP, med hele 97.183 forelegg, mot 91.589 året før. Tyngden av disse ble tatt i veikontroller, men sivile biler hanket også inn mange av de verste fartsbøllene i fjor.

Det ble også beslaglagt flere førerkort for fart. Med 5.059 førerkort var det en økning på 3 prosent fra 2018. Tall fra ATK – fotoboksene – kommer i tillegg til UPs kontrollvirksomhet.

Rekord-økning

I år ser det ut til å bli verre enn verst, sier UP-sjef Steven Hasseldal.

– Det er fortsatt mange som kjører for fort – og noen kjører veldig mye for fort. Derfor har vi tatt langt flere førerkort for grove fartsovertredelser. Hittil i år har vi beslaglagt 6.148 førerkort, og dermed er antallet for hele 2019 passert med god margin, og det er ennå litt igjen av året, sier UP-sjefen.

– Det som er ekstra bekymringsfullt, er at vi har en kraftig økning på grove fartsovertredelser. Denne kategorien er hittil i år 27 prosent høyere enn samme periode i fjor – og tallet var høyt også da. Dette bekymrer oss virkelig.

Stadig færre knipes av fotoboksene.
Stadig færre knipes av fotoboksene. Foto: Statens vegvesen

Koronatrenden fortsetter

– Hva er årsaken til denne bratte økningen?

– Noe skyldes nok ekstra fokus på fart fra vår side, men i tillegg er det ikke tvil om at korona-pandemien må ta litt skyld den også. De første ukene av denne, etter 12. mars, var det jo svært stille på veiene. Vi så veldig tydelig at dette var det mange som utnyttet til å råkjøre skikkelig, med til dels svært høye hastigheter.

Denne trenden ser ut til å ha fortsatt, og det er dessverre ikke tvil om at de som er verst, nå kjører veldig mye for fort. Hastigheter langt over 200 km/t er ingen sjeldenhet lenger, sier en bekymret Steven Hasseldal.

UP: Så mange ble tatt for råkjøring i fjor

Inndragning inntil fem år

– Hva slags reaksjon kan verstingene vente seg?

– Med så høye hastigheter som vi nå har sett, blir det veldig fort ubetinget fengsel. I tillegg blir førerkortet inndratt for alltid, i praksis i inntil fem år. Men det kan søkes om å få det tilbake tidligere, sier UP-sjefen.

– Flere følger fartsgrensene, men verstingene er blitt enda verre, sier UP-sjef Steven Hasseldal. Foto: Frank Williksen
– Flere følger fartsgrensene, men verstingene er blitt enda verre, sier UP-sjef Steven Hasseldal. Foto: Frank Williksen

Færre bøtelegges i fotobokser

– Er det ingen lyspunkter å spore?

– Jo da. Vi ser at det faktisk også er stadig flere som følger fartsgrensene. I 2019 gjaldt dette 61,5 prosent, og i år er dette økt ytterligere til 62,1 prosent. Ønsket er å nå 70 prosent som kjører lovlig innen utgangen av 2022.

I løpet av det siste tiåret har dessuten antallet som blir bøtelagt i fotobokser blitt redusert med 40 prosent, selv om denne kontrollaktiviteten er kraftig økt i perioden. Antall driftstimer er økt med 56 prosent mens antall kontrollerte kjøretøy er økt med 30 prosent, så det går jo rett vei, selv om vi ennå har mye å gå på, understreker UP-sjefen.

Unge oftest anmeldt

UPs tall viser ellers at er klart flest menn som bøtelegges for hastighetsovertredelser. Av alle fartssakene i 2019, utgjorde menn hele 77 prosent. I de alvorligere sakene, som anmeldes, var denne andelen hele 90 prosent. I saker om ble avgjort med forenklet forelegg, sto menn for 70 prosent i fotoboks-saker, og 80 prosent i manuell trafikkontroll.

Et typisk trekk er ellers at det er de unge og ferske sjåførene som oftest blir anmeldt, mens de middelaldrende får forenklede forelegg. Antallet anmeldelser synker ekstra raskt for de eldste aldersgruppene, og det er også disse som pådrar seg klart færrest forenklede forelegg, både ved passering av fotobokser og ved manuelle fartskontroller, viser UPs tall.

UP advarte - likevel gikk bilistene i fella

Video: Superbilen du kan bruke hele året