Rasende bussjåfør stoppet midt i tunnel – dette ble straffen

Denne saken vakte stor oppsikt.

MISTET LAPPEN: Bussjåføren levde ikke opp til godt humør-slagordet da han stoppet midt i tunnelen. Nå er han dømt for forholdet. Illustrasjonsfoto: NTB.
MISTET LAPPEN: Bussjåføren levde ikke opp til godt humør-slagordet da han stoppet midt i tunnelen. Nå er han dømt for forholdet. Illustrasjonsfoto: NTB.

Saken vakte stor oppsikt i november: Politiet satte inn helikopter for å få tak i en bussjåfør fra Vy som hadde stoppet bussen sin midt i Nordbytunnelen på E6 sør for Oslo. Her sperret den trafikken, mens mannen gikk ut for å konfrontere sjåføren av en lastebil som kjørte bak bussen.

Like før bråstoppet, skal lastebilen ha blinket med lysene og ligget svært tett opp i hekken på bussen.

Kameraovervåkning fra tunnelen, viste at bussjåføren stoppet bussen og gikk ut og bort til hytta på lastebilen.

Alvorlig hendelse

Det oppsto raskt kaotiske tilstander i tunnelen. Flere bilister ringte politiet, som omdirigerte et helikopter som var ute på øvelse. Bussen ble stoppet kort tid etter. Politiet beslagla førerkortet til sjåføren, mens passasjerene måtte vente på en ny buss som kom og plukket dem opp.

Nå har saken vårt oppe i Tingretten, som understreket alvorlighetsgraden i det som skjedde:

Retten viser til at det er tale om en alvorlig hendelse der siktede stanset i en tunnel og dermed blokkerte begge filer og hindret trafikken. Etter rettens syn medførte dette stor risiko for alvorlige ulykker, med mulighet for både omfattende personskader og materielle skader. Det er stor hastighet på stedet, det var flere passasjerer i bilen og annen trafikk på veien. Både av allmennpreventive og individualpreventive årsaker er det nødvendig med en markant reaksjon.

661 passasjerer fikk en veldig kostbar tur med bussen

Det ble ampert i Nordbytunnelen sør for Oslo da en bussjåfør rett og slett stoppet bussen midt i tunnelen, så gikk han ut for å konfrontere sjåføren av en lastebil som tydeligvis hadde provosert ham sterkt. Illustrasjonsfoto: NTB.
Det ble ampert i Nordbytunnelen sør for Oslo da en bussjåfør rett og slett stoppet bussen midt i tunnelen, så gikk han ut for å konfrontere sjåføren av en lastebil som tydeligvis hadde provosert ham sterkt. Illustrasjonsfoto: NTB.

Mistet jobben

Bussjåføren avla på sin side en uforbeholden tilståelse, det ble tatt med i formildende retning.

Opprinnelig foreslo påtalemyndigheten bot på 14.000 kroner og tap av førerrett i seks måneder. Det siste ville få store konsekvenser for den tiltalte:

Siktede, som er bussjåfør, har opplyst at han har stort behov for førerkort for å kunne forsørge seg og sine barn. Han har mistet jobben som følge av at han ikke lenger har førerkort og har dermed mistet sitt inntektsgrunnlag.

Her var det også brått slutt på bussturen

Kjøreforbud

Etter en samlet vurdering kom retten til at passende straff var bot på 12.000 kroner og tap av førerrett i fire måneder.

Det hører med til saken at siktede er svensk statsborger og bosatt i Sverige. Han har også svensk førerkort. Dommen betyr at han får kjøreforbud i Norge disse fire månedene.

LES MER: Dette ergrer bussjåførene seg mest over ute i trafikken

Video: Dette har stoppet mange ute i trafikken