Promillemåler: SStopper UP deg må du blåse – uansett

Over 100.000 kjører med rus, hver dag.

UP har fokus på både fart og rus, når de er ute og kontrollerer. Foto: Scanpix.
UP har fokus på både fart og rus, når de er ute og kontrollerer. Foto: Scanpix.

– Blir du stoppet av UP, må du blåse. Alkotest er obligatorisk, uansett om det er mistanke om ruset kjøring eller ikke. Selv for en politimann kan det være vanskelig å avsløre om en bilfører har promille eller ikke, sier UP-sjef Runar Karlsen til Broom.

– Blåseprøven for alkohol skjer automatisk. I tillegg gjøres det en vurdering på stedet om hvorvidt vi også skal ta Drugtest 5000 for å påvise narkotika. Utrykningspoilitiet har den samme fullmakten for dette som for blåseprøve, legger UP-sjefen til.

Før jul deltok UP i en omfattende europeisk rustest-uke, for å styrke fokus på kjøring i ruspåvirket tilstand, som fortsatt er et stort problem.

– Vi har i den senere tid riktignok sett litt mindre kjøring i narkorus, men jeg må straks tilføye at det ikke er snakk om noen dramatisk forbedring av tilstanden.

Varslet om kontroll - det skulle han ikke gjort!

Morgen-promillen kan bli dyr!

– Fortsatt har vi hver eneste dag 130.000 - 140.000 kjøreturer i Norge med ruspåvirket sjåfør, enten dette er alkohol eller narkotiske stoffer. Dette er selvfølgelig altfor mye, men selv om nedgangen fortsatt er liten, er det jo positivt at folk i større grad tenker seg om to ganger før de setter seg ruset bak rattet, sier UP-sjef Karlsen videre.

Han bekrefter også at UPs hovedfokus er på fart og rus.

Det er ikke så rent få som har gjort den feilen å kjøre bil for tidlig dagen derpå. Morgen-promille etter en spesielt fuktig kveld kan være mer enn høy nok til at førerkortet blir borte for en god stund. I tillegg blir det - i beste fall - også et kraftig innhugg i familiebudsjettet!

– Fart er alltid høyaktuelt for oss. Vår oppgave er ikke nødvendigvis å knipe flest mulig, men å forebygge slik at færre og færre kjører for fort, sier han.

Fart er alltid prioritert hos UP. (Foto Scanpix)
Fart er alltid prioritert hos UP. (Foto Scanpix)

UP tok 44 prosent flere for ruskjøring

Dobbelt antal prikker!

– Vi ser nå en svært gledelig utvikling når det gjelder ungdomsulykker. At så få unge mister livet i trafikken, er noe av det mest positive vi opplever for tiden. Det er sikkert flere årsaker til dette, men vi tror nok at innskjerpingen av reglene om prikker i førerkortet har betydd noe. Når man risikerer å få 6 prikker der andre ville fått 3, er dette noe som får de fleste til å tenke seg litt ekstra om, sier Karlsen.

Håndholdt mobil er fy

Er vi heldige på slutten av året, kan vi i år ende med færre enn 100 drepte i trafikken her i landet, og det vil være mange tiår siden sist. Nettopp denne positive utviklingen tilsier at vi må opprettholde trusselen om å bli tatt for farlig atferd i trafikken, sier han videre.

UP-sjefen bekrefter i tillegg at fart og rus nå får selskap av et nytt og stadig mer synlig fokusområder: Distraksjon.

– En klassiker her er håndholdt mobiltelefon, men det er mange mulige årsaker til å bli distrahert mens man kjører i vår stressede tid. All avledning av oppmerksomheten i et krevende trafikkbilde er et onde, og noe det er høyaktuelt for oss å ha kontroller på, avslutter UP-sjef Runar Karlsen.

UP advarer mot å stole på alkometere

Se video: Slik er det å kjøre i bakrus