UP planlegger økt kontrollaktivitet fremover. Det vil bety flere farts-forelegg. Foto: Scanpix)
UP planlegger økt kontrollaktivitet fremover. Det vil bety flere farts-forelegg. Foto: Scanpix)

Politiet regner med å ta minst 5.000 førerkort

Farts-synderne lever farligere i år.

Hvert år skriver UP ut mellom 80.000 og 90.000 forelegg for farts-overtredelser. I tillegg blir rundt 5.000 førerkort inndratt for kortere eller lengre tid.

I år trapper de opp kontrollaktiviteten betydelig. Resultatet kan bli at antall forelegg passerer 100.000 i 2018.

Samtidig vil trolig også antall førerkortbeslag øke ytterligere.

– Fart er et hovedsatsingsområde for oss i tiltaksperioden 2018-2021, bekrefter UP-sjef Runar Karlsen.

UP tok rekord-mange i fjor

Folk frykter mest å "bli tatt"

– Derfor blir det flere fartskontroller i tiden som kommer, og vi har også anskaffet mer utstyr, slik at samtlige biler nå har lasermåler. Antall fartskontroller skal økes med 10 prosent i år, sammenlignet med fjoråret. Målet er at andelen bilister som holder seg innenfor fartsgrensene skal økes fra 55 prosent i dag til 70 prosent innen 2021, sier UP-sjefen til Broom.

Han legger til:

– Fremdeles er det altfor mange som mister livet eller blir alvorlig skadd på norske veier. Dette er oftest en følge av at det begås lovbrudd på veien - enten med fart eller rus. I dette bildet er kontrollaktivitet et svært viktig verktøy. Vi vet at det folk flest frykter mest i trafikken, er å "bli tatt" og få et sviende forelegg - i verste fall også miste førerkortet for en periode. Det har en viktig forebyggende effekt å vite at risikoen for å bli tatt er betydelig.

Varslet om kontroll - det skulle han ikke gjort

Sivile motorsykler effektivt verktøy

– Denne innsatsen har derfor uten tvil vært en viktig bidragsyter til de stadig lavere ulykkestallene, noe som gir oss i UP et skikkelig påfyll av energi, sier Runar Karlsen videre.

Sivile og uniformerte motorsykler er et effektivt hjelpemiddel for politiet. Foto: Scanpix.
Sivile og uniformerte motorsykler er et effektivt hjelpemiddel for politiet. Foto: Scanpix.

Det apparatet som passer på oss i trafikken – UP – har i dag 350 ansatte. Av disse utgjør 20 ansatte den sentrale staben i Stavern. Resten er fordelt på fem distrikter - Øst, Sør, Vest, Midt og Nord. Distriktene har hver sin distriktsleder som leder den operative innsatsen.

Ca. 160 biler er stort sett ute på veiene daglig. 40 av bilene er sivile, og alle distrikter har i tillegg sivile motorsykler. Ikke minst de siste har vist seg å være et svært effektivt verktøy.

Politiets ATK-senter på Fræna ble en del av UP i 2017, og det er nå UP som også følger opp foreleggene fra alle fartsboksene i landet.

Ser stadig 200 km/t og mer

– Med stadig mer motorveier blir det også mer bruk av snittmålinger, for på disse veiene er ikke stasjonære kontroller så egnet. Da blir motorsyklene et veldig godt supplement, sier UP-sjefen.

Et godt eksempel på dette, er at verstingen hittil - med 240 km/t gjennom en lang tunnel ved Kristiansand - ble tatt av en tjenestemann på sivil motorsykkel.

– 240 km/t i snitt over 1000 meter er noe av det verste vi har sett, men vi ser stadig fart på rundt 200 km/t - og litt over, avslutter UP-sjef Runar Karlsen.

Filmet seg selv i 270 km/t – og la det ut på sosiale medier

Se video under: Vanlig taxi? Nei, dette er noe helt annet!