Politiet kontrollerer ikke på natten

Ungdomsulykkene skjer som oftest på natt og i helger. Men da er politiet sjelden ute.

KONTROLLERER: Politiet og Utrykningspolitiet på Romerike holder flest laserkontroller på dagtid og om ettermid dagen på hverdager. Få kontroller foregår i tidsrommet ungdomsulykkene skjer. FOTO: ROAR GRØNSTAD/rb.no/ANB
KONTROLLERER: Politiet og Utrykningspolitiet på Romerike holder flest laserkontroller på dagtid og om ettermid dagen på hverdager. Få kontroller foregår i tidsrommet ungdomsulykkene skjer. FOTO: ROAR GRØNSTAD/rb.no/ANB

De fleste ungdomsulykkene i Norge skjer i helgene.

I aldersgruppen 16 til 17 år skjer de fleste trafikkulykkene fram mot midnatt, mens ungdom fra 18 til 24 år har høyest risiko etter midnatt.

Høy fart er ofte en medvirkende årsak.

Få kontroller i helga

For første gang har Romerikes Blad fått tilgang til detaljert informasjon om når laserkontrollene i politidistriktet gjennomføres.

Etter det RB erfarer er Romerike politidistrikt det eneste politidistriktet som fører detaljerte lister over når laserkontrollene gjennomføres.

En gjennomgang Romerikes Blad har foretatt av samtlige laserkontroller i perioden 2004 til 2009, viser at politiet gjennomfører svært få kontroller mens ungdomsdødeligheten er høyest.

– Vi skulle selvsagt ønske at vi kunne ha styrket kontrollvirksomheten vår også på disse tidspunktene på døgnet, men må innse at vi blir begrenset av de økonomiske rammene, sier stasjonssjef Hans Holmgrunn ved Lillestrøm politistasjon.

Omkom i helga

De siste seks årene ble det holdt til sammen 1.500 laserkontroller på Romerike, i regi av politidistriktet eller Utrykningspolitiet.

I alt 111 av disse ble gjennomført kveld/natt fredag og lørdag og natt til søndag. 33 ble holdt søndag kveld.

Fra 1999 til og med 2009 omkom 42 unge i alderen 15-25 på romeriksveiene. Over 60 prosent av dem døde i ulykker som skjedde fredag, lørdag eller søndag.

20 av de unge guttene og jentene – nesten halvparten av de omkomne omkom i tidsrommet kveld/natt fredag, lørdag eller søndag.

Det er ifølge Holmgrunn ikke bare økonomi som gjør det vanskelig å gjennomføre kontroller nattetid:

– Vi må også forholde oss til krevende arbeidstidsbestemmelser. Mulighetene for å drive organisert arbeid natt til lørdag og søndag er ikke like god som på andre tider, sier Holmgrunn.

Patruljering

Antall laserkontroller totalt har også gått ned de siste årene. I 2005 holdt politiet på Romerike 331 laserkontroller. I fjor var antallet 185.

Holmgrunn mener det blir feil kun å se på antall laserkontroller som gjennomføres. Han viser til politipatruljene som jevnlig er ute og kjører på vei til og fra oppdrag over hele politidistriktet.

– Patruljene fokuserer nærmest kontinuerlig på trafikk og vei når de er ute og kjører, mener Holmgrunn.

I tiltaksplanen mot ungdomsulykker som politiet, Trygg Trafikk og Statens vegvesen har lagt fram for Samferdselsdepartementet, foreslås det økte politikontroller og overvåking av risikosøkende ungdom framover. Om det følger penger med planene, slik at politiet kan styrke kontrollvirksomheten i helger og på natten, er derimot uklart.

– Innenfor de økonomiske og personellmessige rammer som Romerike politidistrikt disponerer, blir trafikktjeneste riktig prioritert. Økte ressurser vil imidlertid kunne medføre økt kontrollvirksomhet, sier Holmgrunn.

Han legger til at i 2009, som var et krevende år for politiet generelt ifølge Holmgrunn, nådde Romerike politidistrikt de mål som var fastsatt om antall kontrollerte bilførere.

– Urealistisk

Ifølge forskningsleder Rune Elvik ved Transportøkonomisk institutt, må det imidlertid en enorm satsing til for at politikontroller alene skal gi utslag på dødsulykkestatistikken:

– Politiet kan ikke være på alle steder til enhver tid. En tidobling av politiets kontroller – noe som er ganske urealistisk å se for seg – vil redusere antallet drepte med litt over 10 prosent, sier Elvik.

Du kan lese mer bil- og bilrelatert stoff hos rb.no - klikk her