Politiet har aldri sett maken

Kjørte for fort 36 ganger - i samme tunnel!

TATT: Politiets fotomappe i saken mot den 30-årige mannen er av den tykkere sorten. Her blir han målt til 91,8 kilometer i timen i november 2012. Hvor? I Tromsøysundtunnelen. Foto: Politiet
TATT: Politiets fotomappe i saken mot den 30-årige mannen er av den tykkere sorten. Her blir han målt til 91,8 kilometer i timen i november 2012. Hvor? I Tromsøysundtunnelen. Foto: Politiet

Flere ganger i døgnet presterte 30-åringen fra Bulgaria å bryte fartsgrensen i Tromsøysundtunnelen. Over en periode på halvannet år overtrådte han vegtrafikklovens fartsbestemmelser hele 36 ganger - i en og samme tunnel!

Det fremgår av siktelsen som utgjør grunnlaget for tilståelsessaken, som snart skal opp i Nord-Troms tingrett. Det skriver Nordlys.

 

Gjennomsnittsmåling

 

- Dette er et ganske uvanlig tilfelle, og vi har ikke funnet rettspraksis på liknende tilfeller. Vi har vurdert det dithen at det i denne saken ikke er tilstrekkelig med bøter, og dermed går saken over til tingretten som tilståelsesdom. Da er det opp til retten å utmåle straffen, opplyser politiadvokat Grete Lill Johansen til Nordlys.

Sist mannen ble registrert med for høy hastighet tunnelen, var så seint som den 5. mars i år. I Tromsøysundtunnelen overvåkes bilistenes fart ved hjelp av gjennomsnittsmåling. Dette skjer ved at kjøretøyet registreres på to uavhengige punkter i tunnelsystemet.

 

Fri for bokstaver

Siktelsen fremstår som et svært underlig dokument. Over hele fire sider beskrives fartsovertredelsene mannen erkjenner å være ansvarlig for.

Siktelsespunktene er så vidt mange, at politiet simpelthen har gått fri for bokstaver i alfabetet i sitt arbeid med å utforme dokumentet.

Siktelsespunkt «x» er symptomatisk for overtredelsene: «Mandag 10. februar 2014 kl. 17.16 kjørte han personbil, med kjennemerke XXXXXXX med en hastighet av 89 km/t, til tross for at høyeste tillatte hastighet på stedet ved skilt var 80 km/t». Svært mange av overtredelsene ligger på mellom 85 og 99 kilometer i timen.

Kun en av de 36 gangene gjør bulgareren seg skyldig i det som på folkemunne omtales som regelrett råkjøring, da han ifølge punkt «ag» hadde en gjennomsnittsfart på 112 kilometer i timen gjennom tunnelen.

Sjelden, men ikke helt unik

Ved politiets ATK-senter på Hustad kommer det fra tid til annen inn sakskomplekser hvor politiet står overfor trafikale serieforbrytere. Enhetsleder Kjell Arne Hestad erkjenner likevel at Tromsøysund-saken er spesiell.

- Dette er ikke en vanlig sak. Men ja, det finnes en del av disse typene, oppsummerer Hestad til Nordlys

 Du kan lese mer om bil og trafikk på nordlys.no - her:

 Tatt for råkjøring - han påsto skoene var for tunge!