Oppdaget fort at de hadde kjøpt seg et problem...

Bilkjøperne krevde å få tilbake pengene.

SÆRPREG: Mini er en spennende bil med et særpreg som skiller den markant fra main-stream design. Foto: BMW
SÆRPREG: Mini er en spennende bil med et særpreg som skiller den markant fra main-stream design. Foto: BMW

Bruktbilhandel er en dominerende årsak til klagesaker hos Forbrukerrådet – og etter hvert i Forbrukerklageutvalget. Slett ikke alle klager får medhold, men mange gjør det – helt eller delvis. I dette tilfellet var det et gjentagende høyt oljeforbruk som til slutt ble avgjørende.

Det startet med at et vestlandspar reiste til Østlandet og kjøpte en brukt Mini Cooper S Countryman All4, en 2011-modell, midtsommers i 2022. Bilen var kjørt 143.500 kilometer, og kjøpesummen var 99.900 kroner. Noen garantier fulgte ikke med, den ble solgt «som den er».

Etterfylte

Kjøperne – heretter klagerne – reagerte tidlig på at bilen brukte unormalt mye olje, og meldte fra til innklagde på høstparten at dette var et problem som ville kreve at motoren måtte demonteres for å finne årsaken.

De fortalte at varsellampen for olje begynte å lyse allerede på en av de første turene med bilen etter kjøpet – riktig nok bare på høyt turtall. Videre tente en motorvarsellampe og motoren gikk i nødmodus, noe som gjentok seg.

Første gang klagerne hadde bilen inne på verksted for dette, var det veldig lite olje på den – og verkstedet etterfylte 1,2 liter.

Her kommer en av årets kuleste bilnyheter

ANNERLEDES: Også fra denne vinkelen er Mini noe for seg selv. Foto: BMW
ANNERLEDES: Også fra denne vinkelen er Mini noe for seg selv. Foto: BMW

Dette kan bli en av de morsomste elbilene

Sakkyndig vurdering

Bare en måned senere var det tomt igjen – og nytt verkstedbesøk var nødvendig. Der ble det blant annet målt unormalt høy HC. Klagerne mente at feilen burde vært oppdaget av innklagde ved servicen som ble gjort før bilen ble solgt. Etter siste service før salg var bilen kjørt 5.000 kilometer før klagerne overtok den, og det var i denne perioden de mente feilen kunne ha oppstått.

På oppfordring fra innklagde innhentet klagerne en sakkyndig vurdering fra et verksted i hjemfylket for å sannsynliggjøre om det var feil på bilen som kunne være en kjøpsrettslig mangel. Innklagde satte også opp konkrete spørsmål verkstedet ble bedt om å svare på. Og svar fikk de!

Dette er en liten lykkepille på hjul

45.000 – 65.000 kroner

Verkstedet meldte at bilen hadde «unormalt høyt oljeforbruk, feilkoder på oljetrykk og nivå. Årsaken til høyt oljeforbruk kan ligge i oljefjærer, ventiltettinger etc. For å vite dette sikkert, må motor demonteres og det må feilsøkes.... Det er forventet at motor kan gå mye lenger før den eventuelt begynner å bruke så mye olje,» skrev verkstedet, som ikke kunne si noe om når feilen hadde oppstått.

Derimot bekreftet de at feilen kan repareres, men at det var «vanskelig å gi pris før feilen er funnet…» Likevel blir det antydet en kostnad som ligger i området «45.000 – 65.000 et sted.»

OVERSIKT: Original, men funksjonell instrumentering. Foto: BMW
OVERSIKT: Original, men funksjonell instrumentering. Foto: BMW

Oljeforbruk ukjent

Etter dette krevde klagerne kjøpet hevet. I tillegg til tilbakebetaling av kjøpesummen, krevde de også erstatning for en verkstedfaktura på 9.610 kroner.

Fra innklagde har det deretter vært stille. Hverken Forbrukertilsynet eller Forbrukerklageutvalget har fått svar på sine henvendelser. Derimot har innklagde overfor klagerne hevdet at oljeforbruk har vært ukjent for dem, at deler av den sakkyndige uttalelsen heller ikke var dokumentert godt nok – og at det heller ikke var godt nok dokumentert at feilen kunne føres tilbake til overtakelsestidspunktet.

Når du er millionær - men vil kjøre Mini

Det ble heving

Saken endte dermed i Forbrukerklageutvalget, som har avgjort saken på grunnlag av klagernes fremstilling – siden innklagde ikke har reagert på henvendelser om tilsvar. Utvalget fant ingen holdepunkter for at innklagde hadde holdt tilbake opplysninger eller gitt feil informasjon.

Derimot ble det fastslått at bilen var «i dårligere stand enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente.» Dermed utgjorde feilen en mangel i kjøpsrettslig forstand - og resultatet ble heving av kjøpet, med tilbakebetaling av kjøpesummen på 99.900 kroner til klagerne, og at bilen ble stilt til disposisjon for innklagde. Klagerne fikk også medhold i kravet om erstatning av verkstedfakturaen på 9.610 kroner.

OVERRASKER: Bagasjerommet er ikke digert - men større enn man kanskje skulle tro. Foto: BMW
OVERRASKER: Bagasjerommet er ikke digert - men større enn man kanskje skulle tro. Foto: BMW

Dette er saksgangen

Den vanlige gangen i klagesaker som gjelder bil, er at det starter med en klage til Forbrukerrådet eller Forbrukertilsynet. Dersom det ikke lykkes med å få en løsning på saken her, kan den havne i Forbrukerklageutvalget. Forbrukertilsynet kan hjelpe med utfylling av skjema til FKU, men klageren må selv signere, datere og sende inn skjemaet i posten.

Behandlingen i Forbrukerklageutvalget er gratis, og vedtak her er bindende dersom det ikke bringes inn for domstolene innen fire uker etter at vedtaket er forkynt. Dette betyr at det er enklere å få inn penger noen eventuelt skylder deg i en slik klagesak.

Ventetiden for å få en klagesak behandlet i Forbrukerklageutvalget er for tiden ca. 2 år.

Skulle lage bare en bil - nå har de ombestemt seg

Video: Nå kan denne knappen være gull verdt