Oppdager mye rust på bilene – det kan koste deg dyrt

Gjelder ikke bare eldre biler.

Understellet er som regel den mest rust-utsatte delen på bilen. Setter det seg først her – da kan det fort bli betydelige rustskader. Foto: Frank Williksen.
Understellet er som regel den mest rust-utsatte delen på bilen. Setter det seg først her – da kan det fort bli betydelige rustskader. Foto: Frank Williksen.

Rust er noe av det som tar livet av flest biler hvert år. Oftest ved at de får så store anmerkninger på EU-kontrollen at det ikke lønner seg å reparere.

Farlig rust i bærende konstruksjoner gir mangellapp på denne kontrollen. Det samme kan spisse og skarpe kanter, for eksempel på en hjulbue, gjøre.

Å reparere dette kan fort bli veldig dyrt. Dermed ender mange biler i stedet opp hos en bilopphugger.

Dette gjelder ikke bare eldre biler. Også nyere biler kan ha rustskader. Det er noe forsikringsbransjen legger merke til:

– Ta det opp med forhandler

– Når vi i If har biler inne til skadetaksering etter en kollisjon eller annet trøbbel, ser vi rett som det er at mange biler har betydelige rustangrep. Rust er jo ikke noe som dekkes på forsikring, men det kan være greit å vite at du er dekket på andre måter, sier Sigmund Clementz som er kommunikasjonssjef i If.

Sigmund Clementz er kommunikasjonssjef i If.
Sigmund Clementz er kommunikasjonssjef i If.

– Hva bør man gjøre da?

– Hvis du som bileier oppdager rust på bilen din, må du ta det direkte opp med forhandleren hvor du kjøpte bilen. Da blir saken tatt hånd om opp mot reklamasjon eller rustgaranti. Du bør være klar over at det ikke er alt som dekkes på rustgaranti, som for eksempel bremseskiver. Kjøper du ny bil, er det lurt å sette seg godt inn i hvilke garantier som gjelder på rustområdet. Dette kan variere fra merke til merke. Du har også rettigheter etter forbrukerkjøpsloven de første årene av bilens levetid, sier Clementz.

Hvert år vrakes 150.000 biler – de har mye til felles

Det brukes store mengder salt på norske veier, det fører til mye rust på bilene.
Det brukes store mengder salt på norske veier, det fører til mye rust på bilene.

Veisalt = mer rust

I deler av landet brukes det svært mye salt på veiene i vintersesongen. Det kan være en skikkelig rustfelle. Og da gjelder det å gjøre hva man kan for at ikke saltet setter seg og lager skade:

– Det er stor forskjell på biler som kjøres på saltede veier, kontra biler som går på lite saltede veier. De første har betraktelig mer rustangrep. Du bør huske på å vaske og polere eller lakkbehandle bilen regelmessig. Du bør også bruke underspyling av bilen når den vaskes. Dette er med på å fjerne rust og andre forurensede partikler fra understellet. Ikke alle biler er godt nok understellsbehandlet i utgangspunktet. Husk også at på enkelte bilmerker oppheves rustgarantien om bilen blir understellsbehandlet etter kjøp, sier Clementz.

Verksted krasjet bilen to ganger – nå vet ikke eieren sin arme råd

Du bør sjekke for rust overalt på bilen. Det er viktig å utbedre og fjerne så fort som mulig, hvis ikke kan rusten spre seg kjapt.
Du bør sjekke for rust overalt på bilen. Det er viktig å utbedre og fjerne så fort som mulig, hvis ikke kan rusten spre seg kjapt.

Av og til bør du bråbremse

– Det er understellet som lever farligst her?

– Ja, i all hovedsak er det mest utsatt for rust: Bilens underside med tilhørende kanaler, for- og bakstilling og bremseskiver. Vi i If ser også at det på mange elbiler er større rustproblemer på bremsene. Bremsene brukes i all hovedsak mindre på en elbil enn en bil som kjører på fossilt drivstoff.

– Her kan det være lurt at du bråbremser ved jevne mellomrom, for at ikke bremsecaliper og skiver skal ruste fast eller i stykker. Når du gjør dette, må du selvfølgelig finne et sted hvor det ikke er til fare for andre trafikanter, avslutter Sigmund Clementz.

Disse bilene har best beskyttelse mot rust

Video: Bilopphuggeren advarer mot å ha bilen for lenge