Nytt system – vil reparere bilen din med brukte deler

Sparer penger – og miljø.

Det mangler ikke på brukte bildeler i markedet. Men så langt har forsikringsselskapene vært skeptiske til å bruke dem til å reparere biler som har fått skade.
Det mangler ikke på brukte bildeler i markedet. Men så langt har forsikringsselskapene vært skeptiske til å bruke dem til å reparere biler som har fått skade.

Så langt har det nærmest vært en selvfølge at man bruker helt nye deler når en bil repareres etter skade. Og det uavhengig av hvor gammel bilen er.

Men nå kan det bli en endring her. Forsikringsbransjen har en tid jobbet med innføring av såkalte likeverdige deler. Nå ligger det an til en markant økning i bruken av disse.

– Til høsten blir slike deler en del av et takstsystem vi allerede bruker. Da vil vi få mye lettere tilgang, og bruken kommer til å øke kraftig.

Det sier Svein Monsen, leder for motortakst hos Frende Forsikring.

Mellom åtte og ti prosent av sakene som dreier seg om skade på bil hos Frende, ender opp med kondemnering. Det blir med andre ord ikke sett på som hensiktsmessig å reparere bilene. Ti prosent av disse bilene selges videre til verksted som setter dem i stand igjen, mens de resterende 90 prosentene ender opp hos offentlig godkjente bilopphuggerier.

Skeptiske kunder

– Brukte bildeler er ingen mangelvare, sier Monsen.

Men han mener forsikringsselskapene bruker dem i overraskende liten grad.

– Dette skyldes delvis at produsentene krever bruk av originaldeler, at brukte deler ikke alltid er lett tilgjengelige og at kundene er skeptiske. Folk har gjerne betalt på forsikringen i årevis, og så får de beskjed om at det blir reparert med brukte deler. Det sitter langt inne hos mange, sier han.

Slik avslører de uvanene bak rattet

...men hekken kan jo være like fin.
...men hekken kan jo være like fin.

Bærekraft og sirkulær økonomi

– Men kundene kan være trygge på at delene er like gode som de ellers ville ha vært?

– Selvfølgelig. Vi ville ikke gjort dette hvis vi ikke var sikre på at det var trygt. Hvis fronten på en bil er ødelagt, er det ikke noe i veien for at den bakre støtfangeren kan brukes om igjen, mener Monsen.

Han forteller at gjenbruk av bildeler har vært et tema i bransjen i årevis, men at man ikke har fått gehør for dette tidligere. De siste årenes økte fokus på bærekraft og sirkulær økonomi ført til at diskusjonen har fått fornyet aktualitet. Å bruke kasserte deler er naturligvis mer bærekraftig enn å produsere nye.

På vei hjem med bruktbil – så falt hjulet rett og slett av

Regner ut prisen

– Til høsten blir likeverdige deler en egen del av Dataassistert skadebesiktigelsessystem (DBS). Da kan man søke opp brukte bildeler på samme måte som man i dag søker etter nye deler. Bilopphuggeriene legger inn deler etter merke og årsmodell, og forsikringsselskapene og verkstedene kan velge om de vil bruke disse.

DBS er et datasystem som blir brukt i kommunikasjonen mellom verksteder, bilopphuggerier og forsikringsselskaper. Alle nødvendige data – som avtalte timepriser, tilgang og priser på deler, osv. – er plottet inn i systemet. Når et verksted får inn en skadet bil, legges de nødvendige opplysningene inn i DBS, og så regner datasystemet ut prisen for jobben. Takstpersonene og verkstedene kommuniserer via DBS til de blir enige, jobben godkjennes og fakturaen sendes direkte til forsikringsselskapet.

Flere brukte deler kan få ned prisen på reparasjonene, samtidig som det sparer miljøet.
Flere brukte deler kan få ned prisen på reparasjonene, samtidig som det sparer miljøet.

Tror på ti prosents økning

– Tidligere håndterte en takstmann 1.000 takstsaker i året. Med DBS er vi oppe i cirka 3.500 saker per person. 95 prosent håndteres digitalt, dermed er antall reiser og utslipp av klimagasser i forbindelse med taksering redusert til et minimum, sier Monsen.

I dag regner man med at likeverdige deler benyttes i cirka én prosent av oppgjørene.

- Hvor stor økning er det realistisk å seg for seg i tiden fremover?

– Jeg er ganske sikker på at vi i løpet av kort tid vil se en økning på bortimot ti prosent, avslutter Svein Monsen.

LES MER: De er like gode – men koster halvparten

Video: Disse eierne slipper ofte billigere fra det på verkstedet