Nytt lys skal spare seks millioner i året

Forskjellen er stor - mener det ikke går ut over trafikksikkerheten.

NYTT OG GAMMELT: Ifølge veivesenet kan LED lysene på E6 gi en besparelse på opp mot 100.000 kroner årlig i strømutgifter per kilometer. Her er LED lysene montert på midtdelerne rett sør for Eidsvolltunnelen. Ved avkjøringen i bakgrunnen sverges det fortsatt til tradisjonelle lyktestolper. (Foto: Bjørn Inge Jartun Rødfoss, rb.no/ANB)
NYTT OG GAMMELT: Ifølge veivesenet kan LED lysene på E6 gi en besparelse på opp mot 100.000 kroner årlig i strømutgifter per kilometer. Her er LED lysene montert på midtdelerne rett sør for Eidsvolltunnelen. Ved avkjøringen i bakgrunnen sverges det fortsatt til tradisjonelle lyktestolper. (Foto: Bjørn Inge Jartun Rødfoss, rb.no/ANB)

Vegvesenet sparer opptil seks millioner i året på å lede bilistene med LED-lys på 56 kilometer ny E6, uten at det rammer trafikksikkerheten.

Satsingen med ledelys er banebrytende i norsk og internasjonal målestokk. Det får Romerikes Blad bekreftet av flere i Statens vegvesen.


100.000 per kilometer

– Dette er å betrakte som et pilotprosjekt i verdensmålestokk, sier E6-prosjektleder Taale Stensbye til Romerikes Blad.

LED-lys har erstattet den tradisjonelle veibelysningen (lyktestolper) på E6-strekningen fra Dal til Minnesund og fra Kolomoen til Tangen. Beregninger viser at besparelsen ligger på opp mot 100.000 kroner per kilometer i strømutgifter – avhengig av strømprisene.

Det betyr en årlig besparelse på opp mot seks millioner kroner på den 56 kilometer lange strekningen.


Kan enkelt skiftes ut

– Det er lagt til rette for at LED-lysene enkelt kan skiftes ut med tradisjonell veibelysning, men erfaringene så langt tyder på at vi kommer til å beholde denne typen belysning, sier kommunikasjonsrådgiver Einar Søberg i vegvesenet.

Utprøvingen av belysningsformen har vært en del av et forskningsprosjekt. Endelig konklusjon er ikke klar foreløpig, men det er besluttet å fortsette lyssettingen på firefeltsveien fra Minnesund til Kolomoen.

– Erfaringene så langt tyder ikke på at trafikksikkerheten blir dårligere med LED-lys enn tradisjonell veibelysning, sier Søberg.


Del med Facebook-vennene dine


Ikke flere ulykker

– Hvordan har bilistene reagert på E6-belysningen?

– Vi har fått tilbakemeldinger på at noen trafikanter ikke synes kjørekomforten er like god med ledebelysning. Med ledelys er jo ikke veien så opplyst som norske trafikanter er vant til at motorveier er. Dette gjør at trafikantene er avhengige av lyset på kjøretøyet for å lyse opp veien, poengterer Einar Søberg.

Prosjektleder Taale Stensbye sier at ingen ting tyder på at LED-lysene gir dårligere trafikksikkerhet.

– På denne motorveistrekningen var det i snitt tre-fire dødsulykker årlig tidligere. Nå har det vært én dødsulykke de tre siste årene. Ulykkestallene for øvrig øker heller ikke. Dette er selvfølgelig mye takket være midtdeleren, men det forteller oss også at belysningen i all hovedsak fungerer bra, sier Stensbye.

Må glane mer

– Hva brukes de innsparte driftsutgiftene til?

– Pengene vil bli brukt på andre vedlikeholdsoppgaver som kommer trafikantene til gode, sier Taale Stensbye. Kommunikasjonsrådgiver Jan Ivar Engebretsen i NAF kjører selv mye bil på strekningen. Han savner den tradisjonelle veibelysningen.

– Som bilist må jeg glane mer. Tradisjonell belysning gir mye bedre oversikt på og langs veien. Samtidig er det vår egen oppgave å avpasse farten etter forholdene, og det faktum at vegvesenet sparer penger som kan brukes til å skape bedre veier for oss bør veie tungt, sier Engebretsen.

Penger til andre oppgaver

– Du er med andre ord delt i synet på dette prosjektet?

– Jeg savner den tradisjonelle belysningen, men ser at dette er kostnadsbesparende. Hovedpoenget må likevel være at det ikke bidrar til å senke trafikksikkerheten, understreker Engebretsen.

Øyvind Holemark var byggeleder for E6-strekningen fra Dal til Minnesund.

– Vi har stort sett fått positive tilbakemeldinger fra bilistene. De beskriver dette som en form for leding videre gjennom landskapet. Med bygging av midtdelere ble jo dette også blant våre mest trafikksikre veier. Da er ikke behovet for belysning like stort, sier Holemark.

Pengene vil bli brukt på andre vedlikeholdsoppgaver som kommer trafikantene til gode sier Taale Stensbye.

Du kan lese mer om bil og trafikk på rb.no - her:

Hva mener du om denne nyvinningen? Si din mening i kommentarfeltet under:

LES OGSÅ: Nei - bedre billys er ikke alltid lovlig