Godt lys er veldig viktig for sikker mørkekjøring. Nå kan regelverket bli endret.
Godt lys er veldig viktig for sikker mørkekjøring. Nå kan regelverket bli endret.

Nye regler kan gi mer og bedre lys

Nå kan vi også få "svenske-regler".

Norge er et land som er velsignet med mye vær og ikke minst med varierende årstider. Alt fra midnattsol til mørketid.

Sistnevnte kan jo være en utfordring for alle de av oss som ferdes langs mørke vinterveger. Selv om det har skjedd mye med utviklingen av billys de siste årene, så erstatter de aldri synet og sikkerheten som dagslys gir.

I Norge har vi også et ganske rigid regelverk med hensyn til både antall ekstralykter og hvor mye lysstyrke en bil kan få ha.

Dette vi nå samferdselsdepartementet med Ketil Solvik-Olsen i spissen gjøre noe med.

Vil ha mer fleksible regler

– I Norge er vinteren lang og mørk, og flere har ytret et ønske om muligheten for å montere bedre lys på bilen sin. Derfor ønsker vi mer fleksible regler som blant annet åpner for å kunne installere sterkere og bedre lys, og bruk av ny lys-teknologi, sier samferdselsminister Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet har nå gitt Vegdirektoratet i oppdrag å foreslå nye, mer fleksible regler for ekstralys på bil.

– Vi har fått flere henvendelser gjennom de siste årene om begrensningene i bruk ekstra lysutstyr på bil. Dette gjelder særlig maksimumskrav til lysstyrke og kravet om at ekstralys skal være montert parvis. Fordi vi i Norge har lang mørketid og dårlige lysforhold,ønsker vi nå å åpne for ny lys-teknologi som vil kunne bidra til åsynliggjøre både myke trafikanter og dyr. Ny lys-teknologi innebærer dessuten at ekstralysene er til mindre sjenanse for omgivelsene enn tidligere, sier Solvik-Olsen, i en pressemelding.

Les også: Slik får du godt lys på gammel bil

Norge har til nå hatt ett ganske rigid regelverk for bruk og montering av ekstralykter. Det kan det bli en forandring på nå.
Norge har til nå hatt ett ganske rigid regelverk for bruk og montering av ekstralykter. Det kan det bli en forandring på nå.

Vil ha svenske regler

I dag følger de norske reglene om ekstra lysutstyr på bil de internasjonale kravene. Sverige har imidlertid fått innvilget et unntak fra disse kravene basert på særnordiske forhold, og har et mer fleksibelt regelverk.

– Det er hensiktsmessig å ha like regler i Norge og Sverige. Vegdirektoratet er derfor bedt om å sende forslag til endring av kjøretøyforskriften på høring nasjonalt og i EØS så snart som mulig.

Forslaget skal legge opp til at den gjeldende begrensningen om maksimalt fire fjernlys på bil, og begrensningene i lysstyrke fjernes, sier Solvik-Olsen.

Hvor lang tid det kan gå før nytt regelverk er på plass er vanskelig å si noe om, men kanskje vi nordmenn kan utruste bilene våre med mer og bedre lys til høsten. Det er i alle fall lov å håpe ...

Ekstralys: Hvordan får jeg dem til å sitte fast?

Video: Se hvordan Mercedes skal gi deg bedre lys