Nye deler hvis bilen går i stykker? Det kan bli vanskelig

Her er det ingen lovpålagt grense.

Det finnes ingen lovpålagt grense for hvor lenge bilprodusentene må kunne skaffe deler til en modell som har gått ut. Men minimum ti år later til å være veldig vanlig i bransjen.
Det finnes ingen lovpålagt grense for hvor lenge bilprodusentene må kunne skaffe deler til en modell som har gått ut. Men minimum ti år later til å være veldig vanlig i bransjen.

Noen ganger kan det være en stor utfordring å skaffe reservedeler til en bilmodell. Helst gjelder dette biler som ikke er helt nye – og spesielt kan det ramme modeller som er gått ut av produksjon.

Et eksempel på dette, ble nylig omtalt på nettstedet Motor. Det handlet om Kristina i Asker, som ikke fikk deler til sin 11 år gamle Toyota Urban Cruiser, da clutchen røk.

Hun ble fortalt at det ville ta minst 15 måneder å få gjort noe med saken, siden fabrikken som lager den delen som trengs var blitt ødelagt av flom. Etter hvert klarte Toyota-importøren å lokalisere en del som kunne brukes, selv om prisen ble høy.

Bilmodeller skifter hele tiden – noen går ut av produksjon og noen nye kommer til. Men hvilke regler gjelder egentlig for levering av reservedeler – for eksempel etter at en gitt modell ikke lenger produseres?

Broom stiller spørsmålet til teknisk direktør Tore Lillemork i Bilimportørenes Landsforening.

– Vi har ikke funnet noen lovkrav om hvor lenge reservedeler skal kunne leveres, sier teknisk direktør Tore Lillemork i BIL. Foto: BIL
– Vi har ikke funnet noen lovkrav om hvor lenge reservedeler skal kunne leveres, sier teknisk direktør Tore Lillemork i BIL. Foto: BIL

– Ikke funnet bestemmelser

– Dette er et spørsmål vi av og til får, og det vi kan si er at vi ikke har funnet noen konkret lovgitt garanti rundt dette. Det er derimot tydelig at mange bilprodusenter sedvanemessig garanterer deletilgang i 10 år etter at en modell går ut av produksjon. Om ikke annet, vil man strekke seg langt for å slippe negativ publisitet om man ikke klarer å levere, sier Lillemork.

Han henviser også til at et advokatfirma i Oslo undersøkte denne saken for BIL for noen år siden, og fant nettopp at «Vi har ikke funnet bestemmelser som pålegger bilprodusenter å ha reservedeler på lager for bilmodeller som har gått ut av produksjon.

Nytt system: Vil reparere bilen med brukte deler

Toyota 'garanterer minst 10 år for driftsmessige deler', opplyser informasjonssjef Espen Olsen Foto: Frank Williksen
Toyota "garanterer minst 10 år for driftsmessige deler", opplyser informasjonssjef Espen Olsen Foto: Frank Williksen

Garanti forplikter

Imidlertid gjelder det EU-rettslige konkurranseregler for bilprodusenter og verksteder, gjennomført i norsk rett ved forskrift FOR-2010-07-05-1067, som skal sikre tilgangen på reservedeler også til andre verksteder enn merkeverkstedene til bilprodusenten. Men det understrekes at det ikke blir satt krav om hvor lenge produksjonen av reservedeler til biler må pågå.

Derimot ser vi at flere av billeverandørene/produsentene garanterer for at de har reservedeler på lager i 10 år. Hvis de garanterer for dette, er de følgelig kontraktsrettslig forpliktet til å ha slike deler i garantiens løpetid, i henhold til de vanlige formuerettslige reglene,» blir det fastslått fra Advokatfirma DLA Piper Norway DA i Oslo.

Vi stilte også spørsmålet til et par store bilimportører.

Du kan spare mye på å kjøpe deler i utlandet

Bransjen har nå økt fokus på å gjenbruke bildeler. Det vil også i mange tilfeller gjøre det enklere å få tak i deler.
Bransjen har nå økt fokus på å gjenbruke bildeler. Det vil også i mange tilfeller gjøre det enklere å få tak i deler.

15 år etter produksjonsstopp

– Hvor lenge garanterer dere at kundene får reservedeler etter at en modell går ut av produksjon?

– Jeg har ikke nærmere informasjon om mulige lovkrav på strak arm, men uavhengig av dette har Volkswagen AG for sine merker retningslinjer om at deler skal være tilgjengelig 15 år etter at bilen er gått ut av produksjon. Dette gjelder ikke bare Volkswagen-modellene, men på tvers av alle merkene i konsernet, svarer Øyvind Rognlien Skovli, direktør kommunikasjon og samfunnskontakt i Harald A. Møller.

Garanterer gjør også Toyota:

– Toyota Motor Europe garanterer levering i minst 10 år for driftsmessige deler, sier informasjonssjef Espen Olsen i Toyota Norge.

Forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet
Forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet

Forbrukerrådet

Forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet har dette å si om saken:

– Inntil videre finnes det ingen regler for reservedelstilgang for kjøretøy. Det må likevel være slik at reservedeler må finnes i hele garanti- og reklamasjonsfristens lengde, avhengig av hvilken som er lengst. Ofte vil det finnes deler som ikke er originale, men av tilsvarende kvalitet, på markedet.

Lykteglasset ble skadet - prisen ga Janicke sjokk

Video: Det er fortsatt mye du kan gjøre selv på bilen din