Ny undersøkelse: Spår at dieselmotorens tid er over

Og kanskje blir hydrogen elbilens redning?

Dieselmotoren er under press fra mange kanter. I Oslo har vi i år for første gang hatt forbud mot å kjøre dieselbil på kommunale veier. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix
Dieselmotoren er under press fra mange kanter. I Oslo har vi i år for første gang hatt forbud mot å kjøre dieselbil på kommunale veier. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Hvem leder utviklingen? Hvor går egentlig veien for hva slags motorer bilindustrien vil satse på framover? Er det elbil som gjelder? Er hydrogen et blindspor? Og hvor lenge vil forbrenningsmotoren være med oss?

Dette er sentrale spørsmål som ble belyst i KPMGs 18. årlige «Global Automotive Executive Survey». KPMG er ett av verdens største kompetansehus, og har over 162.000 ansatte i over 150 land.

Den store studien innebærer å stille 953 sjefer og ledere fra 42 land spørsmål og påstander om fremtidens bilindustri.

Av disse 953 var 20 prosent fra bilfabrikanter, 30 prosent fra leverandører til bilindustrien, 18 prosent fra teknologiselskaper og 11 prosent fra forhandlere, for å nevne noen.

Fram mot 2025 blir følgende punkter ansett som de mest viktige av de 953 lederne fra bilindustrien.

1. Batteri-elektriske biler (i 2016 var de på tredjeplass, og i 2015 på niendeplass.

2. Connectivity (å være tilkoblet) og digitalisering (ned fra førsteplass i 2016)

3. Hydrogen-elektriske biler

4. Hybrid-elektriske biler (ned fra andreplass i 2016)

5. Å øke markedsandelen i voksende markeder

Dieselmotoren er død

På spørsmålet om biler med forbrenningsmotor vil være viktigere enn elbiler en god stund framover, var 28 prosent fullstendig enig i den påstanden, mens 48 prosent var delvis enig.. Kun 2 prosent var helt uenig, noe som viser at lederne i bilindustrien fortsatt tror på at forbrenningsmotoren vil være med oss en god stund til.

Her er de først i verden

Men dette gjelder hovedsakelig bensinmotoren. Dieselmotoren levnes lite fremtidshåp. Til påstanden «Dieselmotoren er død», svarte 19 prosent at de var fullstendig enig, mens 34 prosent var delvis enig. Det gjør at til sammen 53 prosent av lederne i bilindustrien tror dieselmotoren er død. Kun 7 prosent svarte at de var helt uenig i påstanden. En hovedårsak til at dieselen regnes som døende er at den ikke lenger er sosialt akseptabel, ifølge lederne.

Det hjelper heller ikke med nyheter om dieselforbud i mange byer. Paris, Athen, Mexico City og Madrid kunngjorde i starten av desember at de har som mål å ikke ha noen dieseldrevne biler eller varebiler i sine gater innen 2025.

Toyota har satset tungt på hydrogen. Det har mange tro på.
Toyota har satset tungt på hydrogen. Det har mange tro på.

Hydrogen redningen for elbiler

Da er det kanskje mer overraskende med svarene til påstanden «Elektriske biler vil mislykkes på grunn av utfordringene knyttet til infrastrukturen». 22 prosent svarte at de var fullstendig enig, mens 40 prosent var delvis enig. Det betyr at hele 62 prosent av lederne i bilindustrien tror elbilen (her snakkes det om rene elbiler, og ikke ladbare hybrider) vil feile grunnet infrastruktur-problemene. Kun 6 prosent var fullstendig uenig i påstanden.

Denne har vi virkelig ventet lenge på!

Siden infrastruktur gjerne regnes som et stort problem, vil nok også mange bli overrasket over svarene til påstanden «Hydrogendrevne biler vil være det store gjennombruddet for elektrisk mobilitet». 33 prosent var fullstendig enig, og 45 prosent delvis enig. Det betyr at 4 av 5 ledere i bilindustrien (78 prosent) tror hydrogen vil være gjennombruddet for elektrisk mobilitet. Kun 1(!) prosent var fullstendig uenig i påstanden.

BMW blir ansett som ledende innen teknologi.
BMW blir ansett som ledende innen teknologi.

BMW leder an

Lederne fikk også spørsmål om hvem de som ser på som ledende i utviklingen for elektrisk mobilitet og autonome biler, og der utmerket BMW seg. På elektrisk mobilitet tok de førsteplassen (16%) så vidt foran Tesla (14%) og Honda (10%). Men på autonom teknologi var BMW fullstendig overlegen, og hele 27 prosent av lederne mener BMW leder utviklingen der. Ingen av de andre merkene scorer over 10 prosent, med Tesla på andreplass med 9 prosent.

Men selv om Tesla scorer høyt på utviklingen, stoler ikke de spurte lederne på Tesla i samme grad som de tyske premium-merkene. På spørsmålet «Hvem ville du stolt mest på hvis du satt i et autonomt kjøretøy?», svarte 49 prosent Premium-merker (som f.eks BMW og Mercedes-Benz), mens 37 prosent svarte de vanlige merkene (f.eks Honda, Toyota, VW). Kun 14 prosent svarte nykommerne fra Silicon Valley, som Google og Tesla.

Sammendrag

Så hva skal man trekke ut av alt dette? Nesten tre fjerdeler av bilbransjens ledende folk tror forbrenningsmotoren vil være med oss en god stund framover, men halvparten tror dieselmotoren er død.

Elbiler er den heteste trenden i bilverdenen, men seks av ti tror elbilen vil mislykkes på grunn av infrastrukturen. Samtidig tror åtte av ti at hydrogenbiler blir den elektriske mobiliteten sitt gjennombrudd.

Her kan du lese hele undersøkelsen

Av bilmerker regnes BMW som bransjelederen både innen elektrisk teknologi og autonom teknologi, samtidig som merket anses som å være i best posisjon for å øke sin markedsandel.

Solberg sikret seg gullavtale