HELST BRUKTBIL: Nesten halvparten av de som har planer om bilkjøp her hjemme ser etter bruktbil. (Ill.foto)
HELST BRUKTBIL: Nesten halvparten av de som har planer om bilkjøp her hjemme ser etter bruktbil. (Ill.foto) Foto: iStock

Ny undersøkelse: Norge i Europatoppen på bruktbil

Her skiller vi oss fra mange andre markeder.

Mange nordmenn har lyst på bruktbil. Det bekrefter en stor internasjonal undersøkelse av kjøpsvaner i bilbransjen. Mobility Consumer Index gjennomføres 1-2 ganger årlig av Ernst & Young (EY), som er et globalt revisjons- og rådgivningsselskap.

I den nyeste undersøkelsen av dette slaget er Norge med for første gang. Svarene fra omkring 500 spurte her i landet viser altså blant annet at Norge er i verdenstoppen for kjøp av brukte biler. Tallene viser at 44 prosent har intensjon om å kjøpe bil snart, og hele 21 prosent svarer at det skal være en brukt bil.

Dette er bruktbilene med minst feil

Færre vil ha bruktbil

Bare i Nederland er andelen bruktbilkjøpere like høy, men blant nederlenderne er det bare 15 prosent som svarer at de vil kjøpe ny bil – mot 23 prosent i Norge. Mest sammenlignbart med Norge er Storbritannia, der andelen bruktbilkjøpere er 20 prosent, mens nybilkjøpere står for 24 prosent.

Av land det eller er vanlig å sammenligne med, ser vi at 33 prosent av de spurte i Sverige har planer om bilkjøp i løpet av de nærmeste par årene. Av disse, svarer bare 15 prosent at de vurderer bruktbil, mens 18 prosent ønsker seg ny bil. I Tyskland synker bruktbilandelen ytterligere til 13 prosent av de spurte (nybil 23 prosent), og i Frankrike melder 18 prosent interesse for bruktbil og 25 prosent vil kjøpe ny bil.

POPULÆR: Bruktbilen er Norges mest populære bil. Foto: iStock
POPULÆR: Bruktbilen er Norges mest populære bil. Foto: iStock

Nesten alle vil kjøpe ny bil

Lenger sør i Europa endrer tallene seg kraftig. I Spania oppgir 9 prosent at de vurderer å kjøpe bruktbil de nærmeste årene – mens hele 42 prosent vil kjøpe ny bil. Tilsvarende tall i Italia er 5 prosent brukt bil og 33 prosent ny.

Enda mer dramatiske er tallene i Asia. I India oppga 74 prosent planer om bilkjøp innen to år – 5 prosent med sikte på bruktbil, og hele 69 prosent ny bil! Tilsvarende for verdens mest folkerike land, Kina, er henholdsvis 1 prosent bruktbilkjøpere – og 74 prosent for ny bil!

Noen brukte biler bør du absolutt styre unna

KOSTBART: Høye bilpriser i Norge er med på å stimulere interessen for brukte biler. Foto: iStock
KOSTBART: Høye bilpriser i Norge er med på å stimulere interessen for brukte biler. Foto: iStock

Dyre biler i Norge

– Det er noen tydelige forskjeller her, med en noe høyere andel bruktbilkjøpere i Norge enn i land som Sverige og Tyskland. Men siden undersøkelsen i år er den første der Norge er med, så har vi her ingen trend å sammenligne med, sier Martin Cardell til Broom. Han er ekspert på bilbransjen, og global leder for mobilitet i EY.

– Hva kan være årsak til forskjellen, og at interessen for kjøp av brukt bil ser så tydelig mye høyere ut i Norge?

– Det er et velkjent faktum at bilprisene er høye i Norge. Det koster relativt mye å kjøpe ny bil, og alle har ikke råd til dette, sier Cardell. Han er også spent på utviklingen av strukturen i bilbransjen.

– Det er veldig dyrt å drive en bilforhandler-virksomhet. Nå ser vi at online kjøp av bil blir stadig mer vanlig. Et viktig spørsmål er da hvordan dette vil påvirke behovet for fysiske forhandlere. Og kan et mulig utviklingstrekk bli at vi i fremtiden bare vil se fysiske bruktbilforhandlere, mens nye biler kjøpes online? undrer Martin Cardell til slutt.

Dette er kjempesuksessen som plutselig forsvant

Video: Kommer i år – dette blir drømmebil for mange