Skilter som forbyr eldre dieselbiler å kjøre inn kommer opp i flere tyske byer. Dette bildet er fra Hamburg som innførte forbud i fjor. Foto: Scanpix.
Skilter som forbyr eldre dieselbiler å kjøre inn kommer opp i flere tyske byer. Dette bildet er fra Hamburg som innførte forbud i fjor. Foto: Scanpix.

Ny storby stenger dieselbiler ute

Og dette er ikke hvilken som helst by, heller!

Dieselbilene har vært under hardt press de siste årene.

Mye handler om utslipp og om storbyer som sliter med dårlig luftkvalitet. Særlig eldre dieselmotorer slipper ut mye NOx. Dette er i for store mengder helseskadelig, og er spesielt en trussel i byer med mye trafikk. Det er nitrogendioksid og nitrogenoksid som i sum danner NOx ved forbrenning med høy temperatur.

I fjor ble det klart at tyske byer står fritt til å innføre restriksjoner for dieselbiler. Flere har gjort det – nå kommer én til. Her snakker vi en by som har sterke bindinger til bilbransjen.

Eldre enn 2009

Stuttgart er hjembyen til både Mercedes og Porsche. Nå innfører de forbud mot eldre dieselbiler. Det gjelder både for besøkende, og fastboende.

Som andre byer, tar man i Stuttgart utgangspunkt i den den såkalte Euro-klassifiseringen av utslipp. Denne startet med Euro 1 tilbake i 1993. I dag er det Euro 6 som gjelder, det ble innført fra 2014.

I sitt nye system setter Stuttgart grensen ved Euro 5, som ble innført i 2009. For biler som er eldre enn dette, er det ingen bønn: De får ikke lov til å hverken kjøre eller parkere i byen.

På test i Norge: Gjett om den vakte oppsikt på ladestasjonen!

Stuttgart er hjembyen til både Mercedes og Porsche, og har veldig mange arbeidsplasser innen bilindustrien. Foto: Scanpix.
Stuttgart er hjembyen til både Mercedes og Porsche, og har veldig mange arbeidsplasser innen bilindustrien. Foto: Scanpix.

Rammer de med dårlig råd

Myndighetene skal også jobbe mot å sette en grense ved Euro 6, i praksis stenge ute alle biler eldre enn 2014. Men før dette eventuelt blir gjennomført, vil han skaffe seg erfaring fra hva som skjer med luftkvaliteten når Euro 4-bilene blir borte.

Den tyske regjeringen har for øvrig motsatt seg disse reguleringene. Motargumentene er at det går ut over den økonomiske produktiviteten. Også at det rammer skjevt, det er gjerne de med dårlig økonomi som kjører de eldste bilene.

Men det får storbyene overprøve. Frankfurt, Hamburg og Berlin har allerede innført forbud mot eldre dieselbiler.

Dieselforbud kan bety mye for bilprisene

I Stuttgart har det vært store demonstrasjoner mot dieselforbudet. Mange mener dette rammer skjevt. Foto: Scanpix.
I Stuttgart har det vært store demonstrasjoner mot dieselforbudet. Mange mener dette rammer skjevt. Foto: Scanpix.

Partikkelfilter kan koste deg mange tusenlapper

Mercedes overrasker med diesel, se mer i videoen under: