Denne uken åpner ny bro over Stavsåa i Rennebu kommune i Trøndelag. Den blir imidlertid ikke stående lenge. Om fire år skal den demonteres. Foto: Kjell Sandvik Sletten/ Statens vegvesen.
Denne uken åpner ny bro over Stavsåa i Rennebu kommune i Trøndelag. Den blir imidlertid ikke stående lenge. Om fire år skal den demonteres. Foto: Kjell Sandvik Sletten/ Statens vegvesen.

Ny E6-bro har spenn på 140 meter – om fire år skal den plukkes ned igjen

I mellomtiden løser den et stort problem.

Har du kjørt E6 over Stavåa i Rennebu det siste året? Da er det gode muligheter for at du også har opplevd forsinkelser.

Her har det nemlig vært manuell trafikkdirigering siden april 2021. Kun ett kjørefelt har vært åpent, og det har i tillegg vært redusert lastklasse. Dette har ført til kø og lang omkjøring for tungbilnæringen.

Denne broen ble bygget helt tilbake i 1942 og har de siste årene hatt redusert bæreevne. Tilstandskontroller har vist tiltagende svekkelse i konstruksjonen.

Åpner onsdag 23. mars

For å ivareta trafikksikkerheten og framkommeligheten på veinettet, etablerer derfor Statens vegvesen en midlertidig bro i påvente av at Nye Veier skal bygge ny trasé på strekningen Nedgård - Berkåk.

Denne åpner for trafikk onsdag 23. mars kl. 12.00.

– Vi er veldig glade for at vi endelig kan tilby trafikantene et forutsigbart, effektivt og trygt transportsystem over Stavåa, sier avdelingsdirektør Ruth Helene Myklebust i Statens vegvesen Drift og vedlikehold Midt.

Nye E6-broer – de laget mange problemer

Dagens bro over Stavåa ble bygget tilbake i 1942. Foto: Gunnar Djup/Statens vegvesen.
Dagens bro over Stavåa ble bygget tilbake i 1942. Foto: Gunnar Djup/Statens vegvesen.

Skal bli beredskapsbro

– Broen er den lengste, midlertidige broen som er bygget i Norge – med et totalt spenn på 140 meter, hvorav 99 meter fritt spenn, sier Myklebust, i en pressemelding.

Når den nye E6-traseen ferdigstilles i 2026, vil den midlertidige broen bli demontert og inngå som en av Statens vegvesens beredskapsbroer. Slik har den også videre gjenbruksverdi.

Broen er dimensjonert for 10 tonns akseltrykk og totalvekt 60 tonn. Hastigheten vil være 60 km/t som tidligere, med bakgrunn i kurvaturen på vegen.

Brokonstruksjonen er kvalitetssikret av Det norske Veritas gjennom en uavhengig gjennomgang og inspeksjon.

LES OGSÅ: Fikk bilen ødelagt av dype spor

Video: Hun solgte huset – og kjøpte drømmebilen!