Ny bensin rammer over 500.000 kjøretøy: – Ikke en god løsning

Innføringen er ikke politisk bestemt.

Denne våren er det innført en ny bensintype på norske bensinstasjoner. E10 inneholder 10 prosent bioetanol og skal være hakket mer miljøvennlig.

Men innføringen av E10 har ikke gått helt smertefritt. Rett og slett fordi det ikke er alle biler, eller kjøretøy, som kan benytte den. Det er snakk om hele 550.000 motoriserte kjøretøy i Norge, inkludert fritidsbåter.

Årsaken er at etanolen i den nye bensintypen kan skade motorer, drivstoffkomponenter og i ytterste konsekvens føre til havari eller brann.

Ikke en god løsning

– Dette er ikke en god løsning for alle som er avhengig av bensinen som nå fases ut, forteller Tor Valdvik, kommunikasjon- og samfunnskontakt i Kongelig Norsk Automobilklub (KNA).

Valdvik legger til at KNA ønsker E10 velkommen, men at både E5 og 98-oktan må videreføres. Sistnvente inneholder foreløpig ikke tilsatt etanol.

Han mener nå politikerne må komme på banen og stille krav til bransjen.

FrP-leder, Sylvi Listhaug, er også klokkeklar på at bransjen nå må tilby 98-oktan i større grad.

Se hele intervjuet med Listhaug nederst i saken.

IKKE FORNØYD: Tor Valdvik er ikke fornøyd med dagens ordning og mener politikerne bør stille sikringskrav til bransjen.
IKKE FORNØYD: Tor Valdvik er ikke fornøyd med dagens ordning og mener politikerne bør stille sikringskrav til bransjen.

Ikke politisk bestemt

Hva betyr E5 og E10?

  • E5 er betegnelsen for bensin med inntil 5 prosent innblanding av bioetanol.
  • E10 er betegnelsen som brukes om bensin med inntil 10 prosent bioetanol.

Innføringen av den nye bensintypen er det bransjen selv som har ønsket seg. Det er ikke et politisk vedtak.

– Det er viktig å understreke at innføringen av E10 ikke er tvunget frem av politikerne, men det har lenge vært en forventing av Stortinget, sier Kjartan Berland, som er fagsjef i Drivkraft Norge.

Drivkraft Norges medlemmer, slik som Circle K, Esso, ST1, Uno X, Preem og Bunker Oil, står for 97 prosent av det norske drivstoffsalget.

Berland sikter blant annet til det såkalte omsetningskravet som er politisk bestemt.

Full oversikt: Bilene som ikke kan bruke den nye bensintypen

NULL PROBLEM: For de fleste biler får ikke E10-bensinen noen påvirkning, men noen biler anbefales å styre unna. Spesielt biler produsert før 2001. Foto: Broom
NULL PROBLEM: For de fleste biler får ikke E10-bensinen noen påvirkning, men noen biler anbefales å styre unna. Spesielt biler produsert før 2001. Foto: Broom

Krav

I Norge er omsetningskravet nå på 17 prosent. Det innebærer at de som selger drivstoff (omsettere), må sørge for at 17 prosent av drivstoffet de omsetter til veitrafikk i 2023 er biodrivstoff.

BESTEMT SELV: Kjartan Berland, fagsjef i Drivkraft Norge, poengterer at det er bransjen selv som har innført E10. Foto: Drivkraft Norge.
BESTEMT SELV: Kjartan Berland, fagsjef i Drivkraft Norge, poengterer at det er bransjen selv som har innført E10. Foto: Drivkraft Norge.

– Det betyr at i den totale mengden av bensin og diesel som blir solgt i Norge, må 17 prosent inneholde biodrivstoff. Det er altså ikke noe isolert krav om 10 prosent bioetanol i bensinen.

– Hvorfor innfører man da E10 akkurat nå?

– Det handler om at bransjen skal ha fleksibilitet til oppfylle både dagens krav og fremtidige omsetningskrav om x antall prosent bioetanol i drivstoffet. For øvrig er det viktig å påpeke at dette ikke er en beslutning hos oss i Drivkraft Norge. Dette er det hvert enkelt drivstoff-selskap som har bestemt seg for, sier Berland.

Nå bør du sjekke pumpa før du fyller bensin

Hva med 98-oktan?

For de drøyt 500.000 kjøretøyene i Norge som ikke bør fylle E10 bensin, er 98 oktan en trygg løsning. Foreløpig er det nemlig ikke tilsatt etanol i den.

Tilgjengeligheten på 98 oktan er derimot ikke like god.

– Vil bransjen øke tilgangen på 98 oktan, nå som etterspørselen mest trolig vil vokse?

– Jeg er sikker på at markedet eventuelt vil tilpasse seg dette. Men det blir opptil hvert enkelt selskap å vurdere, avslutter Berland i Drivkraft Norge.

Sylvi Listhaug reagerer kraftig: – Det kan ødelegge bilen

Listhaug reagerer kraftig: – Kan ødelegge bilen!

Hva skjer om du fyller E10 på en bensinbil som ikke er godkjent for det?

Ett isolert tilfelle med feilfylling behøver ikke forårsake skade, men gjentatte feilfyllinger kan i verste fall ødelegge deler av bensintilførselen til motoren. Som regel er det pakninger, slanger og lignende som ikke er egnet for å bli utsatt for den høye konsentrasjonen av bioetanol.

Et annet problem man kan få på grunn av økt tilsetning av bioetanol er mer kondens i bensinen. Dette har spesielt vært diskutert for båter som står lagret i lengere perioder, men det samme gjelder biler som står lagret over lengere tid, selv om konsekvensen av en evt motorstopp på veien oftest er mindre kritisk enn motorstopp på sjøen.

KILDE: KNA