Elbilsalget er rekordhøyt i Norge, godt hjulpet av null avgift og heller ikke moms. Her en bunke av Volvos elektriske XC40 som er på vei ut til kunder.
Elbilsalget er rekordhøyt i Norge, godt hjulpet av null avgift og heller ikke moms. Her en bunke av Volvos elektriske XC40 som er på vei ut til kunder.

Norge fikk ja: Kan bety rimelige elbiler i to år til

Så er spørsmålet hva politikerne gjør.

Null avgift og heller ikke moms har vært helt avgjørende for at elbilsalget i Norge er så mye høyere enn i noen andre land.

I utgangspunktet er elbilene generelt dyrere å produsere enn biler med bensin- og dieselmotor. Men ved å gi dem denne særbehandlingen, kommer de motsatt ut i det norske markedet. Det har da også veldig mange bilkjøpere fått med seg.

Momsfritaket er imidlertid kontroversielt. Flere politiske partier har tatt til orde for at det bør innføres moms også på elbilene, blant dem er Høyre.

Stortinget står fritt

Rent konkret må Norge søke EFTAs overvåkningsorgan ESA om tillatelse til å gi elbilene momsfritak. Det gjorde regjeringen tidligere i år og nå er svaret kommet: ESA sier ja til null moms i to år til.

Godkjenningen gjelder merverdiavgiftsfritak for kjøp og leasing av elbiler, og elbilbatterier.

Det trenger imidlertid ikke å bety at det blir null moms i to år til. Her står Stortinget fritt til å bestemme hva de ønsker å gjøre. Og i første omgang er momsfritaket for elbiler bare vedtatt for 2021. I 2022 kan det altså bli endringer, hvis norske politikere ønsker det.

Tesla-eierne sparer mye – for andre kan det bli rådyrt

Det har skjedd mye på elbilfronten siden denne bilen ble gjennombruddet for elektriske biler i Norge. Lille Mitsubishi i-MiEV var i flere år en storselger.
Det har skjedd mye på elbilfronten siden denne bilen ble gjennombruddet for elektriske biler i Norge. Lille Mitsubishi i-MiEV var i flere år en storselger.

Tidligere søkt om tre år

– I dialogen med ESA har vi lagt vekt på regjeringens ambisiøse klimapolitikk. Det økende salget av nullutslippskjøretøy er en forutsetning i regjeringens strategi for utslippskutt fra transportsektoren, og jeg er glad for at ESA godkjenner en forlengelse av det norske elbilfritaket, sier finansminister Jan Tore Sanner, i en uttalelse.

Det hører med til saken at norske myndigheter tidligere har søkt om momsfritak for tre og tre år av gangen. At man denne gangen kuttet ned til to år, har fra flere hold blitt tolket som at vi snart kan se slutten for det særnorske momsfritaket:

En elbil til topps – for første gang

Elektriske Mustang Mach-E er en av de heteste elbilnyhetene i Norge akkurat nå.
Elektriske Mustang Mach-E er en av de heteste elbilnyhetene i Norge akkurat nå.

– Kommer moms før eller siden

– Bilbransjen fryktet at Finansdepartementets søknad til ESA kun ville gjelde for ett år, og er derfor glad for at søknaden gjelder ut 2022. Men bransjen tenker nok sitt om at det ikke ble søkt for tre nye år, og lar det være opp til Stortinget om det eventuelt skulle komme moms på elbil før dette, har Atle Falch Tuverud som er sjefredaktør i bransje-nettstedet BilNytt tidligere uttalt til Broom.

Ifølge Falch Tuverud er en mulig innfasing av moms på elbiler blant temaene som opptar aktørene i bilbransjen mest i inngangen til valgkampen neste år.

– Det kommer moms på elbiler, før eller siden. Det vil imidlertid ikke bli full moms fra ett år til et annet. Det kommer til å innfases gradvis. Det er også en diskusjon om det skal komme innfasing av moms på de dyrere elbilene først, eller en lav sats på alle, sier Falch Tuverud.

Audi e-tron blir etter alt å dømme Norges mest solgte bil i år. Det viser hvor spesielt det norske bilmarkedet er. Ikke noen andre steder i verden er bilen i nærheten av noe slikt.
Audi e-tron blir etter alt å dømme Norges mest solgte bil i år. Det viser hvor spesielt det norske bilmarkedet er. Ikke noen andre steder i verden er bilen i nærheten av noe slikt.

Kun utslippsfritt fra 2025

Full moms på elbiler fra ett år til et annet, vil bety at samtlige elbiler i det norske markedet i utgangspunktet vil bli 25 prosent dyrere. Det vil gjøre mange biler utilgjengelig for store kundegrupper.

Her spiller det også inn at norske politikere har satt et svært ambisiøst mål for elbilene i Norge. Fra 2025 skal det kun selges utslippsfrie personbiler her til lands. Med dagens tempo er vi godt på vei mot det. I 2020 vil elbilene for første gang stå for mer enn 50 prosent av det totale personbilsalget.

Så langt har elbilmarkedet vært preget av begrenset utvalg, også leveringsproblemer og ventetid på mange modeller. Den situasjonen har endret seg mye, samtidig som det nå kommer en rekke nye modeller som ligger an til å bli storselgere i det norske markedet.

Nå er det ikke lenger så enkelt å selge brukte elbiler

Video: Her er nye Mustang Mach-E på plass i Norge