Hjullasteren lå i 20 km/t og slapp ikke noen forbi, selv om det var flere muligheter til å gjøre det. Det endte med at den ble stoppet og fører anmeldt. Foto: Statens vegvesen.
Hjullasteren lå i 20 km/t og slapp ikke noen forbi, selv om det var flere muligheter til å gjøre det. Det endte med at den ble stoppet og fører anmeldt. Foto: Statens vegvesen.

Nektet å flytte seg – da fikk kontrollørene nok

Her endte det med anmeldelse.

At mange kjører for fort og bryter fartsgrensene er en velkjent sak. Men det er også noen som kjører altfor sakte – og dermed kan skape både frustrasjoner og farlige situasjoner.

Ett eksempel på det fikk vi da Statens vegvesen hadde kontroller i Hedmark denne uken.

Geir Thomas Finstad er kontorsjef i Vegvesenet. Dette skriver han i sin kontrollrapport:

Stoppet og anmeldt

En hjullasterfører i Kongsvinger hindret trafikken i stor grad på E16 og riksvei 2, ved å kjøre i 20 km/t uten noen gang slippe forbi trafikk, det hadde vedkommende flere muligheter til.

Vedkommende ble stoppet og informert at vedkommende blir anmeldt etter vegtrafikkloven §3 for å hindret trafikken i meget stor grad.

Politiet nedringt av irriterte bilister: Måtte stoppe lusekjører

Sjekket 153 tunge kjøretøy

I denne paragrafen heter det at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.

Det er ingen faste satser for brudd på Vegtrafikklovens § 3, men utgangspunktet for et helt ordinært lovbrudd av denne sorten vil være et forelegg som kan ligge i området 4.000-10.000 kroner - litt avhengig av grovheten, andre forhold og inntekt.

Kjørte for sakte - da røk førerkortet i fire måneder

Det ukrainske førerkortet var falskt, dermed ble fører anmeldt. – Det er livsfarlig å ha en sjåfør ikke har opplæring i å håndtere et vogntog på 50 tonnm skriver Vegvesenet i sin rapport. Foto: Statens vegvesen.
Det ukrainske førerkortet var falskt, dermed ble fører anmeldt. – Det er livsfarlig å ha en sjåfør ikke har opplæring i å håndtere et vogntog på 50 tonnm skriver Vegvesenet i sin rapport. Foto: Statens vegvesen.

EU-godkjent, men...

I løpet av kontrollene så man også nærmere på 153 tunge kjøretøy, der 73 fikk mangler og 43 bruksforbud.

20 fikk gebyr og ti ble anmeldt. Det ble også kontrollert 26 lette kjøretøy: 14 fikk mangler, fire bruksforbud og fire gebyr. En fører på Ånestad ble anmeldt og tatt hånd om av politiet etter han fremviste et falskt ukrainsk førerkort.

En annen fører ble stoppet med stor overlast som endte med 26.000 kroner i gebyr og anmeldelse, fordi han først ikke stoppet for kontroll.

Et tømmervogntog hadde nylig blitt godkjent på verksted, men det viste seg at det hadde flere mangler, blant annet for svake bremser. Verkstedet må påregne en oppfølging fra Statens vegvesens tilsynsavdeling for verksteder.

LES MER: Sinker som lager kø risikerer å betale dyrt

Video: Dette er ny arbeidsplass for veldig mange