Nei – dette trenger ikke være ulovlig

Men transporten må være trygg og forsvarlig.

Det er ikke nødvendigvis ulovlig å transportere lange gjenstander på taket av bilen. Men i dette tilfellet stikker flaggstangen altfor langt ut foran bilen. Dermed ble det bot og førerkortbeslag. Foto: Politiet.
Det er ikke nødvendigvis ulovlig å transportere lange gjenstander på taket av bilen. Men i dette tilfellet stikker flaggstangen altfor langt ut foran bilen. Dermed ble det bot og førerkortbeslag. Foto: Politiet.

Noen ganger kan det være nødvendig å frakte gjenstander på taket av bilen. Det kan være fordi det ikke er plass nok i bagasjerommet – eller at det er snakk om gjenstander som er så lange at de rett og slett ikke får plass inne i bilen.

Slik var det med ham du kanskje leste om på Broom for kort tid siden; han som skulle frakte en flaggstang på biltaket fra Oslo til Tønsberg. Han kom ikke lenger enn til Drammen før politiet satte en stopper for videre ferdsel.

Den lange flaggstangen stakk flere meter ut over bilens lengde både foran og bak - og resultatet ble en saftig bot og belag av førerkortet.

Ulovlig taklast havner i kategorien feil sikring av last.

Førerkortbeslag

– I fjor ble det registrert 508 anmeldelser for slike forhold her i landet. Dette omfattet både personbiler og tunge kjøretøy, og anmeldelser ble gitt både av politiet og Statens vegvesen, forteller UP-sjef Steven Hasseldal til Broom.

Han forteller videre at de fleste slipper unna med veiledning og en advarsel, mens de verste tilfellene ender opp med bøter fra 6.000 kroner og oppover, avhengig av alvorlighetsgrad. Førerkortbeslag hører også med når saken ansees alvorlig nok.

Dette bør du vite før du fyller opp takboksen

Kan utløse ulykke

– Er det noen bilistgruppe som utmerker seg spesielt på dette området?

– Nei, vi har ingen informasjon om noe slikt. Dette er forhold som skjer over hele landet, sier han.

En vanlig feil ved taklast, er at vekten overstiger det som er tillatt for den aktuelle bilen. En skummel bivirkning av dette, er at tyngdepunktet i bilen blir høyere, noe som kan påvirke kjøreegenskapene negativt, og i verste fall utløse en ulykke.

Noen biler er det forbudt å ha takboks på

Du kan frakte med deg mye på taket, så lenge du følger reglene.
Du kan frakte med deg mye på taket, så lenge du følger reglene.

Last som stikker ut

Tillatt vekt av taklast finnes i vognkortet for den enkelte bilen, men hvilke regler gjelder når det vi frakter stikker utenfor bilens sider?

Broom stilte spørsmålet til Håvard Stjern, seniorrådgiver i Statens vegvesen, avdeling for Utekontroll.

– I utgangspunktet finnes det ingen definerte begrensninger for totallengde på objekter som skal fraktes på biltaket, sier han, men legger til at det absolutt ikke er fritt frem av den grunn:

– Noen retningslinjer har vi i alle fall. Utstikk foran bilens front skal ikke overstige én meter lengde, og skal være godt merket fra første centimeter utover bilens lengde, med mindre man har dispensasjon fra Statens vegvesen.

Stor risiko

– Hva med utstikk bakover?

– Her er det ingen konkrete restriksjoner, bortsett fra at last som stikker ut lengre enn 1 meter skal være merket. Hovedkriteriet er hele tiden at transporten skal være trygg og forsvarlig. Det burde være innlysende for de fleste at en gjenstand som stikker ut 3, 4 eller kanskje 5 meter bak bilen absolutt ikke er forsvarlig.

– Jeg henviser her til muligheten for påkjørsel bakfra, og faren som oppstår når en slik gjenstand sveiper langt ut til siden ved en brå svingmanøver. Alle kan jo tenke seg hvilken risiko dette innebærer dersom et slikt sveip rammer fotgjengere på et fortau, sier Stjern.

På disse elbilene kan du ikke ha taklast

Sjåfør anmeldt: Bilen full av materialer, og null sikt, skrev Statens Vegvesen i sin rapport etter at de hadde stoppet denne bilen. Denne plankekjøringen var nemlig ikke så grei... Foto: Statens vegvesen.
Sjåfør anmeldt: Bilen full av materialer, og null sikt, skrev Statens Vegvesen i sin rapport etter at de hadde stoppet denne bilen. Denne plankekjøringen var nemlig ikke så grei... Foto: Statens vegvesen.

Maks 15 cm til hver side

– Her gir trafikkreglenes paragraf 3 om hensynsfullhet og aktsomhet en klar hjemmel for reaksjon i slike tilfeller, legger han til.

– Hva med bredde og utstikk til sidene?

– Generelt bør ikke gjenstander på biltaket stikke ut over bilens bredde. På en personbil er det likevel tillatt med utstikk inntil 15 cm på hver side, men ikke over en totalbredde på 2,55 meter. For de aller fleste personbiler er totalbredden her uinteressant – vanligvis blir total bredde inkludert 30 cm utstikk ikke mer enn 2,10 – 2,20 meter, sier han videre.

– Hvor vanlig er slike overtredelser?

– Det var i hvert fall verre før, det er det ingen tvil om. Nå er det selvsagt ikke alt som blir stoppet, og av og til ser vi særlig grelle eksempler i media. Verstingene i mine øyne er nok uansett de som kjører med lange gjenstander stikkende ut av bilens sidevinduer, slutter Håvard Stjern.

Slik løser de et problem for mange norske kunder

Video: Her er den første krasjtesten av nye VW ID.4