Snart blir det flere bomstasjoner i Oslo, og det blir dyrere å kjøre bil inn og ut av hovedstaden. NAF mener utviklingen vil ramme enkelte grupper spesielt hardt. Foto: Scanpix. 
Snart blir det flere bomstasjoner i Oslo, og det blir dyrere å kjøre bil inn og ut av hovedstaden. NAF mener utviklingen vil ramme enkelte grupper spesielt hardt. Foto: Scanpix. 

NAF advarer: Bompenger skviser ut dem som ikke har noe valg

– Noen er faktisk avhengig av bilen.

Det blir stadig flere bomstasjoner på norske veier, og rundt byene.

Nå strammes skruen ytterligere. Det er nemlig klart hvor mange nye bomstasjoner det blir i Oslo fra 2019. For de som kjører fra Akershus og inn til sentrum, blir det mer enn en fordobling i kostnader hver eneste dag.

Nå slår Norges Automobil Forbund (NAF) alarm. De mener de nye bomringordningen vil ramme svært urettferdig.

Hverdagen går ikke opp

– Dette kommer til å slå skjevt ut. De som ikke har alternativ til bilen, men må kjøre i rushtid og ikke har råd til å bytte ut dieselbilen, får svi, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Det er ikke alle som har en hverdag som går opp uten bilen. Omlandet til Oslo er mangfoldig og uten gode alternativer til bilen, henting i barnehage, uten fleksibel arbeidstid, er man låst til å bruke bilen for å få logistikken til å gå opp.

– Vi roper et varsko på vegne av denne gruppen. Politikerne må ta inn over seg at noen faktisk er avhengige av bilen, og at dype innhogg i lommeboka kan gå utover familieøkonomien, sier Sagedal, i en pressemelding.

Nå slipper disse rimeligere gjennom bomringen

Straffes ekstra hardt

– Skal folk si opp jobben i Oslo fordi de ikke har råd til å komme seg inn til byen, spør hun.

Inger Elisabeth Sagedal er kommunikasjonssjef i NAF (Foto: NAF)
Inger Elisabeth Sagedal er kommunikasjonssjef i NAF (Foto: NAF)

I dag er det mange som ikke betaler bompenger for å kjøre bil i Oslo. Flere såkalte bomsnitt er fornuftig og rettferdig, men i stedet for å fordele kostnadene på flere, smører nå politikerne på ekstra tykt for de som passerer gjennom mange av bomstasjonene hver dag.

– Med flere innkrevingspunkter ligger alt til rette for en rettferdig fordeling av kostnadene, men med det opplegget som ligger på bordet nå, blir mange rett og slett straffet ekstra hardt, mener Sagedal. 


Slik prøver de å lure bomstasjonene

Satte ned prisen

– Det er ikke regulering av biltrafikken som ligger til grunn her, men behovet for penger inn i kassa, fortsetter hun.

Mindre biler i byen er bra. I andre byer har de løst dette langt bedre enn det Oslo har tenkt å gjøre. Et eksempel er Kristiansand der man i stedet for å sette opp bompengene, satte dem ned utenom rushtiden. Det har hatt god effekt uten å ramme for hardt.

– I tillegg til fornuftige priser, må det satses mer på få folk inn og ut av Oslo med andre transportmidler enn bil, mener Sagedal.

– Mer kollektiv må på plass, og ikke minst innfartsparkeringer rundt byen der folk enkelt kan sette fra seg bilen og ta buss til byen. Tid er en nøkkel, og da må det legges til rette for at folk kan sette fra seg bilen, avslutter kommunikasjonssjefen i NAF.

LES OGSÅ: – Kjære Oslo-byråd, dette er helt på trynet!