NAF advarer: Bilkjøpere kan bli lurt av kontrakts-smutthull

Reagerer på et punkt selger kan utnytte.

Å kjøpe en bruktbil 'som den står' fritar ikke selger for alt ansvar. Foto: istock/sutichak
Å kjøpe en bruktbil "som den står" fritar ikke selger for alt ansvar. Foto: istock/sutichak

Å kjøpe de billigste og dårligste bruktbilene som selges «som den står» har alltid vært et risikoprosjekt. Inntil for kort tid siden kunne risikoen bli ekstra stor, fordi standard kontrakt hos Forbrukerrådet og Finn.no har hatt en mulighet for at kjøper kan fraskrive seg retten til å gjøre mangel gjeldende etter kjøpslovens paragraf 19 for slike biler.

– At en bil selges «som den står» fritar ikke selger for ansvar for å opplyse om feil og mangler. Gjør man ikke dette, kan man bli gjort ansvarlig for reparasjonskostnaden dersom noe skjer, sier senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF til Broom.

Veldig uheldig

– I NAF har vi lenge vært kritiske til dette punktet i kontraktene fra Forbrukerrådet og Finn.no, og dette har aldri vært med i NAFs kontrakt for bruktbilkjøp.

– Vi mener dette har vært en veldig uheldig formulering. Dersom kjøper krysser av for dette, mister han eller hun alle rettigheter. At terskelen for å akseptere dette har vært så lav har også gjort det lett å bli lurt. Veldig ofte er det selger som fyller ut kontrakten, og ikke alle kjøpere er like flinke til å få med seg alt innholdet. Dette har åpnet muligheten for en avkryssing som kanskje ikke blir oppdaget før det er for sent, og vi vet at flere opplever å ha blitt lurt på denne måten, sier Nils Sødal.

En ting må du gjøre når du kjøper bruktbil

– Punktet om å fraskrive seg klageretten er fjernet fra bruktbilkontrakten, sier advokat Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet
– Punktet om å fraskrive seg klageretten er fjernet fra bruktbilkontrakten, sier advokat Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet

– Fjernet fra kontrakten

– Men det er frivillig for bilkjøperen om han vil fraskrive seg denne klageretten?

– Ja, det stemmer, men det beste er at dette punktet ikke er med. Det er gode grunner til at dette aldri har vært med i NAFs kontrakt for bruktbilkjøp mellom private, sier Sødal.

Problemet er imidlertid løst nå, forteller juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet:

– Ja, muligheten til å fraskrive seg klageretten på de dårligste bilene har vi fjernet fra kontrakten. Denne formuleringen var et prøveprosjekt, men det viste seg at den ble brukt for mye, og derfor ble dette tatt ut av kontrakten igjen, sier Iversen.

Det kan være mange skjær i sjøen når man kjøper billig bruktbil. Forbrukerrådet har nå fjernet omstridt punkt i sin standardkontrakt.
Det kan være mange skjær i sjøen når man kjøper billig bruktbil. Forbrukerrådet har nå fjernet omstridt punkt i sin standardkontrakt.

Tett samarbeid

– Det er bra at Forbrukerrådet har fjernet denne formuleringen. For bilkjøperne gir det økt trygghet i bruktbilhandelen. Så jo flere som tar bort dette punktet i kontrakten, jo bedre er det for forbrukerne, sier Nils Sødal i en kommentar.

– Vi har fortsatt et punkt som dette i kontrakten, sier Eirik M. Håstein i Finn.no.

– Vi har et tett samarbeid med Forbrukerrådet og det vil være naturlig for oss å følge de endringer og anbefalinger de kommer med, legger han til.

Hvis bilen selges "som den er" - da skal du være på vakt

Brukt elbil? Da er det et par ting du bør vite først