Nå vil de åpne opp for dette – også i Norge

Kan komme på plass allerede neste år.

I Norge har det vært forbud mot personlige bilskilter, mens det i store deler av resten av verden har vært helt vanlig i mange år. Faktisk er vi det eneste landet i Norden som har et forbud mot dette.

Men samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har jobbet for å endre på denne praksisen. Nå kan det se ut som det nærmer seg en løsning.

Vegdirektoratet har nemlig sendt på høring forslag som skal åpne for bruk av personlige bilskilt på biler i Norge. Ordningen vil kunne være på plass allerede i løpet av første halvår 2017.

Frp har jobbet for dette en god stund allerede

Vil fjerne unødvendig forbud

– Bilentusiastene har etterspurt det lenge, og jeg er glad for at det nå sendes på høring forslag om personlige bilskilt.

– Regjeringen vil skape en enklere hverdag for folk flest og fjerne unødvendige forbud og påbud. Et forbud mot personlige bilskilt er unødvendig, og det er gledelig at vi nå snart kan tilby dette til bilentusiastene, sier Solvik-Olsen.

Dette er det viktgiste når du skal selge bil

Overskudd til trafikksikkerhetsformål

Det foreslås at bileiere skal kunne søke om en personlig bokstav- og tallkombinasjon, som vil kunne bli innvilget for periode på 10 år av gangen.

Prisen for å få innvilget personlig bilskilt er foreslått satt til 9.000 kroner, og overskuddet vil gå til trafikksikkerhetsformål.

Det ordinære kjennemerket på bilen skal oppbevares på forsvarlig måte så lenge det personlige kjennemerket benyttes. Biler som innvilges personlig kjennemerke, vil fortsatt være tilknyttet det ordinære kjennemerket, blant annet av hensyn til toll og avgiftsberegning og eventuell bruk i utlandet.

Intervall for periodisk kjøretøykontroll vil også følge ordinært kjennemerke.

Dette skilter er egentlig helt feil

Sensur

Det foreslås begrensninger i retten til å velge bokstav- og tallkombinasjoner på personlig kjennemerke. Noe av årskane til det er for å unngå forvekslingsfare med andre kjennemerker og for å unngå kjennemerkekombinasjoner som kan virke støtende eller upassende.

Aldersgrensen for å søke om personlig bilskilt settes til 18 år, og det foreslås å sette vilkår om bombrikke ved bruk av personlige kjennemerker.

Kun sju tegn

Ifølge regelverket har et registreringsnummer kun lov til å ha sju tegn.

Skiltet må også kunne leses av i bomstasjoner, av politiet, vegvesenets skiltlesere og de automatiske trafikkontrollene.

Norgesfavoritt blir avgiftsvinner i nytt statsbudsjett