Nå skal elbilene begynne å bråke

Ikke alle er like glad for ny EU-regel.

En av fordelene med elektriske biler er stillheten. Det at vi slipper støyen fra en diesel- eller bensinmotor. De elektriske motorene er nærmest helt lydløse.

Men for noen skaper det problemer. slik som for myke trafikanter som gående og syklende og kanskje spesielt for blinde og svaksynte. Det at man ikke hører disse bilene er et betydelig problem.

Derfor har EU innført et direktiv som sier at alle nye elbiler som selges fra i sommer må utstyres med kunstig lyd, eller såkalt Acoustic Vehicle Alerting Systems (AVAS), som altså er et akustisk varslingssystem til kjøretøy som lager lyd ved lavere hastigheter som ved kjøring i byen, på parkeingsplasser etc.

Ved høyere hastigheter er dekkstøyen større enn motorstøyen, og derfor er det ikke mye forskjell mellom elbiler og bensindrevne biler. Men ved lavere hastigheter kan elbiler være vanskelig å høre. Blindeforbundet har tidligere uttalt seg svært positive til reguleringene som nå kommer.

En av fordelene med elektrisk bil har vær fravær av motorstøy. Det blir det slutt på nå.
En av fordelene med elektrisk bil har vær fravær av motorstøy. Det blir det slutt på nå.

Elbilforeningen er skeptisk

For helt nye biler må fabrikantene følge kravet til AVAS allerede fra 1. juli 2019, det skriver Statens vegvesen på sin egen nettside, Vegnett.

Direktivet har ikke tilbakevirkende kraft og gjelder bare biler som blir typegodkjent etter dato for innføring.

Men ikke alle er like positive til AVAS.

– Vi mener det må være et overordnet mål å redusere støy fra veitrafikken til et minimum. Det paradoksale EU-kravet om varsellyd fra stillegående kjøretøy, som elbiler, gjør at det dessverre blir vanskeligere å nå dette målet.

Ståle Frydenlund i Ebilforeningen er skeptisk til at elbiler skal lage kunstig lyd.
Ståle Frydenlund i Ebilforeningen er skeptisk til at elbiler skal lage kunstig lyd.

– Ikke minst bidrar stadig flere stillegående biler til at trafikkstøyen generelt går ned, slik at myke trafikanter lettere legger merke til dem. På sikt, når brorparten av bilene er stillegående, vil utfordringen bli forsvinnende liten. Det sier Ståle Frydenlund, som er seniorrådgiver i Norsk elbilforening.

– Vi mener dessuten det er feil å gjøre varsellyd til en sak om elektriske biler (elbiler og alle typer hybrider). Moderne bensinbiler medfører også lite støy på lave turtall og i lav hastighet.

– Uansett hva slags bil man kjører, må man opptre hensynsfullt i trafikken. Kjører man en stillegående bil, er det ekstra viktig at man er oppmerksom på myke trafikanter.

Bilgiganter vurderer å slå seg sammen

Mener ny og moderne teknologi kan løse problemet

– Det vi har anført, er at det ikke er ønskelig med kontinuerlig lyd fra elbiler uavhengig av hva slags trafikkmiljø man befinner seg i. Kort sagt at moderne og eksisterende teknologi benyttes for å møte blinde og svaksynte behov i stedet for kontinuerlig lyd, legger han til.

Frydenlund viser til flere teknologier og tiltak som elbilforeningen langt på vei mener kan erstatte den kunstige lyden.

Elbilforeningen gjennomførte i 2017 en undersøkelse blant sine medlemmer, som gikk nettopp på dette med lyd og det å bli hørt.

Den gang svarte 81 prosent «Nei, aldri» på spørsmålet om de hadde opplevd farlige situasjoner med myke trafikanter som følge av støysvak bil. Seks prosent svarte «Ja, en gang», mens ni prosent svarte «Ja, flere ganger».

Undersøkelsen viste at 11,5 prosent har opplevd «farlige situasjoner med myke trafikanter pga. bilens lave støynivå» mer enn én gang.

De som hadde AVAS på sin bil var overrepresentert blant disse med 17,7 prosent. Andelen som ikke har AVAS utgjorde 8,67

Norske bilkjøpere har talt: Dette kjører de som er mest fornøyd

Kakofoni av kunstige lyder

Vi mener varsling for myke trafikanter bør baseres på avanserte førerstøttesystemer som oppdager objekter. En slik løsning kan også være områdebasert (GPS), ved at varsellyd aktiveres automatisk kun i særlig tett befolkede områder.

– Kanskje aller enklest er automatisk nødbrems (City Brake / AEB), som brorparten av nye biler er utstyrt med i dag. Systemene blir stadig bedre, og reagerer når føreren er ukonsentrert eller en fotgjenger uforvarende vandrer ut i veien med øretelefoner på.

– Vi mener disse alternativene er bedre enn en kontinuerlig kakofoni av ulike varsellyder, som kan være mer egnet til å forvirre enn å orientere dem som trenger ekstra oversikt over trafikkbildet.

– Vi kan faktisk ende opp med at tidlige elbilmodeller blir lydløse klassikere, mens øvrige leverer en kakofoni av forskjellige, kunstige lyder i lave hastigheter. Jeg synes ikke det høres hyggelig ut i det hele tatt, avslutter Frydenlund.

Les også: Nei – ikke alle kjøper elbil ...

Video: Denne elbil-duellen må du få med deg