Returselskapene har en viktig jobb med å sørge for at alle biler som vrakes i Norge blir tatt riktig hånd om og at materialer blir gjenvunnet. Men det betinger også at alle stiller opp og deltar. Illustrasjonsfoto.
Returselskapene har en viktig jobb med å sørge for at alle biler som vrakes i Norge blir tatt riktig hånd om og at materialer blir gjenvunnet. Men det betinger også at alle stiller opp og deltar. Illustrasjonsfoto.

Nå skal de som lurer seg unna få tvangsmulkt

Miljødirektoratet er ikke fornøyd.

Alle som importerer kjøretøy til Norge har plikt til å være medlem i en godkjent returordning. Dette gjelder både de som importerer en enkelt bil til eget bruk – og virksomheter som importerer nye eller brukte biler for videresalg.

Medlemskapet sikrer finansiering av returselskapene, som igjen sørger for miljømessig forsvarlig innsamling og behandling av biler som skal vrakes.

Men ifølge Miljødirektoratet er det mange importører at biler som "sniker seg unna" – og ikke betaler ikke for returordningen.

– Kasserte biler kan utgjøre et betydelig miljøproblem. I tillegg er det ressurser i kasserte biler som kan materialgjenvinnes. Det er derfor viktig at denne type avfall blir samlet inn og behandlet forsvarlig, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Blir dyrere for de andre

Dette sikrer for eksempel at farlige stoffer som kan medføre fare for helse- og miljø tas ut og behandles miljømessig forsvarlig.

– Målet med returordningen er å forebygge og redusere miljøproblemene når kjøretøy ender som avfall. Når importører er gratispassasjerer blir det dyrere for de som gjør sin plikt og deltar i systemet, sier Hambro, i en pressemelding.

Politiet skal kontrollere bruktbilselgerne

Det har blitt stadig mer fokus på gjenvinning av biler når de ikke lenger kan rulle på veiene.
Det har blitt stadig mer fokus på gjenvinning av biler når de ikke lenger kan rulle på veiene.

Blir bjelker og kumlokk

– Miljødirektoratet har jevnlig dialog med bransjen. I likhet med oss er de opptatt av at ingen skal slippe unna med å ikke følge regelverket. Vi har utviklet et dataverktøy som gjør det mulig å identifisere og følge opp slike gratispassasjerer på en effektiv måte.

De kasserte bilene som samles inn går inn i en sirkulær økonomi der materialene i kjøretøyene blir materialgjenvunnet i størst mulig grad og brukes om igjen til å produsere nye produkter som for eksempel bjelker, kumlokk med mer.

Selger "glemte" å fortelle om noe veldig viktig

Kasserte biler kan være et stort miljøproblem og skal håndteres forsvarlig. Foto: Autoretur.
Kasserte biler kan være et stort miljøproblem og skal håndteres forsvarlig. Foto: Autoretur.

Vedta tvangsmulkt

– Miljødirektoratet vil i perioden fremover sende brev til gratispassasjerer der vi understreker plikten de har til å være med i et returselskap. Virksomheten må sende oss informasjon om at de overholder denne plikten.

– Dersom vi ikke mottar dokumentasjon på at virksomheten har meldt seg inn i Autoretur som er det eneste aktive retursystemet i Norge dag, innen tre uker fra brevet er sendt ut fra oss, vil vi vedta tvangsmulkt.

LES MER: For disse bilene er det ingen vei tilbake

Video: Tor Arne er ikke som alle andre bilselgere...