Ved å kombinere ny teknologi, skal Mercedes og Bosch sørge for at bilene kan fortelle hverandre hvor det finnes ledige parkeringsplasser. Systemet utprøves nå i Suttgart. Fotomontasje: Mercedes/yourparking.
Ved å kombinere ny teknologi, skal Mercedes og Bosch sørge for at bilene kan fortelle hverandre hvor det finnes ledige parkeringsplasser. Systemet utprøves nå i Suttgart. Fotomontasje: Mercedes/yourparking.

Nå skal bilene hjelpe hverandre å finne parkeringsplass

Her kan vi spare mye bortkastet tid.

Den teknologiske utviklingen i bilbransjen går virkelig fort om dagen. Dette handler blant annet om at bilene får stadig mer avansert utstyr, særlig på sikkerhetsfronten. I tillegg åpner det seg store muligheter, etter hvert som stadig flere biler nå er koblet opp mot nettet.

Dette gjør blant annet at bilene kan "snakke" sammen. De kan utveksle informasjon og blant annet bidra til å redusere både køer og ulykker.

Forsøksprosjekt

Kombinasjonen av flere forskjellige teknologier får vi et nytt bevis på når Mercedes og Bosch nå drar i gang et forsøksprosjekt i den tyske byen Stuttgart.

Utgangspunktet deres var følgende: Hver dag bruker veldig mange bilister svært mye tid på å kjøre rundt og lete etter parkeringsplasser. Strengt tatt helt bortkastet tid, som i tillegg betyr unødig drivstoff-forbruk og utslipp.

Det ønsker de å gjøre noe med, gjennom et system der bilene registrerer ledige parkeringsplasser når de kjører gjennom bygatene, og så gir andre biler i nærheten beskjed om hvor disse befinner seg.

Verdens dyreste parkeringsplass til salgs

Måler størrelsen

Rent konkret bruker man det automatiske parkeringsssystemet flere Mercedes-modeller allerede er utstyrt med. Her brukes sensorer til å måle lengden og størrelsen på aktuelle parkeringsluker, for å sjekke om det er plass til bilen.

I utgangspunktet er systemet ment for å brukes i forbindelse med selve parkeringen. Men det kan altså også brukes til å registrere ledige plasser.

Digitalt parkeringskart

I forsøksprosjektet skal dette virke i hastigheter helt opp til 55 km/t. I første omgang skal systemet dele informasjon og sannsynligheten for å finne ledige parkeringsplasser i en bestemt gate, eller område.

I neste omgang er planen at informasjonen skal brukes til å lage et digitalt parkeringskart, der beliggenhet og størrelse på parkeringsplassene i nærheten kommer opp på infotainmentskjermen i bilen.

Har du sett videoen? Her snakker vi katastrofal parkering

Mercedes er langt framme med ny teknologi i bilene sine. Det åpner for en rekke spennende muligheter.
Mercedes er langt framme med ny teknologi i bilene sine. Det åpner for en rekke spennende muligheter.

Jo – det kan være billigere å få bot enn å betale parkering