Høstforhold på veiene og slitte sommerdekk kan være en veldig skummel kombinasjon. Likevel velger mange å bruke dekkene 'på overtid'   helt til de skal sikfte til vinterdekk.
Høstforhold på veiene og slitte sommerdekk kan være en veldig skummel kombinasjon. Likevel velger mange å bruke dekkene "på overtid" helt til de skal sikfte til vinterdekk.

Nå lever mange bilister farlig

Derfor er slitte sommerdekk og høstveier en skummel kombinasjon.

Er du usikker på om sommerdekkene egentlig har nok mønster – men tenker at de må være med helt til det er tid for å legge om til vinterdekk uansett?

Da lever du farlig på veiene etter hvert som høstværet setter inn og underlaget blir både vått og sleipt. Slitte sommerdekk og høstglatte veier er nemlig ingen god kombinasjon.

Kvaliteten på sommerdekkene er ekstra viktig når underlaget blir langt mer krevende enn det er midt på sommeren.

Leder vannet bort

Minste tillatte mønsterdybde for sommerdekk er 1,6 millimeter. Mange fagmiljøer anbefaler at dekkene bør byttes ved minimum tre millimeter mønsterdybde.

Regnvann i hjulsporene kan gi fare for vannplaning. Godt mønster reduserer denne risikoen.

– Gode sommerdekk har et mønster som leder vannet bort. Når dekkenes evne til å pumpe vann ikke er tilstrekkelig, vil de til slutt miste kontakten med underlaget. Da kan bilen komme ut av kontroll. Hvis dekkene er slitt, er et mellomskift før vinteren er en god forsikring mot å havne i slike situasjoner, sier Katrine Køste, produktsjef i Vianor i en pressemelding.

LES OGSÅ: Derfor er 1,6 millimeter altfor lite

Får en bråstopp

Tester har vist at mønsterdybden slår kraftig ut når det gjelder i hvilken fart faren oppstår.

– På utslitte sommerdekk kan det lett skje ulykker allerede ved 76 kilometer i timen. På nye dekk går man sannsynligvis klar ved hastigheter inntil 96 kilometer, sier Køste.

Salget av sommerdekk pleier å få en bråstopp i de siste månedene før vinteren kommer, fordi mange vil kjøre ut de slitte sommerdekkene, bekrefter Hroar Braathen, daglig leder i Dekkimportørenes Forening.

Piggfrie vinterdekk på sommeren? Styr unna!

Vil ha dekkrazziaer

– Det tyder på at mange kjører på dårlige dekk på denne tiden av året. Dette er en problemstilling det burde vært mer oppmerksomhet rundt. Helst ønsker vi oss dekkrazziaer i samarbeid med politiet og veivesenet, for å sjekke rutinemessig og veilede bilistene, sier Braathen.

I andre nordiske land er dette prøvd med stort hell.

– Finland og Sverige har holdt på en god stund, og nå er slike høstaksjoner også kommet i Danmark. Der har salget av sommerdekk forskjøvet seg, med økning i september og noe nedgang påfølgende vår.

Over ti prosent

Også i Norge har det vært gjort forsøk med dekksjekk langs veien.

– Bransjen var med på en enkeltaksjon langs E6 ved Minnesund for noen år siden. Over ti prosent av bilene hadde ikke engang godkjent dekkutrustning, og en enda høyere andel hadde mønsterdybde under det som er anbefalt. Situasjonen er neppe så mye bedre i dag, sier Hroar Braathen.

LES OGSÅ: Kjørte Oslo-Tromsø – helt på felgen!