Nå kommer nye regler for kjøring med tilhenger

Og mange skynder seg for å rekke fristen.

Fra nyttår gjelder nye regler for kjøring med tilhenger
Fra nyttår gjelder nye regler for kjøring med tilhenger

Norge er et land med mange og til dels kompliserte regler. Selv om vi ikke er medlem av EU, følger vi ofte opp nye regler derfra.

Det er også EU-regler som ligger til grunn for de nye reglene for kjøring med tilhenger som blir innført i januar 2013. Altså om kun kort tid.

Les om de andre endringene her:

Egen tilhenger-førerprøve

Hovedregelen er at du må avlegge egen tilhengerprøve og få påført bokstav E i førerkortklassen, for eksempel BE, hvis du skal trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kilo.

Når de nye reglene blir innført i januar 2013, må du ha obligatorisk opplæring for kjøring med tilhenger. Den består av både teori og kjøretimer.

Deretter må du opp i praktisk førerprøve.

Lang ventetid

Dette har medført lange ventetider hos de fleste trafikkstasjonene rundt om i landet og lang ventetid på alle typer førerkort.

Vegdirektoratet har derfor utsatt fristen for den praktiske prøven til 1. juli. Men den teoretiske delen må du ha klart innen 19. januar.

Du kan kjøre med mer vekt

Tilhenger-ill.
Tilhenger-ill.

Tilhengeren kostet ham førerkortet:

De nye reglene kan være litt kompliserte å forstå. For førerkortklasse B øker faktisk en av vektgrensene. Da kan du kjøre med samlet totalvekt på 4250 kilo på klasse B, hvis du tar den gamle opplæringen på sju timer.

Klarer du å få gjennomført dette før 19. januar, slipper du i tillegg å ta prøven på trafikkstasjonen.

Fire førerkortklasser

Det vil i prinsipp bli fire forskjellige førerkortklasser når det gjelder å trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg etter bil i klasse B.

Klasse B

Samlet tillatt totalvekt for bil + for tilhenger må ikke overskride 3500 kg. Maksimal tillatt totalvekt for tilhenger vil være 3500 kg minus bilens tillatte totalvekt. Man har fjernet tidligere krav om at tilhengerens tillatte totalvekt ikke må overskride bilens egenvekt med fører (75 kg). Vektforholdet mellom bil og tilhenger løses gjennom krav til bilens tillatte hengervekt og tillatte vogntogvekt.

Klasse B kode 96

Samlet tillatt totalvekt for bil + for tilhenger, ligger i området 3501–4250 kg. Kode 96 oppnås etter gjennomført obligatorisk opplæring på 7 timer, og uten noen førerprøve.

Klasse BE

Samlet tillatt totalvekt for bil + for tilhenger, ligger i området 4251–7000 kg. Er nødvendig for trekking av tilhenger som ikke er lovlig med klasse B eller klasse B kode 96, men samtidig må tilhengerens tillatte totalvekt ikke overskride 3500 kg. Klasse BE fås etter obligatorisk opplæring og bestått praktisk førerprøve.

Klasse C1E

Selv om trekkbilen tilhører klasse B, må føreren ha klasse C1E når tilhengerens tillatte totalvekt overskrider 3500 kg.

Kjøretøytekniske begrensninger

Toyota-med-tilhenger
Toyota-med-tilhenger

Selv om to nye førerkortklasser tas i bruk, er det forholdsvis enkelt å finne ut hvilken førerkortklasse som kreves etter førerkortforskriften. Er tilhengerens tillatte totalvekt over 3500 kg, må fører ha klasse C1E. Slår man sammen tillatt totalvekt for bil med tillatt totalvekt for tilhenger, viser summen av tillatte totalvekter hvilken av de tre andre førerkortklassene som er aktuell.

Du må da alltid sjekke i bilens vognkort hva som er ”tillatt hengervekt”, dvs. maksimal aktuell totalvekt for tilhenger etter denne bilen. Den vekten er fastsatt av bilfabrikanten, og må uansett ikke overskrides. Er bilens tillatte hengervekt lavere enn tilhengerens tillatte totalvekt, kan tilhengeren ikke lastes full. I tillegg må du sjekke og ta hensyn til bilens ”tillatte vogntogvekt”, dvs. høyeste sum for bilens og tilhengerens aktuelle totalvekter til sammen.

(Kilde: Statens vegvesen)

Mistet lappen i midnattssola–fordi hun manglet mørkekjøring: