Nå kommer det flere fotobokser

Vi forteller deg hvor de plasseres

Illustrasjonsbilde (Foto: Aas, Erlend/SCANPIX)
Illustrasjonsbilde (Foto: Aas, Erlend/SCANPIX)

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa ønsker seg denne typen fotobokser på langt flere veistrekninger enn hva som er tilfellet i dag. Det skriver siste.no

I Statens vegvesen hilser man statsrådens plan velkommen – og har klare formeninger om hvilke områder som bør prioriteres.

– Vi har utarbeidet en liste med forslag til nye strekninger som kan etableres allerede i 2011, sier avdelingsdirektør Guro Ranes.

Les også: Strid om nye fotobokser

Mange strekninger

Strekningene på den omtalte listen har man kommet fram til etter innspill fra distriktene, og følgende vegstrekninger anses for å være høyaktuelle:

* Rv 653 Eiksundtunnelen i Møre og Romsdal

* E6 Helltunnelen i Sør-Trøndelag

* E39 Byfjordtunnelen i Rogaland

* Rv 7 Hallingdal, Buskerud

I tillegg er Lavangsdalen og Tromsøysundtunnelen i Troms høyt prioriterte vegstrekninger. I forrige uke mistet fem mennesker mistet livet i en kollisjon nettopp i dette området.

– Alle de foreslåtte strekningene må gjennomgås i detalj for å sjekke ut hvorvidt de tilfredsstiller kriteriene for oppsett av Automatisk Trafikkontroll. Vi må blant annet regne med flere fartstellinger og en nøye gjennomgang av ulykkessituasjon på stedet, sier Guro Ranes.

Redusert risiko

En rekke norske veier er allerede utstyrt med fotobokser som måler gjennomsnittsfart. Statens vegvesen har evaluert denne formen for fartskontroll, og er fornøyd med konklusjonene.

De viser at bilførere som følge av fotoboksene reduserer farten – hvilket igjen gir tryggere forhold for samtlige trafikanter.

Vegvesenet viser blant annet til at en strekning på Dovrefjell har fått ulykkesrisikoen redusert med rundt 35 prosent.

– Resultatene fra første fase av utprøvingen av gjennomsnittsmåling på veg er svært gode. Vi ønsker nå å vinne erfaring på ulike typer tunneler før kriteriene for etablering ferdigstilles og oppfølgingen overlates til regionene, sier Ranes.

Kan komme snart

Avdelingsdirektøren avtyder at enkelte av de angitte nye stedene kan få fotobokser på plass allerede om kort tid.

– Vi kan klare å sette systemene i drift allerede før telen har gått på noen av strekningene. Det gjelder for bla for E39 Byfjordtunnelen, FV 653 Eiksundtunnelen og Rv 7 Hallingdal. De andre strekningene må vente til klima tillater oppsett av utstyr langs og i vegen, avslutter Ranes.

Se flere bil og motorsaker fra siste.no her:

Les også: Her står alle fotoboksene