Hittil har bombrikken sørget for at bilistene betaler for kjøring på bompengebelagte veistrekninger. Snart vil brikken ha mange forskjellige funksjoner. Foto: Fremtind
Hittil har bombrikken sørget for at bilistene betaler for kjøring på bompengebelagte veistrekninger. Snart vil brikken ha mange forskjellige funksjoner. Foto: Fremtind

Nå kommer bombrikken som varsler om ulykke

Snart kan den også sørge for betaling av parkering, drivstoff og lading.

Visste du at bombrikken du har i bilen kan brukes til mange flere tjenester og funksjoner enn bare å registrere betaling for bompassering? Med dagens teknologi er det nesten ikke grenser for hvor mye denne lille plastsaken kan bidra med for å lette din hverdag som bilist.

Det bekrefter Richard Vogt, som er konstituert daglig leder i Fremtind Service. Mer enn 600.000 Fremtind-kunder her i landet kjører rundt med en bombrikke fra NORBIT. Målet er nå å skape nye løsninger som bilistene kan ha praktisk nytte av i hverdagen.

– Det handler om tjenester som gir økt trygghet langs veien, og om forskjellige betalingsløsninger, forteller Richard Vogt til Broom.

Han legger til at denne videreutviklingen av bombrikken vil starte med en løsning for automatisk ulykkesvarsling.

Personvern

– Dette fungerer slik at dersom bilen utsettes for en kraftig påkjenning som en kollisjon eller utforkjøring, så sendes umiddelbart et varsel til en alarmsentral. Sentralen tar kontakt med sjåføren, og hvis det ikke oppnås kontakt blir nødetatene varslet.

Alarmsentralen får også beskjed om hvor kraftig kollisjonen har vært. Personvernet ivaretas ved at stedsinformasjon ikke sendes fra brikken før alarm er utløst, legger han til.

Denne bombrikken kan løse flere oppgaver enn å registrere bompassering. Foto: Fremtind Service
Denne bombrikken kan løse flere oppgaver enn å registrere bompassering. Foto: Fremtind Service

Prototypen er klar

– Hvor langt er dette arbeidet kommet?

– Prototypen på en brikke med ulykkesvarsling der både sikkerhet og personvern er tatt vare på, er klar. Vi starter testing av denne for å avdekke mulige behov for justeringer før vi legger en endelig fremdriftsplan for ferdiggjøring og lansering, sier Vogt.

– Hvordan er behovet for en slik løsning?

– Undersøkelser vi har gjort viser at interessen er stor, og at dette er en løsning mange ønsker seg. Nå har vi teknologien som skal til for å realisere dette – vi må bare teste ferdig, og få bekreftet at alt fungerer som det skal i praktisk bruk, legger han til.

Så enkelt er det å "elbil-jukse" i bomstasjonene

Beskjed med en gang

– Den automatiske ulykkevarslingen gjør det også mulig for forsikringsselskapene å gi både raskere og mer effektiv hjelp til kundene ved at de får beskjed om et uhell umiddelbart etter at dette har skjedd, sier Vogt.

– Visjonen for samarbeidet er at nordmenn skal være tryggere underveis med bil. Samarbeidet med Fremtind Service passer inn i vår strategi om å etablere langsiktig partnerskap med aktører som har en godt etablert posisjon i markedet, sier Per Jørgen Weisethaunet, konsernsjef i NORBIT, som har hovedkontor i Trondheim og produksjon i Selbu og Røros.

Ett år etter at bilen var levert inn, kom bomring-regningen

Italia og Spania

Selskapet har høy kompetanse på å skreddersy sensorer og utvikle smarte løsninger.

– I Fremtind Service er vi sikre på at denne typen tjenester åpner for mange nye muligheter gjennom samarbeid med andre mobilitetsaktører. I flere andre land finnes det allerede mange eksempler på denne typen samarbeid.

Italia og Spania er eksempler på land der forsikringsselskaper og banker tilbyr bompengeabonnement, mens bompengeaktørene selger forsikring, driver betalingstjenester og tilbyr bilabonnement.

Drivstoff og lading

– Vi venter å ha alarmfunksjonen klar mot slutten av året, sier Richard Vogt i Fremtind Service. Foto: Fremtind
– Vi venter å ha alarmfunksjonen klar mot slutten av året, sier Richard Vogt i Fremtind Service. Foto: Fremtind

– Det vil helt klart være rom for flere slike tjenester også her i landet i årene som kommer. Et naturlig neste punkt for oss blir derfor å utvide med tjenester som gjør betaling langs vei enklere og mer effektivt, understreker Richard Vogt.

– Hvilke typer tjenester kan det være snakk om i praksis?

– Noen eksempler kan være parkering, drivstoff og elbillading, der den aktuelle stasjonen identifiserer deg og bilen, og du verifiserer identiteten. Slik vil betaling av tjenester langs veien bli enklere og mer lettvint.

Mot slutten av året

– Med dette som utgangspunkt finnes det veldig mange muligheter for videreutvikling av et tjenestekonsept som virkelig spiller på lag med forbrukerne, sier han.

– Hvor langt unna i tid er slike løsninger?

– De er ganske nær, jeg tror mye kan løses ganske raskt – sannsynligvis vil vi se mange slike nye tjenester i løpet av ganske få år.

– Og ulykkesalarmen, som starter det hele – når kan vi vente den i praktisk bruk?

– Vi håper å ha den i gang mot slutten av året i år, sier Richard Vogt i Fremtind Service til slutt.

Du kan overvåkes via bombrikken - uten at du vet det

Video: Her kommer det nye elbil-flaggskipet