Det gamle betongdekket på E6 nord for Gardermoen er historie. Nå er veiarbeidet på denne strekningen over, nytt dekke er lagt. Foto: Statens vegvesen.
Det gamle betongdekket på E6 nord for Gardermoen er historie. Nå er veiarbeidet på denne strekningen over, nytt dekke er lagt. Foto: Statens vegvesen.

Nå forsvinner en skikkelig flaskehals på E6

Her har det vært lange køer.

Hvis du har kjørt E6 nord for Gardermoen de to siste årene, er det gode muligheter for at du har sittet i kø.

Her har det nemlig vært omfattende veiarbeider, først i sørgående retning, så i nordgående. Dermed har firefelts-veien her, blitt omgjort til tofelts. Det har skapt tildels betydelig køer i forkant av innsnevringen og på strekningen med to felter.

Fartsgrensen er skiltet ned til 50 kilometer. Av hensyn til trafikksikkerheten er det også satt opp midtrekkverk her.

Raskere – og billigere

Men nå er dette snart historie. Statens vegvesen melder nemlig at jobben er ferdig og at E6 skal gjenåpne tidligere enn planlagt.

Opprinnelig gikk de ut med ferdigdato i oktober her. Men jobben har altså gått raskere enn estimert. Ifølge Vegvesenet ligger også prisen under det som opprinnelig ble budsjettert.

14. september blir dette markert, på en av overgangsbruene på E6 nord for Jessheim.

Slik så dekket ut etter at Rune kjørte i et kjempehull

Smalt i hele bilen

Bakgrunnen for dette omfattende veiarbeidet, er at det gamle betongdekket måtte skiftes ut. Dette stammet fra 1989, da det ble bygget ny E6 på strekningen.

I løpet av de siste ti årene hadde betongen sprukket opp betydelig og på flere steder. Det kjentes godt når du kjørte der, det smalt i hele bilen når du passerte over skjøtene og sprekkene i dette veidekket.

Uten støyende dunking

Entreprenøren Peab har fjernet betongdekket, bygget opp ny veikropp, lagt asfalt og merket veien på nytt.

– Vi beklager ulempene dette vil ha for trafikken på E6, men gleder oss til E6-trafikken vil gå i nordgående retning på ny asfalt, uten den støyende dunkingen fra betongdekket, sa byggeleder Morten Charles Jensen i Statens vegvesen, da arbeidet startet tidligere i år.

Hørte et smell – trodde han ble skutt på

Video: Dette skal du ikke være redd for å gjøre med bilen