Nå får politiet hjelp til å stoppe ruskjørerne

Tolletaten får også rus-teste sjåfører de stopper.

Tollerne får nå mulighet til å rusteste sjåfører. De vil også ha mulighet til å holde føreren tilbake med makt dersom vedkommende forsøker å unndra seg kontroll, eller inntil føreren er overlevert politiet, Illustrasjonsfoto: NTB
Tollerne får nå mulighet til å rusteste sjåfører. De vil også ha mulighet til å holde føreren tilbake med makt dersom vedkommende forsøker å unndra seg kontroll, eller inntil føreren er overlevert politiet, Illustrasjonsfoto: NTB

Ruskjøring er et betydelig problem på norske veier. Det er også årsak til mange ulykker. Det blir blant annet anslått at én av fem dødsulykker i trafikken skjer på grunn av kjøring i rus.

Nå tar Samferdselsdepartementet grep, for å avdekke flere ruskjørere:

– Det er i dag urovekkende mange bilister som kjører i rus på norske veier. Disse utgjør en stor risiko både for seg selv og for sine medtrafikanter. Vi ønsker å styrke kontrollen med ruskjøring, og vil nå gi også Tolletaten mulighet til å ta en alkotest av bilførere som blir stoppet i tollkontroll, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Holde tilbake med makt

I dag ble endringer i vegtrafikkloven om Tolletatens testing av om fører av motorvogn er ruspåvirket, fremmet i statsråd.

– Tolletaten vil nå få muligheten til å utføre foreløpig testing av om fører av motorvogn er ruspåvirket. Testen kan tas når motorvognen er stanset i forbindelse med en ordinær tollkontroll. Tolletaten vil også ha mulighet til å holde føreren tilbake med makt dersom vedkommende forsøker å unndra seg kontroll, eller inntil føreren er overlevert politiet, sier Nygård, i en pressemelding.

En av tre innrømmer: Tror de har kjørt med promille

Til nå har det bare vært politiet som har kunnet teste biførere for rus. Men nå får de også Tolletaten med seg på dette: Illustrasjonsfoto: NTB.
Til nå har det bare vært politiet som har kunnet teste biførere for rus. Men nå får de også Tolletaten med seg på dette: Illustrasjonsfoto: NTB.

Har kompetansen

Det har til nå kun vært politiet som har hatt myndighet til å gjennomføre kontroll av ruspåvirket kjøring. Tolletaten stanser allerede i dag førere som er åpenbart ruspåvirket, men så lenge Tolletaten ikke har hatt mulighet til selv å foreta foreløpig test, har enkelte unnsluppet kontroll og fortsatt å utgjøre en fare for seg selv og andre trafikanter.

– Tolletaten har allerede en betydelig tilstedeværelse ved grensen og kompetanse til å kontrollere. Alt tilsier at det derfor er lurt at de også kan kontrollere ruskjøring. Dette vil styrke og effektivisere samfunnets innsats mot kjøring i ruspåvirket tilstand og ha en forebyggende effekt, sier Nygård.

Julebord-promillen: UP vet hvor festen er

Video: Slik føles det å kjøre i bakrus